Sesin Yolculuğu

1 2006

Sesin Yolculuğu’nun ilk festivali için herhangi bir sunuş metni kaleme alınmamış, Pieter Snapper’ın önerisi üzerine 1. konser öncesinde Özkan Manav açılış konuşması yapmıştır.

designed by TMA