Sesin Yolculuğu

1. konser 2017

9 Nisan 2017 Pazar, 12:00
Süreyya Operası

Hamdullah Eminoğlu (*1989)
Bir Bitlis Türküsü Üzerine Çeşitlemeler, piyano için (2016)
Engin Mehmetli, piyano

Akın Kilis (*1998)
Uzun İnce Bir Yoldayım, piyano için (2016)
Akın Kilis, piyano

Anıl Berk Zamandar (*1996)
Piyano için Üç Minyatür (2016)
Doğaç Yaman, piyano

Kuzey Yıldırım (*1996)
Kronik Obstrüktif
, elektroakustik (2017)

Enes Akalan (*1994)
Yeni Türkiye: Bölüm 1, elektroakustik (2017)

Ozan Harç (*1992)
Amnesia
, elektroakustik (2016)

Canberk Duman (*1995)
Phantasms
, piyano için (2017)
Canberk Duman, piyano

Yusuf İzeddin Mesçi (*1997)
Şişedeki Mesaj, ney, kanun, klasik kemençe, tar, tanbur, viyolonsel ve kudüm için (2016)

Eyüp Can Açıkpazu, ney – Sevgi Uyanık, kanun
Canfeza Gündüz, klasik kemençe – Emre Eryılmaz, tar
Muhammed Enes Üstün, tanbur – Emre Özer, viyolonsel
Kaan Yurtsever, kudüm

Yusuf İzeddin Mesçi, şef

Onur Dağdeviren (*1989)
Düşler ve Düşkaçıranlar, flüt, klarnet, vurmalılar, piyano, iki keman, viyola ve viyolonsel için (2016)

Cem Önertürk, flüt – Orkun Uyar, klarnet
Ali Can Öztan, vurmalılar – Kübra Aytulun, piyano
Buse Dinç, 1. keman – Bilge Aksoy, 2. keman
İmgesu Tekerler, viyola – Asya Ayverdi, viyolonsel

Murat Yakın, şef

ARA

 

Melek Ayçin Yıldırım (*1993)
Bagatella
, flüt için (2016)
Cem Önertürk, flüt

Emir Can Pehlivan (*1998)
Sonbahar Ritmi
, flüt için (2016)
Cem Önertürk, flüt

Rahim Ozan Demir (*1989)
Kırmızı Şafaktaki Beyaz Adam İçin Üç Enstantane, viyolonsel için (2016)
Burcu Uysal, viyolonsel

Ömer Kurtuluş (*1990)
A Lume Spento, solo trompet için (2017)
Metin Mert, trompet

Mirko Ettore D’Agostino (*1984)
6 A.M., elektroakustik parça (2016)

Zeynep Ayşe Hatipoğlu (*1990)
not A cello, elektroakustik (2016)

Sabina Khujaeva (*1988)
Wings
, elektroakustik (2016)

 


 

BESTECİ ÖZGEÇMİŞLERİ VE PROGRAM NOTLARI

 

HAMDULLAH EMİNOĞLU
1989 yılında Ankara’da doğdu. 2013 yılında Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın Bestecilik Anasanat Dalı’na kabul edildi. Hamdullah Eminoğlu şu anda İvan Çelak’la kompozisyon çalışmalarına devam etmekte, aynı zamanda korno icracısı olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu’nda görev yapmaktadır. İngilizce bilmemektedir. Evli ve bir kedi babasıdır.
Bir Bitlis Türküsü Üzerine Çeşitlemeler
Bir Bitlis türküsünün farklı tartımlara giden yolculuğunda klasik varyasyon tekniğinin farklı makam ve modlarda nasıl bir etki yaratacağını deneyimledim. Temanın Türkiye üzerinde bir gezinti yaptığını hissedecek ve umarım keyif alacaksınız.

AKIN KİLİS
13 Haziran 1998’de Adana’da doğan besteci, 2009 yılında Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nı birincilikle kazanarak Can Çoker’le piyano eğitimine başladı. Adana’da okuduğu süre içerisinde çeşitli konserler verdi ve eserler besteledi. Lise 3. sınıfta Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı’na geçiş yapıp, piyano eğitimine Birce Arslan Asman’la devam etti. 2016 yılında, kompozisyon bölümünün giriş sınavlarında başarılı olarak lisans 1. sınıfta okumaya hak kazandı. Halen Hasan Uçarsu’yla armoni, Ahmet Altınel’le kontrpuan, Mehmet Nemutlu’yla kompozisyon çalışmalarını sürdürmektedir.
Uzun İnce Bir Yoldayım
Aşık Veysel Şatıroğlu’na ait olan bu türkü, piyano için düzenlenmiştir ve iki buçuk dakika uzunluğundadır. Bu düzenlemenin amacı, bestecinin tarzı ile kendimize kendimizi hatırlatıp, klasik müzikle halk arasında köprü görevi görmektir. Bu düzenleme, bu amacı taşıyan türkü serisinin ilk eseridir.

ANIL BERK ZAMANDAR
1996 yılında İzmir’de doğdu. Müziğe 12 yaşında gitar eğitimi ile başladı. Lise yıllarında çeşitli topluluklarda performans sergiledi. 2015 yılında Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü’ne burslu olarak kabul edildi. Eğitimi boyunca çeşitli ustalık sınıflarına katıldı. Kompozisyon çalışmalarını Mehmet Can Özer’le sürdürmekte olan Anıl Berk Zamandar, lisans 1. sınıf öğrencisidir.
Piyano için Üç Minyatür
Eser üç bölümden oluşmaktadır. Eserin amacı beş notadan oluşan ses dizisini (Do diyez, Re diyez, Mi, La, Si bemol) kullanarak minyatürler oluşturmaktır. İlk bölüm ağır bir tempoda, tutarlı biçimde başlangıç motifinin çeşitlemelerini içermekteyken, ikinci bölüm sahip olduğu bambaşka duygu, melodik ve ritimsel yapısı ile ilk bölümle kontrast oluşturmaktadır. Bu bölüm eserin zirve noktasıdır. Son bölümde ise eser tamamen kaotik bir havaya bürünür ve o belirsizlikle son bulur.

KUZEY YILDIRIM
1996 yılında İstanbul’da doğdu. Halen YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde müzik teknolojileri öğrenimi görmektedir. 2017 Yıldız Teknik Üniversitesi II. Elektronik Müzik Festivali’nde ve Alper Maral ile Gevher Gökçe’nin düzenlediği “Ölüm-Sanat-Mekân” Sempozyumu’nda yapıtlarıyla yer almıştır.
Kronik Obstrüktif
Bir ses veya gürültü oluşturan nesnelerin, spesifik bir ses bütünlüğü yaratmak için kullanılması fikrinden yola çıkarak kayıt edilmiş sesler ve gürültüler, granüler sentezleme ve birkaç basit işlem (reverse, panning vb.) ile yapıtın hammaddesi olarak kullanmıştır.

ENES AKALAN
1994 yılında Eskişehir’de doğdu. Orta ve lise eğitimini aynı şehirde tamamladı. Küçük yaşlardan itibaren müzikle ilgilenen Akalan, 2014 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü Duysal Sanatlar Tasarımı Anabilim Dalı Müzik Teknolojileri programını kazandı. YTÜ bünyesinde Alper Maral’la elektroakustik kompozisyon üzerine çalışmalarda bulundu. Lisans eğitimini halen aynı okulda sürdürmektedir.
Yeni Türkiye: Bölüm 1
Yapıtta, yaşadığımız dünyadaki örneklerden yola çıkılarak, yeni Türkiye hakkında yorumda bulunulmaktadır. Sentetik ve akustik seslere söylemlerin eklenmesi, parçanın anlatım gücünü artırmış, sentetik sesler sanal syhthesizer’larla manipüle edilerek yeni sesler üretilmiştir. Akustik seslerle bir arada, geçiş noktalarında belirli bir denge oluşturulmak istenmiştir. Final kısmına söylem eklenerek tansiyon yükseltilmekte, ani bir düşüşle istenilen sonuç ortaya çıkmaktadır.

OZAN HARÇ
1992 yılında İzmir’de doğdu. Müziğe 9 yaşında, ilkokul sıralarında başladı. Lise yıllarında kamuya açık alanlarda koordinatörlük yapmaya başladı. 22 yaşına geldiğinde Ege Üniversitesi’nin Mekatronik Bölümü’nden ayrılıp Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü Duysal Sanatlar Tasarımı Anabilim Dalı’nda müzik teknolojileri eğitimine başladı. Bilgi Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen elektronik müzik etkinliklerinde sesini duyurdu. Müzik teknolojileri ve elektronik kompozisyon çalışmalarını halen Yıldız Teknik Üniversitesi’nde sürdürmektedir.
Amnesia
Havadaki ses dalgaları, iletken teller yardımıyla elektrik titreşimlerine dönüştürülür. Bu titreşimler kayıt edilebilir ya da seslerin içeriğiyle oynanarak yeni ve farklı seslere ulaşılabilir. Eserde duyulan aerofon tipi enstrüman sesinin manipülasyonu ve çalımı dinleyicilere yeni bir dinleme pratiği ve olanağı sunmaktadır. Sessizlikteki noktalar dinleyicilerin dünyasını genişletecektir.

CANBERK DUMAN
1995 yılında İzmir’de doğdu. Lise eğitimini İzmir Emlakbank Süleyman Demirel Anadolu Lisesi’nde tamamladı. 2014 yılında Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü’ne tam burslu olarak kabul edildi. Eğitimi boyunca Avrupa projelerinde yoğun olarak yer aldı ve ustalık sınıflarına katıldı. 2016 yılında, flüt ve piyano müziği Incas Disparus Sesin Yolculuğu 9 festivalinde seslendirdi. Aynı yıl, yaylı orkestra için yazmış olduğu eseri Yaşar Oda Orkestrası tarafından Genç Solistler Konseri kapsamında seslendirildi. Kompozisyon ve orkestrasyon çalışmalarına Füsun Köksal İncirlioğlu ile devam eden Canberk Duman, lisans 3. sınıf öğrencisidir.
Phantasms
2017 yılının mart ayında tamamlanan Phantasms, solo piyano için dört parçadan oluşmaktadır. Parçaların sıralamasındaki 1-3 / 2-4 fonksiyonunun meydana getirdiği zincir deseni, zihindeki imgelerin ifade edilişi açısından bir kontrast oluşturur. Bu kontrastı tasarlarken, “zihindeki imgesel müzik dökümünün çeşitli zaman dilimleri arasında ne derece farklı ifade edilebilir olduğu” sorusuna odaklanmak istedim. Zaman-tarih içinde yaşanılan noktanın duyuşta bıraktığı etkinin transkripsiyonunu, kullandığım karşıt müzik materyalleri ile destekledim.

YUSUF İZEDDİN MESÇİ
1997’de Şanlıurfa’da doğdu. Müzik eğitimine 14 yaşında başladı. 2014’te Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun olup İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’nın Kompozisyon Bölümü’ne girmeye hak kazandı. Oğuzhan Balcı ve Eray Altınbüken’le kompozisyon, Nail Yavuzoğlu, Oğuz Usman, Ayhan Gunca ve Mustafa Avşar’le teorik dersler, Adil Feridun Öney ve Neşe Yeşim Altınel Çoban’la Türk müziği makam dersleri çalıştı. Lisans 3. sınıf öğrencisi olan besteci, kompozisyon çalışmalarına Oğuzhan Balcı ile devam etmektedir.
Şişedeki Mesaj
Bu müzikte, İstanbul’un “Yedi Tepeli Şehir” olduğu zamanlarda geçen bir hikâye anlatılmaktadır. Hikâyede bilinmeyen bir kişi Haliç’ten suya, cam bir şişe içinde mektup bırakır. Şişenin sudaki yolculuğu, onu bir ailenin bulması ve karşılaşılan yabancı fikirlerden doğan hisler, müzikte yansıtılmaya çalışılmıştır.

ONUR DAĞDEVİREN
1989 yılında Ankara’da doğdu. 2012 yılında Başkent Üniverstesi Devlet Konservatuarı Müzik Teorisi ve Kompozisyon bölümünü kazanarak müzik eğitimine başladı. 2016 yılında Kompozisyon Sanat Dalı’nı seçerek eğitimine bu alanda devam etti. Besteci çalışmalarını Murat Yakın’la sürdürmektedir.
Düşler ve Düşkaçıranlar
Düşler ve Düşkaçıranlar, düş kurmadan hayata tutunmanın mümkün olmadığını düşünen bestecinin, her düşle birlikte onun karşısında beliren “düşkaçıranlar”ı betimlemesidir. Neşeli ve rahat başlayan müzik, başlangıçta imitatif bir yapıyla karşımıza çıkar. Ancak bu neşe ve rahatlık üzün sürmez. Ritmik oyunlar ve ton merkezi değişimleriyle, düşler hedef alınır; müzik artık huzur ve neşeden uzaktır. Müzik boyunca yeniden ve yeniden beliren düşler ve düşkaçıranlar birbirlerini izler. Son düşün karşısında ise artık bir düşkaçıran yoktur.

MELEK AYÇİN YILDIRIM
1993’te Ankara’da doğdu. İlk ve orta öğretimi bitirdikten sonra ilk müzik çalışmalarına Alparslan Anadolu Lisesi’ndeki müzik öğretmeniyle başladı. 2011 yılında Zafer Gökçer’le piyano, solfej, armoni ve form bilgisi çalıştı. 2011, 2013 ve 2014 yıllarında Polifonik Korolar Derneği’nin düzenlediği Türkiye Korolar Şenliği’nde korolara piyano ile eşlik ederek çeşitli konserlere katıldı. 2014 yılında Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Kompozisyon Anasanat Dalı’nı kazanan besteci, İvan Çelak’la solfej, Özlem Ömür’le piyano, Mert Karabey’le kompozisyon ve armoni çalışmalarına devam etmektedir.
Bagatella
Modal anlayışla yazılmış bu eserde temanın altı varyasyonu bulunmaktadır. Bu varyasyonlar yer yer makamsal tınılarla ve birim sayısı değişen aksak tartımlarla renklendirilmeye çalışılmıştır.

EMİR CAN PEHLİVAN
1 Ocak 1998’de Samsun’da doğdu. Müziğe 9 yaşında gitar dersleri alarak başladı. İlk ve ortaöğrenimini tamamladıktan sonra, 2012 yılında Samsun Güzel Sanatlar Lisesi’nde öğrenim görmeye başladı. 2015 yılında, müzik öğretmeni Kadir Özal’la solfej, armoni ve form bilgisi çalıştı. Liseden mezun olduktan hemen sonra, 2016 yılında Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın Kompozisyon Sanat Dalı’na kabul edildi. Şu anda Mert Karabey’le solfej ve teori, Özlem Ömür’le piyano, İvan Çelak’la kompozisyon çalışmalarını sürdürmektedir.
Sonbahar Ritmi
Sonbahar Ritmi, ünlü dışavurumcu ressam Jackson Pollock’un Autumn Rhythm adlı tablosudan etkilenilerek bestelenmiştir. 12-ses sistemiyle yazılan eserde çağdaş flüt teknikleri kullanılmıştır. Schönberg’in bir cümlesini sürdürürsek: “Müzikte çözülen sınırlar, insan ve doğa, ruh ve dünya, ahlak ve toplum kurallarının simgesidir. Her büyük sanatçı, en belirsiz esin kaynağına tepki gösterir. Bu bulma olgusuyla en işitilmeyen duyulur, bulunur, ta dibine kadar bakılabilir ve dinlenebilir.”

RAHİM OZAN DEMİR
1989 yılında Kocaeli’de doğdu. Müzik çalışmalarına gitar ve keman dersleri alarak başladı. Lise ve üniversite eğitimi için bulunduğu Niğde’de Can Burak Keskin’le viyolonsel, Bülent Koyuncu’yla ney çalıştı. İlk kompozisyon ve armoni derslerini İstanbul’da Orçun Çanaklı’dan aldı. 2012 yılında YTÜ STF MSSB Duysal Sanatlar Tasarımı Anabilim Dalı’nda kompozisyon eğitimine başladı. Bu kurumda Kaveh Bahçeban, Koray Sazlı ve Alper Maral’la kompozisyon, armoni, kontrpuan ve elektroakustik kompozisyon çalıştı. İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda müzisyen olarak görev almış olan Demir, kompozisyon çalışmalarını halen Uğur Gülbaharlı ile sürdürmektedir.
Kırmızı Şafaktaki Beyaz Adam İçin Üç Enstantane
Eser üç bölümden oluşmaktadır.
No. 1 “Tansiyon”: Nikriz makamı dizisi üzerine kurulan bölüm, serbest ve sakin bir yapıda başlayıp dinamik olarak genişlemektedir. İki ve üçüncü bölümlerde olduğu gibi serbest formda çağdaş bir duyum gözetilerek yazılmıştır.
No.2 “Alaycı ve Öfkeli”: Oktatonik ve tam-ton dizileri üzerine kurgulanan eser, dinamik bir yapıdadır. Alaycı ve öfkeli bir adamın davranışlarını betimlemektedir.
No.3 “Dehliz”: Atmosferik bir ambiyans sergileyen bölümde, standart çalım tekniklerinin yanı sıra çağdaş çalım teknikleri kullanılarak viyolonselden elde edilen farklı tınılar üzerinde durulmuştur. Bölüm, ölmek üzere olan birinin son anlarını ve ölüm anını betimlemektedir. Besteci, bugünkü yorumu ile yapıtın ilk seslendirilişini gerçekleştiren Burcu Uysal’a tüm özverisi için minnettarlığını sunar.

ÖMER KURTULUŞ
İstanbul doğumlu besteci müziğe küçük yaşlarda yönelmiştir. Vefa Lisesi’nde eğitimini sürdürürken gitar eğitimi almış, müzikle ilgilenmiş ve bestecilik çalışmaları yapmıştır. Lisenin ardından çalışmalarını MSGSÜ’de sürdürmüş, burada bir süre Özkan Manav’la armoni, Ahmet Altınel’le kompozisyon çalışmış, kısa bir süre sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarına geçiş yaparak burada Emel Çelebioğlu ile armoni, Mete Sakpınar’la kompozisyon çalışmaya başlamıştır. Michel Merlet, Stephane Delplasse, Clemens Gadenstatter, Mauro Montalbetti, Johannes Maria Staud ve Yann Robin’in ustalık sınıflarında bulunmuş olan besteci, ayrıca Daniel Durand’la şeflik, Özer Özel’le Türk musikisi nazariyatı çalışmıştır.
A Lume Spento
Eser, Ezra Pound’un aynı ismi taşıyan şiir koleksiyonundan mülhemdir. Bu şiir albümünün ilk üç şiirine ithafen üç bölümlüdür. Bu üç şiirin kendi içlerindeki anlam ayrımları ve aynı zamanda bütünlükleri düşünülerek, farklı senkronizasyonları veya dizilimleri bir arada barındırması itibarı ile idiosenkratik bir armonizasyonla yazılmışlardır. Şiirler literatürde “With Tapers Quenched” olarak da geçmekte olup, dilimize “Sönmüş Mumlarla” üstbaşlığıyla çevrilmiştir.

MIRKO ETTORE D’AGOSTINO
Profesyonel çalışmalarını sound artist, müzik prodüktörü, baterist ve ses mühendisi olarak sürdürmektedir. İstanbul’da yaşayan sanatçı, İstanbul Teknik Üniversitesi Müzik İleri Araştırmalar Merkezi’nde Sonik Sanatlar alanındaki doktora eğitimine devam etmektedir. Çalışmaları akusmatik müzik, multimedia ve EDM alanlarında çeşitlenmektedir; aynı zamanda deneyimli bir rock, indie ve elektronik müzik prodüktörüdür. Laboratorio di Tecnologie Musicali – Vol. I ve Laboratorio di Tecnologie Musicali – Vol. II kitaplarının ortak yazarlarından biridir. Müzik teknolojileri eğitimi için özel olarak tasarlanan bu kitap dizisi, İtalya’da lise ve konservatuar aşamalarındaki müzik eğitimine yardımcı olmaktadır.
6 A.M.
6.A.M., microsound dünyasını keşfeder ve temsil ederken, aynı zamanda kompozisyonda kısıtlamalar ve kendiliğinden gelişen rutinler üzerine yaratıcılığı arttırmayı hedefleyen kişisel bir araştırma süreci olarak tanımlanır. Bu yaklaşım, çalışma üzerindeki her türlü kısıtlama ve sınırlandırmayı yaratıcı sürece dahil eder: ses materyali üzerindeki kısıtlamalar, kompozisyon teknikleri, sound processesing, teslim süreleri ve tarihleri, çalışma saatleri ve hatta kişisel alışkanlıkları içeren rutinler gibi. Yapıtın ismi de buradan gelmekte, yaratım sürecindeki bütün çalışmaların her zaman saat 6’da başlamış olması ile ilişkilendirilmektedir.

ZEYNEP AYŞE HATİPOĞLU
İstanbul’da doğdu. 1999 yılında başladığı İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndaki yarı zamanlı viyolonsel eğitiminin ardından, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı’nda çalgı bölümü lise ve lisans programlarına devam etti. Lisans eğitiminin ikinci yılında kompozisyon bölümü ile çift anadal programına başladı. Oğuzhan Balcı’yla sürdürdüğü kompozisyon çalışmaları süresince çeşitli etkinlikler kapsamında besteleri seslendirildi. Yüksek lisans eğitimini, İTÜ TMDK Müzik Teorisi ve Kompozisyon yüksek lisans programında “Tanburi Cemil Bey’in Viyolonsel Taksimlerinde Zaman” başlıklı tezi ile tamamladı. Eserleri 2013 ve 2014 yıllarındaki Sesin Yolculuğu konserlerinde seslendirildi. 2012-2015 yılları arasında Bakırköy Klasik Oda Orkestrası’nda viyolonsel sanatçısı olarak görev aldı. Solo ve çeşitli topluluklarla doğaçlama, Türk makam müziği, klasik ve çağdaş müzik performansları gerçekleştiren ve halen İTÜ TMDK kompozisyon bölümünde araştırma görevlisi olan besteci, İTÜ MİAM’da viyolonsel performans alanındaki doktora öğrenimine devam etmektedir.
not A cello
Duyurulan bir sesin devamlılığı ve süreç esnasında beliren engellerin etrafından dolaşan ve/veya içerisinden geçen akış üzerine temellendirilmiştir.

SABINA KHUJAEVA
1988 yılında Taşkent’te doğdu. Müziğe yedi yaşında, bir müzik okulunda piyano dersleri alarak başladı. 14 yaşına geldiğinde V.A. Uspenskıy Lisesi’ni kazandı ve kompozisyon dersleri almaya başladı. Üç yıl sonra Özbekistan Devlet Konservatuva-rı’na başladı ve profesör Yanov-Yanovskıy’in öğrencisi oldu. Aynı konsevatuvarda yüksek lisansını tamamladı. Sabina şu anda İstanbul Teknik Üniversitesi’nde MİAM bünyesinde Reuben de Lautour’la kompozisyon çalışmalarına, Pieter Snapper’la elektronik müzik çalışmalarına devam etmektedir. Genç besteci eğitimi süresince çeşitli ustalık sınıflarına katılmış, çeşitli orkestralar bestelediği müzikleri dinleyicilerle buluşturmuştur.
Wings
Wings, bizlere bir kuşun hislerinden günümüz dünyasının hiç de hoş olmayan taraflarını anlatmayı amaçlar. Müzik kuşların kanat çırpışlarıyla başlar. Başlarda sakin görünürler, ancak etraftaki garip sonik sesler onların rahatsız olması için kaçınılmaz bir nedendir. Endişe içerisinde, huzur bulmak amacıyla hep birlikte havalanırlar. Fakat yeryüzünün tüm kargaşası onlara gökyüzünde bile rahat vermez. Müzikteki bazı gecikmeler ve panaromik sesler, kuşların sürü halindeki hareketlerini bize çağrıştırır. Her şey sonuca vardığında da huzura ulaştıklarını sanan zavallı kuşların aslında sadece bir yanılgıya düştükleri ve bu ürkütücü dünyanın tutsağı olmaktan kurtulamayacakları gerçeği ile yüzleşiriz. Uzaktan duyulan keman ve koro sesleri ise bu yanılsamanın bir göstergesi olur.

1
designed by TMA