Sesin Yolculuğu

4 2010

Kültürel birikimin esas alındığı toplumlarda, öncelikli adım eğitimde atılır. Birey ve kurumlarıyla kalkınan toplumda ise refah sağlanabilir. Bu bağlamda yerelden evrensele tüm veriler eğitim ve üretimin kaynaklarıdır.

Bilgi ve üretime dayalı somut adımlar, bilinç ve sağduyunun soyut süzgeci ile tartılanır. Ve yaşamın olmazsa olmazı sanat ise söz konusu işlem/süreçte bayrağı yüksek tepelere taşıyan, gününün sentezi ve yarının yansıtıcısıdır.

Bu nedenle eldeki verilerle en doğruya, en ileriye varmaya çalışmak sanatçının ödevidir.

Sanatın en soyut alanı olarak tanımlanan ve sanatçısı için belki de bir o kadar somut olan müzik, tüm çalışanları ile kültürel-toplumsal kalkınmanın işlevsel öncüsüdür.

Kurumlarımızı da üretken kılan bu öncülük yolculuğunda gerçekleştirdiğimiz konserlerimizle, öğrenim gören genç bestecilerimiz, çalgıcı ve eğitmenlerimizin başarılarını kutluyor ve etkinliklerimizin dürüstlük, saygı ve sevgi dolu çerçevede devamını diliyorum.

Mete Sakpınar

designed by TMA