Sesin Yolculuğu

akademik kurumlar 2019

Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü

İstanbul Teknik Üniversitesi – MİAM

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi

1
designed by TMA