Sesin Yolculuğu

besteciler 2014

Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
Kemal Alpan / Hamdullah Eminoğlu / Oğulcan Sümer / Barış Yaman / Ata Can Yıldız

Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
Fırat Ağacık / Damla Elif Hanaşoğlu / Önder Yiğit Türk

Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi
Can Bekir Bilir / Mert Moralı / Aida Shirazi / Kerem Tunçer

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı
Onur Arınç Duran / Arcan Kündük / Elif Ebru Sakar / Baran Doğaç Ünal

İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü
Nisan Ak / Tolga Böyük / Meltem Çağla Yazar

İstanbul Teknik Üniversitesi – MİAM
Aytaç Ataç / İpek Görgün / Zeynep Özcan / Sair Sinan Kestelli

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı
Zeynep Ayşe Hatipoğlu / Boran Mert

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
Tuğçe Baransü / Burcu Durukan / Arda Karaoğlu / Ömer Kurtuluş / Roberto Ribuoli

Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
Uğurcan Öztekin

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
Uğur Çerkezoğlu / Fati Fehmiju / Yiğit Özatalay

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi
Yiğit Albayrak / Sibil Arsenyan / Eser Özbakır

7
designed by TMA