Sesin Yolculuğu

düzenleme kurulu 2010

Şehvar Beşiroğlu (İstanbul Teknik Üniversitesi – TMDK)

Michael Ellison (İstanbul Teknik Üniversitesi – MİAM)

Selen Gülün (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

Levent Kuterdem (Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı)

Özkan Manav (MSGSÜ Devlet Konservatuvarı)

Turgut Pöğün (Bilkent Üniversitesi)

Mete Sakpınar (İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı)

Koray Sazlı (Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Mehmet Ali Uzunselvi (Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı)

 

Koordinatör
Özkan Manav

4
designed by TMA