Sesin Yolculuğu

düzenleme kurulu 2014

Eray Altınbüken (İTÜ MİAM ve Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı)

Mert Karabey (Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı)

Levent Kuterdem (Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı)

Özkan Manav (MSGSÜ Devlet Konservatuvarı)

Turgut Pöğün, Tolga Tüzün (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

Mete Sakpınar (İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı)

Koray Sazlı (Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Mehmet Ali Uzunselvi (Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı)

Murat Yakın (Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı)

Tolga Yayalar (Bilkent Üniversitesi)

 

Koordinatör
Özkan Manav

7
designed by TMA