Sesin Yolculuğu

3 2009

Her yeni seslendirme yeni bir deneyimdir besteciler için. Yorumcularla bestecilerin bir araya gelmeleri her iki kesim için de öğreticidir: Yorumculara yerleşik yapıt dağarcığının ötesine geçme, yeni ses ilişkileriyle, yeni tınılarla, yeni notasyon ve seslendirme yöntemleriyle, giderek yeni kavramlarla buluşma olanağı sunar. Bestecileri ise seslendirme pratiğinin gerçekliğiyle yüzleştirir. Müziksel ideallerinin çalgıların, insan sesinin sunduğu olanaklarla ne ölçüde örtüştüğünü gösterir onlara. Prova süreçlerinin, akustik koşulların, besteci-yorumcu-dinleyici etkileşiminin yeni bir yapıtın ortaya çıkışında ne denli belirleyici olduğunu gösterir, bu yolla pek etkili bir öğrenme deneyimi sunar her seferinde. ABD’li bir besteci/öğretim üyesinin bir konser öncesinde söylediği şu sözler elbette doğrudur: “Prova süreçlerinde öğrenilenler, bir kompozisyon öğrencisinin bir yarıyıl boyunca izlediği dersinde öğrendiklerine eş düzeydedir, belki de daha fazladır.”

Sesin Yolculuğu üç yıldır İstanbul’un, giderek Türkiye’nin genç bestecilerine hem bu önemli deneyimi yaşatmaya çalışıyor, hem de onları bir araya getirerek toplu bir değerlendirme olanağı sunuyor. İTÜ’nün ev sahipliğinde, MİAM’ın değerli katkılarıyla üçüncü kez gerçekleştirdiğimiz bu buluşma genç bestecileri birbirlerinin müziğiyle, İstanbullu müzikseverleri ise Türkiye’nin en yeni besteci kuşaklarının “sesi” ile tanıştırıyor. Üstelik geçen yılki dileğimiz bu yıl gerçekleşerek Sesin Yolculuğu’na İstanbul dışından katılan akademik kurumlara yenileri eklendi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’ndan, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nden ve Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan gelen konuklarımızı aramızda görmek bizleri heyecanlandırıyor. Böylece Genç Besteciler Şenliği’nde yer alan üniversite sayısı üçüncü yılımızda dokuza erişti. Bu yılki buluşmanın ertesinde 80 dolayında genç bestecinin (önemli bir bölümü ilk seslendiriliş olmak üzere) 114 yapıtı seslendirilmiş olacak.

Doğanın yeniden uyanmakta olduğu mevsimde yeni bir buluşma: bir ilkbahar şenliği, bir gençlik şenliği, bir ses şenliği!

İyi dinletiler.

Özkan Manav

designed by TMA