Sesin Yolculuğu
Genç Besteciler Festivali

Sesin Yolculuğu, Türkiye’de öğrenim gören bestecilerin yapıtlarının seslendirildiği genç besteciler festivalidir. Festival programında yer alan bestecilerin ve yapıtların seçimi ilgili akademik kurumlar aracılığıyla yapılır. Sesin Yolculuğu – Genç Besteciler Festivali, Türkiye’nin en yeni besteci kuşaklarının üretiminin toplu olarak sergilendiği, açığa çıkan çeşitlilik aracılığıyla ülkenin çoksesli müziğinin dünü, bugünü ve gelecekteki olası yönelimleri üzerine değerlendirme olanağı sunan bir platformdur. Sesin Yolculuğu’nun temel amacı ve ana motivasyonu, Türkiye’deki genç bestecilerin ve ülkenin bestecilik camiasının iletişimini sağlamaktır. Genç bestecilerin genç yorumcularla ve çağdaş müziğe ilgi duyan meslekten müzisyenlerle iletişimine zemin hazırlayarak bu iletişimin çok yönlü kazanımlarını açığa çıkarmak da festivali düzenleyen besteci-akademisyenlerin önem atfettiği hedefler arasındadır.

“Sesin Yolculuğu”, genç sanatçıların ve özel olarak genç bestecilerin estetik yönelimlerindeki değişim ve dönüşümlere, genç bestecilerin kişisel ses yolculuklarındaki devingenliğe göndermede bulunmanın yanı sıra, çağdaş müziğin 20. ve 21. yüzyıllardaki serüvenli yolculuğuna ve elektroakustik ve mekânsal yapıtlarda sesin farklı odak noktaları arasında, değişik yörüngeler üzerinde yaptığı yolculuğa işaret eden, çok yönlü çağrışımlara açık bir adlandırmadır.

2004 yılında İstanbul’daki üç okulun genç bestecilerini bir araya getiren İtalyan Kültür Merkezi’ndeki konserle başlayan Sesin Yolculuğu, 2006 yılında festivale dönüşerek 2012 yılına dek (Sesin Yolculuğu 1-5) MİAM’ın ev sahipliğinde, İTÜ Maçka Kampüsü’ndeki Mustafa Kemal Amfisi’nde sunulmuştur. 2013-17 yıllarında (Sesin Yolculuğu 6-10) Süreyya Operası’nın sahnesine taşınan festival konserleri, izleyen yıllarda yine MİAM’ın ev sahipliğinde İTÜ Maçka Kampüsü’nde, Mustafa Kemal Amfisi’nde sunulmuştur. Sesin Yolculuğu’nda bugüne kadar 36 konserde 484 yapıt seslendirilmiştir. 

Sesin Yolculuğu kayıtlarının bir bölümü festival konserlerinde yer alan bestecilerin SoundCloud kanallarında, kişisel ağ sitelerinde ya da YouTube gibi mecralarda bulunabilir. Sesinyolculugu.com, konserlerde seslendirilen çok sayıda yapıt içinden küçük bir seçki yapmayı ilke olarak benimsemediğinden, sessiz bir sitedir.

Sitede arşivlenen özgeçmişler konser tarihlerindeki besteci özgeçmişleridir. Eski konserlere eşlik eden özgeçmişlerde güncel bilgiler yer almaz.

designed by TMA