Sesin Yolculuğu

3. konser 2010

3 Nisan 2010 Cumartesi, 16:00
M
ustafa Kemal Amfisi, İTÜ

Ece Pak (*1989)
Obua-Fagot ve Obua-Klarinet için Düetler
(2009)
Doğa Saçılık, obua – Emir Ali Tercan, klarnet
Eylül Kayahan, fagot

Elisabet Curbelo (*1984)
Murat Çolak (*1989)
Secret (Giz), soprano ve gitar için (2010)

Elisabet Curbelo, soprano
Murat Çolak, gitar

Mert Moralı (*1992)
Yaylı Dördül No. 1: “Sonsuz Gece” (2008)
I. bölüm: “Peşimdeki Gölgeler”

Yağız Erarslan, 1. keman – Aybek Alimov, 2. keman
Meriç Esen, viyola – İrem İlayda Canduran, viyolonsel

Mert Kocadayı (*1989)
Yaylı Dörtlü için Müzik (2009)
Aybek Alimov, 1. keman – Yağız Erarslan, 2. keman
Meriç Esen, viyola – İrem İlayda Canduran, viyolonsel

Oya Çınar (*1982)
Yalnız Sesler 
(2009/2010)

Simge Kılıç, flüt – Burcu Dursun, korangle
Buse Şaroğlu, klarnet – Ufuk Atar, bas klarnet
Boğaç İpeklioğulları, fagot
Erhan Torlular, şef

Ece Merve Yüceer (*1988)
İnsanlar Ölümlü İçin, 9 korist için (2009)

koristler: İrem Dekeli – Eylül Kayahan – Hazal Kömürcügil
Ece Pak – Mehmet Can Malatyalıoğlu – Mert Moralı
Mert Kocadayı – Can Bekir Bilir – Eren Başbuğ

ARA

Ozan Karagöz (*1986)
Klavsen için Müzik
(2010)
Ozan Karagöz,  klavsen

Korhan Ilgar (*1988)
Piyano için Sonat
(2006)
II. bölüm: Largo sostenuto – Andante scherzo – Largo sostenuto

Ozan Ömer Kaya, piyano

Ece Pak (*1989)
Back to the Future 4
(2010)
(Geleceğe Dönüş 4)
Eren Başbuğ’ya ithafen

Aybek Alimov, keman – İrem İlayda Canduran, viyolonsel
Eren Başbuğ, piyano

Ali Somay (*1988)
Hâl, Si bemol klarnet / bas klarnet, keman, çello ve piyano için (2009)
Sercan Büyükedes, klarnet / bas klarnet – Cecilia Varadi, keman
Emirhan Tunca, viyolonsel – Renan Koen, piyano

Çınar Timur (*1987)
The Absence of God
, kaydedilmiş insan sesleri, Si bemol klarnet, keman, çello ve piyano için (2010)
(Tanrı’nın Yokluğu)

Sercan Büyükedes, klarnet – Cecilia Varadi, keman
Emirhan Tunca, viyolonsel – Renan Koen, piyano

Can Bekir Bilir (*1987)
“Usavurum” – Yeni Dünyanın Fısıltısı (2008)
III. bölüm
Turgut Pöğün’e ithafen

Hazal Kömürcügil, piyano – Tayfun İlhan, piyano
Can Ünlüsoy, vurmalılar – İrem Dekeli, vurmalılar
Egemen Özkasnaklı, vurmalılar
Mehmet Can Malatyalıoğlu, ses yönetmeni
Eren Başbuğ, şef

 


 

BESTECİ ÖZGEÇMİŞLERİ VE PROGRAM NOTLARI

ECE PAK
1989 yılında Ankara’da doğdu. Müziğe üç yaşında bale ve ritim öğrenimi ile başladı, bu eğitimini on iki yıl sürdürdü. Bunun yanı sıra 1995 yılında piyano eğitimi almaya başladı. Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde eğitimini tamamladı ve bu süre içerisinde piyano çalışmalarını Prof. Nevhiz Ercan ve Mehmet Okonşar, armoni-kulak çalışmalarını Prof. Erdoğan Okyay’la sürdürdü. 2007’de Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Teori-Kompozisyon Ana Sanat Dalı’na kabul edildi. Şu an lisans 1 öğrencisi olan Ece Pak, üç yıldır kompozisyon çalışmalarına Turgut Pöğün’le, kulak eğitimi çalışmalarına Maria Nowotna’yla, piyano çalışmalarına Elif Önal’la devam etmektedir. Bunun yanı sıra, Orhun Orhon’la orkestrasyon, Onur Türkmen’le müzik tarihi, Gökçe Altay’la armoni çalışmaktadır.
Obua-Fagot ve Obua-Klarinet için Düetler
Harfler ve sözcükler
         biçimsiz-miş
ve kimbilir nasıl hisseder
                             küçük bir
                           çocuk
         yansıtırken kristal balon
     izdüşümündeki yarı gölgeli
             kelimeleri.

ELISABET CURBELO
Bestecinin özgeçmişi için 2. konsere bakınız.

MURAT ÇOLAK
Bestecinin özgeçmişi için 2. konsere bakınız.

MERT MORALI
21 Mart 1992’de İzmir’de doğdu. 2002 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Hazırlık İlköğretim Okulu’nun flüt sanat dalına kabul edildi. Beste yapmaya 2006 yılının sonbaharında başladı. 2008-2009 yıllarında Uğraş Durmuş’la kompozisyon, armoni ve elektronik müzik çalıştı. Sonsuz Gece adlı eseriyle, 2009 yılının mart ayında Sofya, Bulgaristan’da düzenlenen Uluslararası Genç Virtüözler Yarışması’nda kompozisyon dalında birincilik ödülünü kazandı. Solo ve oda müziği eserleri bulunmaktadır. 2009’da Accademia Musicale Chigiana’da Azio Corghi’nin ve Bilkent’te Michael Ellison’ın ustalık sınıflarına katıldı. Ayrıca Louis Andriessen, İlhan Usmanbaş ve Jan Risenberg’in kompozisyon seminerlerine katıldı. Halen Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Hazırlık Lisesi öğrencisi olan Mert Moralı, Stiliana Stavreva Markova’yla flüt, İlhan Baran’la caz armonisi ve Wozzeck analizi, Turgut Pöğün’le kompozisyon çalışmalarını sürdürmektedir.
Yaylı Dördül No. 1: “Sonsuz Gece” (I. bölüm: “Peşimdeki Gölgeler”)
“Ruh özgürleşene kadar sonsuz bir gecede yaşamaya mahkûmdur…”
Eser, bir insanın ruhunu özgürlüğe kavuşturma çabalarından esinlenerek yazılmıştır. Eser boyunca kahramanın peşini bırakmayan gölgelerden kaçışı ve sürekli girdiği çıkmaz sokaklar betimlenir. Daha sonra kahraman kaçmayı bırakır ve gölgeleri kovalamaya başlar. Gölgelere tam ulaştığı anda sabah olur. Her şey berraklaşır ve kaçtığı şeyin “gerçek” olduğunu anlar. Gerçeği yakaladığı anda ruhu özgürleşir. Bir başka deyişle güneş doğar ve her şeyin ötesinde, bütün çirkinliklerden uzak, mutlak bir adaletin olduğu yere gider. Bu gidiş ölüm ya da bu dünyada bir şekilde bir insanın tamamen aydınlanması olarak yorumlanabilir. Eserin tümü beş bölümden oluşur; bu konserde sadece birinci bölüm icra edilecektir. Birinci bölüm ağır bir viyola solosuyla, karanlıkta başlar. Bu solonun başındaki ilk motif, eserin bütünlüğünü sağlayan ana fikirdir ve besteci tarafından “Özgürlük Amacı” olarak yorumlanır.“Öyle ya da böyle bizim özgürlüğe karşı zaafımızı oluşturan fikirlerin tümüdür.” Hemen ilk ölçülerde gergin ve tekinsiz bir ortam yaratılır. Sürekli ortaya çıkan bir hareketlenme ve heyecanlanma durumu, bölüm boyunca onu bastıran ve yavaşlatan bir başka güç ile çatışır. Ara sıra geçmişte yaşanmış olayları temsil eden lirik motifin kendini duyurması ve genel atmosferle çarpışmasıyla dramatik bir sahne oluşur. Birinci bölüm, yağmur damlalarının seslerinin kahramanın ayak seslerine karışmasıyla sona erer.

MERT KOCADAYI
1989 yılında İzmir’de doğdu. Müziğe 2003 yılında İzmir Ümran Baradan Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde viyola ve piyano eğitimi alarak başladı. Kompozisyon çalışmalarına lise 2. sınıfta yazdığı küçük piyano parçalarıyla başladı. 2007 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Teori-Kompozisyon Ana Sanat Dalı’na kabul edildi. 2009 yılına dek  Uğraş Durmuş gözetiminde çalışmalarına devam etti. Şu anda çalışmalarını lisans 1. sınıfta Turgut Pöğün’le sürdürmektedir.
Yaylı Dörtlü için Müzik
Bestecinin eserin iskeleti olarak gördüğü armonik yapıyı, farklı ritim kalıpları ve ifadelerle özgün karakterler haline getirmesi üzerine kuruludur. Eserde karakterlerin arasındaki bağ ritmik yapı, politonalite ve dinamikler tarafından kurulmaktadır. Bir başka deyişle eldeki armonik yapının çeşitli etkilere maruz kalarak, sahip olduğu renkten özünü koruyarak sıyrılması ve farklı renklerle yer değiştirmesi ifade edilmektedir.

OYA ÇINAR
2001-2005 yıllarında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda lisans düzeyinde kompozisyon öğrenimi görmüştür. Mete Sakpınar’dan kompozisyon ve füg, Prof. Emel Çelebioğlu’dan armoni ve müzik teorisi, Prof. Ramiz Malik-Aslanov’dan partisyon okuma ve çalma, Prof. İlhan Usmanbaş’dan modern notasyon, Prof. Lale Feridunoğlu’ndan piyano dersleri almıştır. 2005 yılında konservatuvardan birincilikle mezun olarak aynı yıl kompozisyon alanında yüksek lisans eğitimine başlamıştır. İkinci yıl tez konusu olarak “György Sandor Ligeti’nin Yaşamı, Eserleri ve Müzik Dilinin İncelenmesi” konusunu ele almış, iki yarıyıl boyunca bu konu üzerine araştırmalar yapmış ve girdiği tez savunma sınavında tezi oybirliğiyle kabul edilerek yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2007 yılında İÜDK’nın kompozisyon bölümünde sanatta yeterlik eğitimine başlamıştır. Halen aynı kurumda sanatta yeterlik eğitimine devam etmekte ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Eserleri İtalyan Kültür Merkezi, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Galata Perform, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Konser Salonu, Fransız Kültür Merkezi avlusunda ve İTÜ Maçka Mustafa Kemal Amfisi’nde Sesin Yolculuğu: Genç Besteciler Şenliği kapsamında seslendirilmiştir.
Yalnız Sesler
Gelip geçen vapurların düdükleri, insanların kalabalığı, şehrin karmaşası ve en sonunda tüm bunlardan uzaklaşma ve sessizlik…

ECE MERVE YÜCEER
1988 yılında Ankara’da doğdu. Müziğe piyano dersleriyle başlayan Yüceer, ilk beste çalışmalarına 11 yaşında, herhangi bir özendirme olmaksızın başladı. 2006 yılında İsmail Sezen’le solfej, müzik teorisi ve kompozisyon çalıştı; aynı yıl Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Teori-Kompozisyon Ana Sanat Dalı’na kabul edildi. Bilkent Üniversitesi’nde düzenli olarak gerçekleştirilen Genç Besteciler Genç Yorumcular başlıklı konserlerde eserleri seslendirildi. Sesin Yolculuğu Genç Besteciler Şenliği’ne üçüncü kez katılan lisans ikinci sınıf öğrencisi Yüceer, kompozisyon çalışmalarını Turgut Pöğün’le, orkestrasyon çalışmalarını Işın Metin’le sürdürmektedir.
İnsanlar Ölümlü İçin
(Cahit Külebi’nin “Ölümlü İnsanlar İçin” adlı şiiri üzerine)
Eserin çıkış noktası kalabalıkla yapılan bir yolculuktur. Yolculuk sırasında açıkça duyulabilen tek bir diyaloğa değil kalabalığa odaklanıldığında, işitip de anlamlandıramadığımız konuşmalar, sözcükler ve sesler olarak duyumsanır. İnsanların ne konuda konuştuğu anlaşılmasa bile, konuşmaların tümü yolculuk sesiyle de birleşince belirli bir atmosfer oluşturur. Fark etmeden “kalabalığı” dinlemeye ve bilmediğiniz bu dili anlamaya başlarsınız… Tek bir noktaya odaklanmama sürdürülebilirse odak sürekli olarak değişir, ama bu rastgelelik ortamı bile daima müziksel bir denge içindedir… Eser 9 koristten oluşur; her bir korist 1’den 9’a kadar numaralandırılmıştır ve bu rakamlar çeşitli kültür ve öğretilerde sembolize ettiği kavramlara göre koristlere birer karakter yüklemiştir. Cahit Külebi’nin “Ölümlü İnsanlar İçin” başlıklı şiiri, 9 karakter tarafından farklı şekillerde yorumlanmaktadır.

OZAN KARAGÖZ
Kompozisyon eğitimine 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda başlamıştır. Mete Sakpınar’la kompozisyon, orkestrasyon, kontrpuan ve füg, Prof. Emel Çelebioğlu’yla teori, Prof. Ramiz Malik-Aslanov’la partisyon okuma ve çalma, Doç. Begüm Çelebioğlu’yla piyano, İlke Karcılıoğlu’yla yirminci yüzyıl armonisi çalışmıştır. Öğrenimine son sınıfta Mete Sakpınar’la devam etmektedir.

KORHAN ILGAR
5 Nisan 1988 tarihinde Ankara’da doğdu. İlk müzik eğitimine Saadettin Sevim Ünal yönetimindeki Kültür Bakanlığı Devlet Çoksesli Çocuk Korosu’nda başladı. 1999 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nin keman bölümüne girerek Elşad Emrahlı ve Nazım Aliyev’le çalıştı. 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nın Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı’na kabul edildi ve Doç. Serdar Muhatov’un öğrencisi oldu. Halen bu kurumda Doç. Serdar Muhatov’la kompozisyon, orkestrasyon ve füg, Burhan Önder’le çağdaş Türk müziği literatürü, Dr. Levent Kuterdem’le yeni müzik teknikleri, Yrd. Doç. Yasemin Marlalı’yla piyano, Prof. Erol Erdinç’le orkestra ve koro şefliği çalışmalarını sürdürmektedir.
Piyano için Sonat (II. bölüm: Largo sostenuto – Andante scherzo – Largo sostenuto)
Piyano için Sonat 2006 yılında yazılmış ve piyanist-besteci Erberk Eryılmaz’a ithaf edilmiştir. Üç bölümden (I. Allegro marcato; II. Largo sostenuto – Andante scherzo – Largo sostenuto; III. Presto agitato) oluşan eserin sadece ikinci bölümü seslendirilecektir.

ECE PAK
Bestecinin özgeçmişi için yukarıya bakınız.
Back to the Future 4
“Marty! Eğer hesaplarım doğruysa…..”

ALİ SOMAY
Doğduğumdan beri hayatımda seslerin, müziğin büyük bir yeri oldu, dikkatimi bu yöne vermiş bir insanım. Müzik eğitimi almaya üniversitede başladım. Geçen yıl öğrenci değişim programına başvurup Litvanya’da okudum. Orda Rytis Mažulis, Vaclovas Augustinas, John Woolrich ve Morgan Hayes’la kompozisyon çalıştım. Şimdi Bilgi Üniversitesi’nde son sınıftayım. Selen Gülün’le kompozisyon çalışıyorum.
Hâl
Hâl, 2009 baharında yaşadığım, birbirine pek benzemeyen ve birbiri ardına aniden değişen ruh hallerinin, bir kolaj halinde müzikal ifadesi benim için.

ÇINAR TİMUR
Besteciliğe olan ilgim nedeniyle 2006 senesinde Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü’ne girdim. Burada Selen Gülün ve Tolga Tüzün’le çalıştım. Üçüncü sınıf bahar döneminde Erasmus programıyla gittiğim Polonya’nın Krakow şehrindeki Akademia Muzyczna w Krakowie adlı okulda Wojciech Widłak, Zaid Jabri ve Wojciech Zych’le çalıştım. An itibariyle okulumun dördüncü sınıf öğrencisiyim.
The Absence of God
Tevrat’ın “Eyüp’ün Kitabı” kısmının 23. bölümünün Latince metni üzerine yazdığım bir parça. Bu metni seçmenin nedeni, içinde gerek birbirine zıt, gerek birbirini bütünleyen duygular olmasıdır.

CAN BEKİR BİLİR
Gitar ve besteleme çalışmalarına 2000 yılında otodidakt olarak başlamıştır. 2001’de Ankara Devlet Konservatuvarı’nın klasik gitar bölümüne kabul edildikten bir yıl sonra Bilkent Üniversitesi Müzik Fakültesi’nin klasik gitar bölümünü burslu kazanarak Türkiye’nin önde gelen gitaristleri Kürşad Terci ve Kağan Korad’la çalışmaya başlamıştır. Bu süre boyunca solo resitaller ve oda müziği konserleri vermiş, Roland Dyens, Al Di Meola, Kamran İnce, Andrew York, Costas Cotsiolis, Aniello Desiderio gibi müzisyenlerle çalışmış, elliden fazla ustalık sınıfına katılmış ve 2005 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi 3. Klasik Gitar Yorumculuğu Yarışması’nda 3.lük ödülüne layık görülmüştür. 2007’de Turgut Pöğün’le kompozisyon çalışmaya başlayan Bilir’in solo gitar için yazdığı Korkunç İvan, 2009 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi 2. Klasik Gitar Beste Yarışması’nda 3.lükle ödüllendirilmiştir. Şu anda Bilkent Üniversitesi’nde Kağan Korad’la klasik gitar, Turgut Pöğün’le kompozisyon çalışmalarına devam eden genç müzisyenin eserlerinden bazıları şunlardır: Distopya (solo çello), İmparatorluklar Diyarı (gitar topluğu), Evrim (solo gitar), Gölge Şehrin Manzarası (gitar trio), Bahar Dansı (solo gitar), Yok Edilmiş I (elektronik ortam), Yok Edilmiş II (elektronik ortam), Basübadelmevt (koro).
“Usavurum”Yeni Dünyanın Fısıltısı (III. bölüm)
Kültür: Bireyin üyesi olduğu toplumdan öğrendiği bilgi, gelenek, görenek, davranış, yasa, sanat, uygulayım, zanaat gibi özdeksel ve tinsel ürünlerden oluşan bütün.
Sanat: Belli bir uygarlığın veya topluluğun anlayış ve zevk ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım. (http://tdkterim.gov.tr, 2010)

Hâlâ zarif armonik tınılardan zevk alıyor olsak da kulağımıza işlenmiş olan materyal eskisinden çok farklı. Kültürler değişiyor, sanatsal estetik başkalaşıyor. Bozulmuşluk ve biçimsizlik görmeyi bilenler için çok uzakta değil. Yine de hâlâ doğanın derinlerinde bir şifre bizi sanata bağlıyor: 1/1.618. (Elektronikler için Mehmet Can Özer’e teşekkürlerimi sunarım.)

4
designed by TMA