Sesin Yolculuğu

düzenleme kurulu 2019

Gökçe Altay (Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı)

Eray Altınbüken (İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı)

Mert Karabey (Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı)

Füsun Köksal (Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü)

Levent Kuterdem (Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı)

Özkan Manav (MSGSÜ Devlet Konservatuvarı)

Mete Sakpınar (İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı)

Amy Salsgiver (İstanbul Teknik Üniversitesi – MİAM)

Koray Sazlı (Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Tolga Tüzün, Deniz Güngören (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

Mehmet Ali Uzunselvi (Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı)

Tolga Yayalar (Bilkent Üniversitesi)


Koordinatör
Özkan Manav

1
designed by TMA