Sesin Yolculuğu

tarihçe

Bestecilik eğitimi verilen akademik kurumların sayısı 1990’lı yılların sonunda İstanbul’da kayda değer bir artış göstermesine karşın genç bestecilerin birbirlerinin üretiminden habersiz olmaları, düzenlenen konserlerin görece yalıtık, küçük çevrelerde gerçekleşmesi bu kurumlarda ders veren besteci-eğitimcilerin bir araya geldiği ortamlarda birbirleriyle paylaştığı ortak bir sorundu. Bu soruna çözüm üretmek adına, 2004 yılında İstanbul’daki üç okulun genç bestecilerini buluşturan bir karma konser düzenlendi. İtalyan Kültür Merkezi’nde düzenlenen o konsere öncülük eden ve “Sesin Yolculuğu” adını öneren Özkan Manav’ın girişimiyle, bu ilk buluşma 2006 yılı ilkbaharında dört okulu bir araya getiren üç günlük bir festivale dönüştü. Sesin Yolculuğu festivalinin hazırlıklarına yönelik olarak 2006 yılının Mart-Nisan aylarında, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda ve İstanbul Teknik Üniversitesi – MİAM’da birer toplantı yapıldı. Bu toplantılara MSGSÜ Devlet Konservatuvarı’ndan Hasan Uçarsu, Özkan Manav ve Mehmet Nemutlu, İTÜ MİAM’dan Pieter Snapper ve Michael Ellison, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan Mete Sakpınar ile İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Selen Gülün katılarak, konserlerde seslendirilmesi düşünülen yapıtların partisyonlarını inceleyip seçim yaptılar. Sesin Yolculuğu’nun İstanbul dışından katılan akademik kurumları da bünyesine dahil etmesiyle bu uygulama sonraki buluşmalarda gündeme gelmedi ve yapıt seçimleri katılımcı akademik kurumların kompozisyon bölümlerine ya da doğrudan bestecilerin kendilerine bırakıldı.

Sesin Yolculuğu – Genç Besteciler Festivali’ne katılan akademik kurumların sayısı, temsil ettikleri kentlerin sayısına koşut olarak gün geçtikçe arttı. Festivale bugüne dek 6 ilde yerleşik bulunan 15 akademik kurumdan besteci ve yorumcular katılmıştır. Sesin Yolculuğu 1-5 ve 11 MİAM’ın ev sahipliğinde, İTÜ Maçka Kampüsü’ndeki Mustafa Kemal Amfisi’nde, Sesin Yolculuğu 6-10 Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nın sahnesinde gerçekleştirilmiştir. Sesin Yolculuğu 1-7 ve 11’in ses kayıtlarını MİAM SED (Sound Engineering and Design) öğrencileri, Sesin Yolculuğu 8-10’un ses kayıtlarını İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü’nün kayıt ekibi yapmıştır.

İlk yıllarda birbirini izleyen üç günde üç konser olarak sunulan Sesin Yolculuğu, 2010 ve 2012 yıllarında iki günde dört konser olarak düzenlenmiş, 2013 yılından başlayarak aynı gün ya da ardışık iki gün içinde sunulan üç konserlik formata dönüşmüştür. Festival 2007 ve 2011 yıllarında düzenlenmemiştir. Besteci-akademisyenlerin kolektif çabasıyla gerçekleştirilen Sesin Yolculuğu’nun kendine ait bir bütçesi yoktur. İstanbul dışından katılan besteci ve yorumculara kendi akademik kurumlarının sağladığı ulaşım desteği ve program kitapçığının yayımlanması için Bilgi Üniversitesi’nin sağladığı alçakgönüllü destek istisnai olmakla birlikte önemlidir. Bütün bu yönleriyle Sesin Yolculuğu – Genç Besteciler Festivali’nin yalnızca Türkiye bağlamında değil dünya ölçeğinde de sıradışı bir girişim olduğu düşünülebilir.

Sesin Yolculuğu 1-8’in açıklayıcı alt başlığı olan “Genç Besteciler Şenliği”, Sesin Yolculuğu 9’la birlikte “Genç Besteciler Festivali” olarak değiştirilmiş, etkinliğin ağ sitesi 2015 yılının yaz aylarında kurulmuştur.

designed by TMA