Sesin Yolculuğu

2. konser 2014

6 Nisan 2014 Pazar, 16:00
Süreyya Operası

Arda Karaoğlu (*1994)
Nocturne
, piyano için (2014)
Arda Karaoğlu, piyano

Tuğçe Baransü (*1993)
Kedilerin Oyunu, piyano için (2014)
Tuğçe Baransü, piyano

Roberto Ribuoli (*1990)
Blue Serenata
, piyano için (2014)
Tutu Aydınoğlu Mammadova, piyano

Onur Arınç Duran (*1987)
Odaklanmalar, keman için (2014)
Arda Karakaya, keman

Uğur Çerkezoğlu (*1989)
Kalkış, yeni tutkunluklar, yeni sesler eşliğinde!
, keman ve piyano için (2014)
Gizem Başak Tatlıcı, keman
Uğur Çerkezoğlu, piyano

Can Bilir (*1987)
Gitar Trio II: Üçgen (2013)
Berk Günay, gitar
Mert Akyüz, gitar
Çağatay Erol, gitar

ARA

Kerem Tunçer (*1997)
“R”Evolution / “D”Evrim
, viyola için (2013)
Eren Tuncer, viyola

Mert Moralı (*1992)
İmparatorluk, viyola için (2012)
Eren Tuncer, viyola

Yiğit Özatalay (*1985)
Yalnız Değilim, Ben de Varım, tenor saksofon ve hazırlanmış alto saksofon için (2012)
Pieter Pellens, tenor ve alto saksofonlar

 


 

BESTECİ ÖZGEÇMİŞLERİ VE PROGRAM NOTLARI

ARDA KARAOĞLU
İstanbul’da doğdu. Lise eğitimine İtalyan Lisesi’nde başladı, müziğe olan ilgisi nedeniyle güzel sanatlar lisesine geçti. 2012 yazında Berklee College of Music’te caz piyano yaz kursuna katıldı. 2013 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın kompozisyon bölümüne girdi. Emel Çelebioğlu ile armoni, Mete Sakpınar’la kompozisyon çalışmaktadır.
Nocturne
Yaklaşık üç dakika süren bir romance’ın 21. yüzyıl versiyonu.

TUĞÇE BARANSÜ
İstanbul’da doğdu. Alman Lisesi’nden mezun oldu. Lise eğitimi sırasında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda yarı zamanlı piyano bölümüne Ayşen Katipoğlu’nun öğrencisi olarak devam etti. Kompozisyon çalışmalarına İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda Mete Sakpınar’la devam etmektedir.
Kedilerin Oyunu
Yaklaşık iki dakika süren müzik, kedilerin oyun hareketlerinden esinlenerek yazılmıştır. Aynı notanın tekrarlı kullanımı ve zaman zaman yer verilen kromatizm, parçayı oluşturan temel öğelerdir.

ROBERTO RIBUOLI
1990 doğumlu besteci İtalya’nın Rossini Konservatuarı’nda kompozisyon öğrencisidir. 2012’de La Sapienza’dan mezun oldu. Erasmus değişim programı vasıtasıyla 5 aydır İstanbul’da yaşıyor ve eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda Mete Sakpınar’la sürdürüyor.
Blue Serenata
Piyano için yazılmış kısa bir parçadır. “Jazzy” olarak adlandırılabilecek bir tema veya öneri ile başlar ve bir serenadın sözdizimi sırasıyla devam eder. Öncelikle sakin bir fısıltı, ardından şiddetli bir tutku ve tüm bu karmaşık hallerin sonunda yalın ve biricik olarak temanın son duyuluşundan oluşur.

ONUR ARINÇ DURAN
1987 yılında İzmir’de doğdu. 2010 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nın Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Bölümünü kazandı. Hatıra Ahmedli ile kompozisyon, Turgay Erdener’le armoni, Burhan Önder’le füg ve Kemal İlerici armonisi, Sıdıka Özdil’le yeni müzik teknikleri, Levent Kuterdem’le orkestrasyon, Muammer Sun’la kompozisyon forumu ve İlhan Baran’la 20. yy armonileri çalışmış olup, halen bu kurumda lisans dördüncü sınıf öğrencisi olarak eğitimine devam etmektedir.
Odaklanmalar
Eser solo keman için yazılmış üç parçanın birinci bölümünü oluşturur. Bu ilk bölüm, daha çok sakin ve meditatif karakterdedir. Ancak müziğin orta kısımlarına doğru duyurulan hareketli pasaj, ikinci bölüme atıfta bulunur. Üç bölümün tamamının arka arkaya çalınmasıyla bir bütün oluşturan eserin bu ilk bölümü yaklaşık olarak üç dakika sürmektedir. 

UĞUR ÇERKEZOĞLU
Gaziantep’te doğmuştur. 2010 yılında MSGSÜ Devlet Konservatuarı’nın bestecilik bölümüne kabul edilmiştir. Kompozisyon çalışmalarını Ahmet Altınel ve Hasan Uçarsu’nun sınıflarında sürdürmüş, Mehmet Nemutlu ve Özkan Manav’dan dersler almıştır. 2013 Nisan ayında Conservatoire à rayonnement régional de Boulogne-Billancourt Paris’te bulunmuş, burada besteci Jean-Luc Hervé ile kompozisyon çalışmaları yapmıştır. Yunanistan’da gerçekleştirilen Dimitri Festivali’nde, DissonArt Ensemble’ın düzenlediği Minyatürler Projesi için bestelediği müziği, aynı topluluk tarafından proje kapsamında Selanik’te seslendirilmiştir.
Kalkış, yeni tutkunluklar, yeni sesler eşliğinde!
Solo keman ve piyano için yazılan müziklerin dışında bir ikili oda müziğidir. Her iki enstrümanın da görev dağılımı eşittir. Belirli materyaller çerçevesinde oluşturulmuş, biçim ise motiflerin dönüşümleriyle sağlanmıştır. Müzik, sığınacak bir nokta arar durur. Sonunda kendisini J. S. Bach’ın Müzikal Sunu’sundaki temaya bırakır.

CAN BİLİR
Klasik gitar ve kompozisyon üzerine aldığı resmi eğitimine Hacettepe Devlet Konservatuarı’nda başladı. Ardından Bilkent Üniversitesi’nin MHL programını bitirdi. Kürşad Terci ve Kağan Korad’dan klasik gitar, Turgut Pöğün’den kompozisyon eğitimi aldı. Lisans derecesini Bilkent onur listesinde tamamladı. 2013 Analog Arts Iron Composer beste yarışması 2.lik ödülü, 2012 Counterpoint-Italy beste yarışması 1.lik ödülü, TRT 40. Yıl projesi besteciliği, 2005 YTÜ Gitar Yorumculuğu Yarışması 3.lük ödülü gibi çeşitli taltiflere layık görüldü. Safa Yeprem tarafından aldığı siparişi Gitar Quartet, Atlanta’da Yeprem ve Kennesaw State gitaristleri tarafından icra edildi. SCA Vakfı tarafından Türkiye’yi temsilen Avrupa yayıncılık festivali MUSMA 5’e davet edilerek kendisine Ankara Müzik Festivali ile beş Avrupa müzik festivalinde seslendirilmek üzere üflemeli beşli siparişi verildi. Bilkent Klasik Gitar Kulübü’nün kurucu başkanlığını yapmış olan Can Bilir, Bilkent Üniversitesi Kompozisyon Bölümü’nde lisansüstü çalışmalar kapsamında Tolga Yayalar’la kompozisyon çalışmakta, armoni, kulak eğitimi ve kompozisyon dersleri vermektedir.
Gitar Trio II: Üçgen
Eserde üç gitar, 12-ses, equal temperament ve just intonation gibi farklı akort sistemlerini bir arada kullanmayı sağlayan özel bir scordatura’ya göre akortlanır. Bu sistemle hem çok boyutlu bir overtonal alan ortaya çıkar, hem de 1/8, 1/4 ve 1/2 mikrotonal alanlar birlikte kullanılabilir. İdeal bir performansta gitarlar seyircilerin ortasında bulunduğu bir eşkenar üçgenin kenarlarına konumlanırlar.

KEREM TUNÇER
1997 doğumlu Kerem Tunçer, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi’nde burslu 11. sınıf öğrencisidir. Altı yaşında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Erken Müzik Eğitimi Programı’nda başladığı keman çalışmalarını üçüncü sınıfa kadar Adilhoca Aziz’le sürdürmüş, daha sonra Muhammedjan Turdiev’le çalışmaya başlamıştır. Kerem Tuncer kompozisyon çalışmalarına 2011’de Tolga Yayalar’la başlamıştır. Bu zamana dek yazdığı eserler arasında Nefesli Kentet, İki Keman için Minyatür, İki Keman için Yedi Parça, Şans, Viyolonsel, Yaylı Orkestra ve Arp için Fantezi ve Yağmur Gemileri sayılabilir.
“R”Evolution / “D”Evrim
Düzen gelişir, yönetim değişir, sistem evrimleşir. Bununla birlikte insanlar ve düşünceler, yaşayış da evrimleşir. Evrim, geliştirici bir süreçtir. Peki devrim? Peki devrim hep ileriye mi götürür? Peki her değişim devrim midir? Peki devrim aslında neyi değiştirir? Her devrim, evrim midir?

MERT MORALI
Bilkent Üniversitesi MSSF Teori-Kompozisyon Sanat Dalı’na Turgut Pöğün’ün öğrencisi olarak 2010’da kabul edildi. Sonsuz Gece isimli eseriyle 2009 yılında Bulgaristan’da düzenlenen Uluslararası Genç Virtüözler Yarışması’nda kompozisyon dalında birincilik kazandı. Aynı eser 2010 Essen-İstanbul Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında Hezarfen Ensemble tarafından Essen’da seslendirildi. 2012’de Giorgio Battistelli’nin kompozisyon yaz okulu ustalık sınıfına aktif olarak katıldı. 2012-2013 bahar döneminde Erasmus değişim programıyla gittiği Conservatorio Superior de Musica de Vigo, İspanya’da Juan Eiras’la kompozisyon çalıştı. Kompozisyon çalışmalarını halen Tolga Yayalar’la Bilkent Üniversitesi’nde sürdürmektedir.
İmparatorluk
İmparatorluk, kapitalizmin en ileri aşaması olan emperyalizmi sembolize etmektedir. Parçanın programatik ve biçimsel kurgusu sınıf mücadeleleri model alınarak oluşturulmuştur. Bu bağlamda sömüren burjuvazi ve sömürülen emekçi sınıf arasındaki sınıf karşıtlığı aynı zamanda parçanın temel çatışması ve bu karşıtlık içerisinde taraf olmak ise parçanın dramatik bütünlüğü, vicdanı ve aklıdır. İmparatorluğun egemen sınıfı, dönemin hem alt yapısal hem de üst yapısal gerçekliğinin sahibidir. Bu sahiplik sömüren sınıfın doğrudan emek sömürüsü ve insanların emeklerini gasp etme hakkıyla paralel olarak ele alınmalıdır. Kapitalizmin propoganda edilen ışıltılı ve “sofistike” dünyası, açlıktan ölen çocukların gerçekliğini örtebilecek büyüklükte bir örtü hiçbir zaman üretememiştir. İmparatorluk, gücüne güç katarken dünyanın her yerindeki emekçi sınıfın üzerindeki baskısını arttırır. Çelişkiler, krizler, baskılar ve konjonktür, ezilen ve tek devrimci sınıfın iktidarı için devrimci özneler yaratır, onları besler. Bu özneler zaman içinde yenilirler, kaybolurlar ve yeniden doğarlar. Diyalektik bir biçimde gelişen süreç bir gerçeklik olarak kendi gündemini dayatır. Katı olan her şey buharlaşır. Yaratan insanın tarihsel misyonu olan iktidar olmak, öznenin önderliğinde kaçınılmaz bir biçimde gerçekleşir. Sonuç olarak tarihsel açıdan yok olmaya mahkum olan imparatorluk, üretenin üretken elleriyle yıkılır ve üreten insanlar imparatorluğun yerine kurulan daha ileri bir toplumsal formasyonun öncüleriyle “ezilenlerin şöleninde” buluşurlar…

YİĞİT ÖZATALAY
Isparta’da başladığı piyano çalışmalarını İzmir’de Turgut Aldemir ve Zafer Çebi’yle sürdürdü. Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü’nde Selen Gülün ve Onur Türkmen’le teori ve kompozisyon, Gülün ve Tuna Ötenel’le caz piyano çalıştı. 2006-2007 öğretim yılı boyunca Krakow Müzik Akademisi’nde Wojciech Widlak ve Wojciech Zych’ten kompozisyon dersleri aldı. İki yıl süreyle İBÜ Müzik Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı, Michael Ellison ve Selen Gülün’ün asistanlığını yaptı. 2009 yılında Bilgi Üniversitesi’nin sağladığı bursla İtalya’ya giderek Milano Konservatuarı’nda Alessandro Solbiati’yle kompozisyon yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2012’den bu yana Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmakta olan Özatalay, MSGSÜ kompozisyon bölümünde sanatta yeterlik çalışmalarını sürdürmektedir. Çağdaş akustik müzik alanındaki beste çalışmalarının yanı sıra Mercedes Casali, Kemal Emirel ve Luca Rampinini ile oluşturduğu farklı gruplarla besteci-piyanist olarak konserler vermekte, Genco Erkal’ın yönetip oynadığı “Yaşamaya Dair” oyununda müzik direktörü-piyanist olarak sahne almaktadır.
Yalnız Değilim, Ben de Varım
Her şeyimi herkesten önce onunla paylaşıyorum. Bütün doğrularımı, ve bütün yalanlarımı, herkesten önce ona söylüyorum. O hem ben, hem de en yakın arkadaşım. Tek nefes, iki ses.

16. Dünya Saksofon Kongresi’nde (İskoçya, 2012) seslendirilmek üzere Pieter Pellens tarafından sipariş edilen bu müzik, eşzamanlı olarak tenor ve hazırlanmış alto saksofon çalan bir icracı için yazılmıştır.

7
designed by TMA