Sesin Yolculuğu

5 2012

Sesin Yolculuğu beşinci kez karşınızda! Her şenlikte daha fazla akademik kurumun katılımıyla gerçekleştirilen bu konserleri sıradışı kılan nedir? Ülkemizde bir ilk olmasının yanında, yurtdışında da benzerlerine örnek teşkil eden bir şenliktir Sesin Yolculuğu. Bestecilik eğitimi veren müzik kurumlarını öğrencisiyle, öğretim elemanıyla, yorumcusuyla ve dinleyicisiyle tek çatı altında toplayarak, ülkemizin sanat hayatına benzersiz bir katkı sağlamaktadır. Katılımcı akademik kurumlar, ezelden beri özlemlenen bir dayanışma içinde etkinliğe hazırlanmakta ve süreç içinde öğrenci, öğretim elemanı ve dinleyicilerin katkılarıyla deneyimlenen etkileşim, Sesin Yolculuğu’nun bir parçası olan herkese önceden tespiti zor olan çok değerli kazanımlar sağlamaktadır. Geçmişte düzenlenen dört şenlikte bu kazanımların yaşanması bizi yüreklendirmekte ve önümüzdeki yıllarda etkinliğin aynı enerjiyle devam etmesi için umutlandırmakta.

Sesin Yolculuğu konserlerinde dinleyeceğiniz müziklerin, kulağınızla buluşma sürecini biraz açmak isterim. Bir kompozisyon öğrencisi, yakaladığı bir fikirle yola çıkar. Uzun bir uğraş sonunda bir yapıt ortaya koyar. Henüz müzik kağıt üzerindedir ve bu müziği icra edecek yorumculara ihtiyaç vardır. Gönüllü yorumcular bulunur. Büyük bir gayretle kağıdın üzerinde yazanlardan bir anlam çıkartılır ve bestecinin fikri sese dönüşür. Bu ses üzerinde yorumcular kendi aralarında tartışır. Besteci, fikirlerini ve müziğe yansıtılmasını istediklerini yorumculara aktarır. Döngünün tamamlanabilmesi için dinleyiciye ihtiyaç vardır. İşte şu anda tam olarak o noktadayız!

Konser sonunda, besteciler ve icracılar, kendilerine sunulan tebriklerin ötesini merak ederler. Müziğin içine akıtılan emek, düşünce ve duyguların dinleyicide bıraktığı etkiler merak konusudur. Bu etkileşime katkı sağlamak isteyen değerli dinleyicilerimizi, besteciler ve yorumcularla ya da en azından diğer dinleyicilerle paylaşması için yüreklendirmek isterim. Bu paylaşım, aslen sanatı bir adım öteye taşıyan en önemli etkenlerdendir. Bütün dinleyicilerimizi, yarınların sanatı için fikirlerini ve duygularını paylaşmaya, şenliğimizde ve müziğin içinde etkin olarak var olmaya davet ediyoruz.

Turgut Pöğün

designed by TMA