Sesin Yolculuğu

düzenleme kurulu 2017

Gökçe Altay (Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı)

Eray Altınbüken (İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı)

Mert Karabey (Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı)

Semih Korucu (Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı)

Füsun Köksal (Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü)

Özkan Manav (MSGSÜ Devlet Konservatuvarı)

Turgut Pöğün, Tolga Tüzün (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

Mete Sakpınar (İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı)

Amy Salsgiver (İstanbul Teknik Üniversitesi – MİAM)

Koray Sazlı (Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Mehmet Ali Uzunselvi (Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı)

Murat Yakın (Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı)

Tolga Yayalar (Bilkent Üniversitesi)


Koordinatör
Özkan Manav

1
designed by TMA