Sesin Yolculuğu

6 2013

İşte bir kez daha seslerin heyecan verici yolculuklarına tanıklık etmek için bir aradayız. Her geçen yıl daha da zenginleşen şenliğimizde bugün otuz altı genç besteci kendi müzikal yolculuklarını bizlerle paylaşacak. Aslında bu sayı, çağdaş müziğin dar bir çevreyle sınırlı kaldığından dem vuranlar için adeta bir cevap niteliğinde. Sekiz değişik yüksek öğretim kurumunu temsil eden genç besteciler hayatla ve dünya ile olan ilişkilerini seslere biçim vererek ifade etme yolunu seçmişler. Bugün birbirinden farklı tam otuz dokuz ayrı yolculuğa çıkacağız. Öyle ki, hepsi bugünün bir parçası ve hepsi bizi anlatıyor. Besteci Helmut Lachenmann’ın da söylediği gibi: yeni müzik, yaşayan müzik ve yaşayanlar için müzik.

Sesin Yolculuğu bir çağdaş müzik şenliğinin ötesinde aynı zamanda ulusal bir müzik platformu. Türkiye’nin nerdeyse bütün bestecilik bölümlerinin, kompozisyon sanat dallarının katıldığı bir platform. Bestecilik aslında çok yalnız bir uğraştır, en azından üretim süreci bestecinin en çok kendi sesini dinlediği ve içine kapandığı bir dönemdir. Fakat bir taraftan da besteciler olarak biz, ortak bir kültürden besleniriz. İşte Sesin Yolculuğu bize bu bütünü bir defada kavrayabilme imkânı tanıyor. Bestecilere hem meslektaşlarıyla eserlerini paylaşma imkânı tanıyor, hem de kendisini bu dünyanın içinde daha iyi konumlandırma şansı tanıyor.

Bu platform, sadece eserleri seslendirilen bestecilerle sınırlı değil. Sesin Yolculuğu şu an Türkiye’de çağdaş müziğin temsil edildiği en geniş kapsamlı organizasyon. Son beş senedir besteciler, yorumcular, öğretim üyeleri ve öğrenciler büyük bir uyum içerisinde bu organizasyon aracılığıyla hem birbirileriyle olan iletişim ve etkileşimlerini güçlendiriyorlar hem de ülkemizin çağdaş sanatına katkıda bulunuyorlar. Bir anlamda Sesin Yolculuğu için Türkiye’de bir ortak çağdaş müzik komünitesi kuruyor desek çok da yanılmış olmayız. Geçmiş yıllarda tanık olduğumuz bu inanılmaz enerji bizi gelecek için ümitlendiriyor. Son olarak, Sesin Yolculuğu Şenliği’nin en önemli amaçlarından birisi genç bestecilerimizin eserlerini siz dinleyiciler ile buluşturmak. Şenliğimiz sizin katılımınızla güçleniyor. Çağdaş müziğe olan desteğiniz için teşekkürler.

Tolga Yayalar

designed by TMA