Sesin Yolculuğu

1. konser 2014

6 Nisan 2014 Pazar, 12:00
Süreyya Operası

Tolga Böyük (*1985)
Ses Tiyatrosu, elektroakustik (2014)

Önder Yiğit Türk (*1995)
Crypto, elektrogitar için (2014)
Önder Yiğit Türk, elektrogitar

Zeynep Ayşe Hatipoğlu (*1990)
Dipsiz Göl
, viyolonsel ve piyano için (2010)
Çağlayan Çetin, viyolonsel
Asrın Can Akalın, piyano

Burcu Durukan (*1979)
İllüzyon
, piyano için (2014)
Burcu Durukan, piyano

Fati Fehmiju (*1989)
Auditory Illusion, elektronik (2013)

Ata Can Yıldız (*1994)
Say Yes to Crows
, elektronik (2013)

Damla Elif Hanaşoğlu (*1985)
Reflection, solo flüt için (2014)
Aysu Zehra Şanver, flüt

ARA

Ömer Kurtuluş (*1990)
İhtilaf
, arp için (2013)
Güneş Hızlılar, arp

Uğurcan Öztekin (*1990)
Delacroix, arp ve çello için (2014)
Aslıhan Güngör, arp
Çağlayan Çetin, çello

Zeynep Özcan (*1986)
Suck Your Blood, elektronik (2013)

İpek Görgün (*1984)
The Passion for Knots (Ode to Philippe Petit), elektronik (2014)

Sair Sinan Kestelli (*1979)
Kontraste, sabit medya elektroakustik müzik (2013)

Boran Mert (*1990)
Yörükler
, cura, çoban kavalı, viyolonsel ve piyano için (2014)

Boran Mert, cura – Batuhan Aydın, çoban kavalı
Çağlayan Çetin, viyolonsel – Nikolaus Grill, piyano

 


 

BESTECİ ÖZGEÇMİŞLERİ VE PROGRAM NOTLARI

TOLGA BÖYÜK
1985 yılında İstanbul’da doğdu. Ankara’da fizik mühendisliği eğitimi gördükten sonra öğrenimine 2010 yılında Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü’nde devam etti. Islandman ve Farfara gibi projelerle yurtiçinde ve dışında konserler verdi. Şu anda çalışmalarına ağırlıklı olarak ses tasarımı ve film müziği prodüksiyonu yaparak devam etmekte.
Ses Tiyatrosu
Dinleyeceğimiz kayıt Tolga Tüzün danışmanlığında bir dönem boyunca ses kayıt cihazı ile farklı enstrümanlar ve mekânlarda topladığım ses örneklerinin bir hikâye altında örülmesiyle oluştu. Bu hikâyede çok sevdiğim bir müzisyenin (Holger Csukay) “music is vibration of time” cümlesi çıkış noktam olmuştu.

ÖNDER YİĞİT TÜRK
1995 yılında Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. Müziğe duyguğu ilgi kendini ortaokulda gösterdi. Gitar çalmaya da bu zamanlarda başladı. Önceleri gitar üzerine yoğunlaşmayı planlarken bestecilik arzusu üstün geldi. 2013 yılında Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda bestecilik ve müzik teorisi bölümünü kazandı. Kompozisyon çalışmalarını Murat Yakın’la sürdürüyor.
Crypto
Dinleyeceğiniz müzik gündemdeki olaylar sayesinde şekil almaya başladı. Birçok materyalin bir arada kullanılmasıyla oluşur, müziğe gizlenmiş melodinin müziğin sonunda açık bir şekilde çalınmasıyla son bulur. “Crypto dinlenmez” dediler, “dinlenir” deyip bu parçayı yazdım.

ZEYNEP AYŞE HATİPOĞLU
1990 yılında İstanbul’da doğdu. 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nı kazanarak viyolonsel eğitimine başladı. Dört yıl sürdürdüğü eğitiminin ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Çalgı Lise Bölümü’ne geçiş yaptı. 2005 yılında İTÜ TMDK’nın lise devresinden mezun oldu. Gülyar Say Balcı ile başladığı üniversite eğitiminin ikinci yılında kompozisyon bölümüyle birlikte çift anadal programına başladı. 2009 yılından itibaren Oğuzhan Balcı’yla sürdürdüğü kompozisyon eğitimi süresince, İTÜ TMDK BİSED etkinlikleri kapsamında düzenlenen kompozisyon öğrencileri konserlerinde piyano ve viyolonsel için bestelemiş olduğu Rüzgâr Gülü, piyano ve viyolonsel için Tema ve Varyasyonlar ve yaylı dörtlü için yazdığı Hayat isimli eserleri seslendirilmiştir. 2013 yılında altıncısı düzenlenen Sesin Yolculuğu – Genç Besteciler Şenliği’ne Herhangi Bir Pencere adlı solo piyano parçasıyla katılmıştır. Halen Bakırköy Klasik Oda Orkestrası’nda viyolonsel sanatçısı olarak görev almakta ve İTÜ TMDK’da müzik teorisi ve kompozisyon yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir.
Dipsiz Göl
Yalova Dipsiz Göl’de ilkbahar aylarında yaşanan bir an’ın, gölün içine düşen yaprakların, yağmur damlalarının, renklerin, viyolonsel ve piyanonun birliktelikleriyle, daha ziyade ayrı ayrı kendi tınılarını ortaya çıkarmalarıyla anlatılması.

BURCU DURUKAN
İstanbul’da doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Anasanat Dalı’ndan Prof. Seher Tanrıyar’ın öğrencisi olarak mezun oldu. Öğrenimi süresince Volkan Barut, Babür Tongur ve Hasan Uçarsu’yla armoni çalıştı. Viyana Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi’ne bağlı Müzik Pedagojisi Enstitüsü’nde “Elementer Müzik Pedagojisi” eğitimi aldı; aynı zamanda konser piyanisti Antoinette van Zabner ile repertuar çalışmaları yaptı. Türkiye’de caz piyanisti ve besteci Nilüfer Verdi ile caz armonisi, caz piyano ve caz topluluğu alanlarında çalıştı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı kompozisyon bölümündeki yüksek lisans eğitimine Emel Çelebioğlu’nun armoni, Mete Sakpınar’ın kompozisyon öğrencisi olarak devam etmektedir.
İllüzyon
Yaklaşık üç dakika süren müzik, varlıklarına sıkı sıkıya bağlı kalınan fikirlerin farklı boyutlarda ele alındığında aslında birer illüzyondan ibaret olabileceğini vurgulamaktadır.

FATİ FEHMİJU
12 Eylül 1989’da Yugoslavya’da doğan sanatçı, müzik hayatına 10 yaşında Flamur Muço’dan aldığı akordeon dersleriyle başladı. 2001 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda Prof. Nuri İyicil’le keman çalışmaya başlayan Fehmiju, 2007 yılında Prof. Dr. Hasan Uçarsu’yla kompozisyon eğitimine başladı. Sanatçı 29-30.10.2010 tarihinde Arnavutluk’ta gerçekleşen Oda Dibrane Müzik Festivali’nde jüri üyesi olarak görev almıştır. 2012 yılında keman eğitimini tamamlayıp mezun olan sanatçı, AIMA’nın (Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi) düzenlediği kompozisyon yarışmasında Entrance adlı yapıtıyla ikincilik ödülü kazanmıştır. Fehmiju, eğitimini halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda lisans devresinde kompozisyon, yüksek lisans devresinde müzikoloji alanında sürdürmekte ve aynı kurumda öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.
Auditory Illusion
“İşitsel yanılsama” olarak tıp literatürüne geçmiş olan bu kavram, aşırı yorgunluk, manyetik alana maruz kalma, uykusuzluk ve aşırı alkol alımı gibi süreçlerde, bireyin normal olan bir şeyi olduğundan farklı duymasına neden olan bir durumdur. Bir hastalık değildir. Yaşadığım benzer bir olaydan sonra bu durumla karşılaşınca, açıkçası çok ilgimi çekti. Ben de bu eserimde kendi işitsel yanılsamamı yarattım. Eserde Teruaki Suzuki’nin çocuk korosu ve orkestra için bestelemiş olduğu Mimi wo Sumasu adlı müziği kullanılmıştır.

ATA CAN YILDIZ
1994 yılında Ankara’da doğdu. Babasının bağlaması ve kuzeninin klasik gitarı ile küçük yaşlarda hem batı müziğini hem de Türk müziğini harmanlayarak büyüdü. Erken yaşlardaki bağlamaya olan ilgisi sonradan klasik gitara yöneldi. Müzik aletlerinden çıkan sese duyduğu ilgi bütün müzik aletlerine yönelik ilgisini arttırdı. Bu ilgi eşliğinde odasında çeşitli müzik kayıtları yaparak kendini geliştirdi. Şu anda Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda Mert Karabey’le kompozisyon çalışmaktadır.
Say Yes to Crows
Şehirde yapılan ses kayıtlarının kullanıldığı eserde ayrıca Yes grubunun “I see you” adlı parçasından bazı kısımlar alınmıştır. Şehir kuşlarının ve bir ilkokulun teneffüs arası sesleri elektronik ortamda çeşitli tekniklerle işlenmiştir.

DAMLA ELİF HANAŞOĞLU
1985 yılında Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamladıktan sonra lisans eğitimini Başkent Üniversitesi Grafik Tasarım bölümünde bitirdi. Şu anda Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Kompozisyon ve Müzik Teorisi Ana Sanat Dalı’nda lisans eğitimi almakta, kompozisyon çalışmalarını Murat Yakın’la sürdürmektedir.
Yansımalar
Kapitalist düzen içerisinde aynı anda birçok şeyle başa çıkmaya çalışan ve dolayısıyla hiçbir alanda %100’lük performans sergileyemeyen insanı yansıtmaktadır. Farklı birkaç teknikten yararlanarak yazılan parça zaman zaman icracının sesinden yararlanarak, yansıtılmak istenilen insan figürünün durumlar karşısındaki tepkilerini dile getirir.

ÖMER KURTULUŞ
İstanbul’da doğdu. 6 yaşında dedesinin hediyesi olan diyatonik mızıka vasıtasıyla müzikle tanıştı. Vefa Lisesi’nde eğitimini sürdürürken gitar eğitimi aldı, müzikle ilgilendi ve beste çalışmaları yaptı. Lisenin ardından çalışmalarını MSGSÜ’de sürdürdü, burada bir süre Özkan Manav’la armoni, Ahmet Altınel’le kompozisyon çalıştı. Kısa bir süre sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’na geçiş yaptı. Burada Emel Çelebioğlu’yla armoni, Mete Sakpınar’la kompozisyon çalışmakta olan besteci, 2013 nisan ayında Michel Merlet’nin ustalık sınıfında bulundu.
İhtilaf
Müzik yaklaşık 6,5 dakika uzunluğundadır ve tek bölümlüdür. Besteci polimodal armoni kurgusundaki eserde yapısöküm-varyasyon (deconstructive-variation) fikrini öne sürmüş ve bu minvalde formal bir yapı şekillendirmiştir. Bu yapı formal bağlamda fikirlerin ertelenmesi, bozulması ve tekrar inşa edilmesi üzerine kurulan varyasyonlar dizininin ivmelendirdiği bir denemedir. Emprovizasyonda oluşan gelişme ve mükemmelleşme fikri kompoziyonun ana malzemesi olarak kullanılmıştır. Eser kendi kemalatına kendi ihtilafıyla ulaşır ve buna yine kendi içindeki kesirlerle varır.

UĞURCAN ÖZTEKİN
1990 yılında İstanbul’da doğdu. Müziğe elektrik bas gitar çalarak başladı. Emre Dündar’la kompozisyon çalıştı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ndeki Sanat Tarihi eğitimi sonrasında Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’na girdi. Eğitimine bu kurumun kompozisyon bölümünde Mehmet Ali Uzunselvi ile devam etmektedir.
Delacroix
Arp ve çello için yazılmış olan Delacroix, enstrümanların tınısal benzerlik ve farklılıklarını belirli bir karşıtlık içinde bir araya getirir. Arpın hem hazırlanarak hem de çeşitli tekniklerle geleneksel tınısından uzaklaştırıldığı kesitler barındıran yapıt, yazısıyla iki enstrümanın diyaloğundaki kontrastı önplana çıkarmayı amaçlar.


ZEYNEP ÖZCAN
ODTÜ Felsefe Bölümü’nden mezun olduktan sonra yüksek lisans derecesini ODTÜ Mimarlık Tarihi Bölümü’nden aldı. Burada “Müzik ve Mimarlığın Kesişiminde Gesamtkunstwerk Olarak Iannis Xenakis’in Seçilmiş Çalışmaları” başlıklı tezini tamamladı. Halen İTÜ MİAM’da Sonic Arts alanında doktora öğrenimine devam etmektedir.
Suck Your Blood
Suck Your Blood iş başında olan bir sivrisinekten yola çıkılarak bestelenmiştir. Eserde kulanılan sesler kaydedilmiş ve esere uygun biçimde manipüle edilmiştir.

İPEK GÖRGÜN
1984 yılında Ankara’da doğdu. TED Ankara Koleji’ni bitirdikten sonra Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu ve Galatasaray Üniversitesi Felsefe Anabilim Dalı yüksek lisans programını bitirdi. Doktora eğitimine İTÜ-MİAM (Müzik İleri Araştırmalar Merkezi) Sonic Arts (Sessel Sanatlar) bölümünde devam etmekte, elektronik müzik deneyiminde Gilles Deleuze’ün Rizom kuramının etkileri, elektronik müzik algısı ve deneyimi konularında araştırma yapmaktadır.
The Passion for Knots (Ode to Philippe Petit)
Hayatı iplere ve düğümlere bağlı olan, yüksek binalara düğümlediği ipler üzerinden yürüyen, belki de gelmiş geçmiş en büyük cambaz, ‘Teldeki Adam’ Philippe Petit’ye bir güzelleme.

SAİR SİNAN KESTELLİ
1979 yılında İzmir’de doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra, Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü ve İstanbul Teknik Üniversitesi Müzik İleri Araştırmalar Merkezi’nde (MİAM) yüksek lisans eğitimi aldı. Besteleri ve canlı performanslarıyla İstanbul, Ankara, Frankfurt, Lizbon, New York, Amsterdam ve Üsküp’teki farklı müzik festivalleri ve kolektiflerinde yer aldı. Ayrıca, çeşitli çağdaş dans/performans projelerinde ses tasarımı ve icrası yaptı. Halen MİAM’da Sessel Sanatlar alanında doktora eğitimini sürdürüyor ve çalışmalarına performansa dayalı elektronik müzik, sesin duyular arası algılanması ve interaktif medya alanlarında devam ediyor.
Kontraste
Kontraste, sessel evrende var olan iki katmanlı bir yapıdır. Yapının kendi içinde barındırdığı çeşitlilik ve karşıtlıklar, kaçınılmaz etkileşim süreçleri doğurur ve hareketsel, mekânsal ve spektral seviyelerde gerçekleşen hikâyelere dönüşür.

BORAN MERT
Ankara doğumlu. 2008’de Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun oldu. 2010’da eğitime başladığı İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Kompozisyon Bölümü’nde halen son sınıf öğrencisidir.
Yörükler
“Hakkımızda devlet vermiş fermanı
Ferman padişahın dağlar bizimdir”

Dadaloğlu’na ait olan bu dizeler, yaklaşık 200 sene evvel Osmanlı’nın yörüklere karşı uyguladığı iskân politikasına bir başkaldırıdır. Bu parçayı hem bu başkaldırıdan, hem de yörük müziğinden ilham alarak yazdım. Anadolu’nun güneyinde yaşayan yörüklerin müziğindeki sekanslardan faydalanarak yazdığım parçada flütte yaygın olarak kullanılan bazı ileri çalım tekniklerini kavala uygulamayı denedim. Bartók stilini andıran bitonal ve salkım akorlar müziğimin armonik dilini oluşturdu.

7
designed by TMA