Sesin Yolculuğu

3. konser 2017

9 Nisan 2017 Pazar, 20:00
Süreyya Operası

Aleksandra Nadin Bolşen (*1996)
Dolambaç
, piyano için (2015)
Rasim Yağız İlhan, piyano

Hasan Kibar (*1992)
Lego, piyano için (2015)
Neslişah Kuvvet, piyano

Ünal Can Tüzüner (*1992)
Nar
, gitar için (2016)
Mert Altuntaş, gitar

İlker Özöztürk (*1983)
Geometric, flüt, klarnet, fagot üçlüsü için (2017)

Tuğçe Çetin, flüt
Sıla Köse, klarnet
İlayda Ürkmez, fagot

Zeki Ateş Erdem (*1996)
Kontrbas ve Piyano Düeti (2017)
Göktuğ Varyozdöken, kontrbas
Mert Bozdemir, piyano

Elcil Gürel Göçtü (*1979)
Quartet No. 2
(2017)
Ekin Güldoğan, 1. keman – Kahraman Nice Özbay, 2. keman
Seda Eylül Tansık, viyola – Almila Kurt, viyolonsel

Bahadır Çokamay (*1983)
Anlatıcı, Piyano, Flüt ve Klarnet için Müzik: “Olympos’un Kor Ateşi” (2017)
Nilgün İşcan, anlatıcı – Begüm Sarısözen, piyano
Senem Güzey, flüt – Deniz Yavuz, klarnet

Nağme Yarkın (*1985)
Medcezir
, klasik kemençe, piyano, keman, viyola, viyolonsel ve kontrbas için (2016)

Nağme Yarkın, İstanbul kemençesi (klasik kemençe)
Baturay Yarkın, piyano – Ekin Güldoğan, keman
Nora Heder, viyola – Almila Kurt, viyolonsel
Barış Çelik, kontrbas

Nağme Yarkın, şef

Burcu Durukan (*1979)
Def-i Dam
, oda orkestrası için (2017)

Tuğçe Çetin, flüt – Mina Yavuz, obua
Sıla Köse, klarnet – Nisa Küçükkömürcü, korno
Nükhet Öztürk, trompet – Ecem Su Doğan, trombon
Akın Duman – Yağız Gökdağ, vurmalılar
Ekin Güldoğan – Derya Yağcılar, keman
Nora Heder – Seda Eylül Tansık, viyola
İlayda Aydın, viyolonsel – Barış Çelik, kontrbas

Burcu Durukan, şef

ARA

Mithatcan Öcal (*1992)
Serbest Doğaçlama, çello ve elektronikler için (2017)
Mithatcan Öcal, çello
Mehmet Ali Uzunselvi, elektronikler

Deniz Arslan (*1994)
Uncertainty, solo trompet için (2017)
Mehmet Ali Uzunselvi, trompet

Uğurcan Öztekin (*1990)
Kopfkino I, blokflüt dörtlüsü için (2017)

Istanbul Composers Collective:
Onur Dülger, soprano blokflüt
Mithatcan Öcal, alto blokflüt
Uğurcan Öztekin, tenor blokflüt
Mehmet Ali Uzunselvi, bas blokflüt

 


 

BESTECİ ÖZGEÇMİŞLERİ VE PROGRAM NOTLARI

 

ALEKSANDRA NADİN BOLŞEN
1996 yılında Mersin’de doğdu. 2007-2010 yılları arası Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi’nde Özgür Altan’la piyano çalıştı. 2010-2014 yılları arası Maria Usanova Özdemir’le piyano çalıştı. 2013-2014 yıllarında Tezcan Erol’la müzik teorisi, armoni, solfej, dikte çalıştı ve 2014 yılında Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın Kompoziyon ve Orkestra Şefliği Bölümü’nde okumaya hak kazandı. Halen eğitimini Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda sürdürmekte olup, Semih Korucu’nun kompozisyon öğrencisidir. Nadin Bolşen eğitim hayatı süresince çok sayıda enstrümanı repertuarına almış, birçok konser ve etkinlikte yer almıştır.
Dolambaç
Dolambaç, sürekli kovalamaca halinde olan, kendi parçalarını kendine karşı kullanan bir düzendir. Önceden karşılaştığımız karakterleri daha sonra varye olmuş bir şekilde karşımızda buluruz. Her bir son yeni bir başa dönüştür aslında. Karakterler girdap misali bir dönencenin içerisinde sürekli birbirini kovalar, ama hiçbir zaman birbirlerini yakalayamazlar.

HASAN KİBAR
1992 yılında İstanbul’da doğdu. Müziğe yirmi yaşında piyano dersleri alarak başladı. 2014 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü Duysal Sanatlar Tasarımı Anabilim Dalı Müzikoloji programına girmeye hak kazandı. Bir yıl sonra, ilgisi doğrultusunda aynı anabilim dalının kompozisyon programına geçiş yaptı. Kompozisyon eğitiminin birinci yılında Kaveh Bahçeban’la çalıştı. Özkan Manav ve Mehmet Nemutlu ile düzenlenen kompozisyon ustalık sınıflarına katılan Hasan Kibar, kompozisyon çalışmalarına YTÜ’de Koray Sazlı ile devam etmektedir.
Lego
Lego birbiriyle diyalog halinde olan iki bölmeden oluşmaktadır. Birinci bölme ritim ve ifade açısından yorumcuya bazı serbestlikler tanımaktadır. İkinci bölme ise tamamen farklı bir ritmik yapıya sahip olmasına rağmen birinci bölmeyle sürekli etkileşim içerisindedir. İlk bölmede duyulan küçük fikirler, ikinci bölmede ritmik haraketliliğin azaldığı anlarda hatırlatmalar halinde dingin bir şekilde işitilir. Eser tam anlamıyla bir 12-ses müziği olmamasına rağmen, ikinci bölmede sol el partisinde aksanlarla artiküle edilmiş notalar bir 12-ses dizisini andırırcasına 12 ayrı notayı duyurur. İkinci bölmenin sonunda eserin doruk noktasına ulaşılır. Yapıt, birinci bölmeden küçük bir hatırlatma ve ikinci bölmenin ana fikri ile sona erer. Besteci, eserin seslendirilme aşamasına uzanan süreçteki özverisi ve bugünkü performansı için Neslişah Kuvvet’e sonsuz teşekkürlerini sunmaktadır.

ÜNAL CAN TÜZÜNER
1992 yılında Bursa’da doğdu. İlkokulda başladığı gitar eğitimine Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi’nde devam etti. Kompozisyon çalışmalarına halen Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü Duysal Sanatlar Tasarımı Anabilim Dalı’nda Koray Sazlı ile devam etmektedir.
Nar
Nar birçok kültürde kadın, üreme, bereket ve bolluktan, yasak meyveye kadar çeşitli sembolik anlamlar taşımaktadır. Solo gitar için yazılmış olan bu parça, ritmik çeşitliliği, farklı ses bölgeleri ve tekniklerin kullanımıyla bu anlam zenginliğine duysal olarak yaklaşma çabasını yansıtmaktadır. Eser, bugünkü performansı gerçekleştiren gitarist Mert Altuntaş’a ithaf edilmiştir.

İLKER ÖZÖZTÜRK
1983 yılında Eskişehir’de dünyaya geldi. İlk ve orta öğreniminin ardından müzik eğitimi almak üzere Ankara’ya gitti. 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldu. Bu öğrenimi sırasında Burhan Önder’le armoni ve kompozisyon, İbrahim Yazıcı ve Ahter Destan’la koro şefliği çalıştı. 2007 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Orkestra Şefliği Sanat Dalı’nda başladığı yüksek lisans eğitimini 2010 yılında tamamladı. Bu süre zarfında Devlet Sanatçısı Prof. Gürer Aykal’la orkestra şefliği, Mehmet Nemutlu’yla kompozisyon, Volkan Barut’la füg çalıştı. Yüksek lisans eğitimi boyunca MSGSÜ Devlet Konservatuvarı’nda orkestra derslerine girdi. 2016 yılında başladığı İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Kompozisyon Sanat Dalı’ndaki sanatta yeterlik eğitimini Kemal Mete Sakpınar’la sürdürmektedir.
Geometric
Geometric, 11/8’lik süre değeri içinde yer alan, kromatik diziden oluşan temanın, 4/4’lük ölçü birimi içinde, ölçünün farklı zamanlarında yinelenmesiyle kurgulanmıştır. Her ne kadar ostinato eser boyunca devam etse de temanın ölçüyü doldurmaması nedeniyle, her tekrarda ölçünün hafif ve kuvvetli zamanlarında gelen seslerin değişmesi ile tema başkalaşım geçirmektedir. Flüt tarafından çalınan temaya, süre değerinin 2 katı değerlerle klarnet, 3 katı değerlerle fagot tarafından eşlik edilmesi ve bu süre değerlerinin sayısal olarak geometrik katlar olması nedeniyle esere Geometric adı verilmiştir.

ZEKİ ATEŞ ERDEM
1996 yılında İstanbul’da doğdu. Müziğe beş yaşında, Belçika’da piyano dersleriyle başladı. Yedi yaşına geldiğinde, müzik eğitimine Académie de Musique César Franck de Visé’de devam etti. Lise eğitimini Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi’nde tamamladı. Lise eğitimini bitirdikten sonra Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Bölümü’ne kabul edildi. Zeki Ateş Erdem, kompozisyon çalışmalarına Gökçe Altay’la devam etmektedir.
Kontrbas ve Piyano Düeti
Dinlediği caz albümlerinden etkilenen besteci, kontrbas ve piyano için bir eser yazmayı tasarladı. Söz konusu eserde kontrbası içselleştirdi ve bu çalgının teknik kapasitesini de değerlendirerek bazı özel efektler kullandı. Bu anlamda insana dair bazı temel duygusal tepkimeleri çağrıştıran jest ve mimikleri ifade etmeye çalıştı. Bu ifadeleri yer yer kontrbasın, yer yer de piyanonun seslendirdiği blok monologlar, atışmalar ve kısa diyaloglarla biçimlendirdi. Eser bestecinin küçük ölçekli ilk oda müziği çalışması olup, ilk kez seslendirilmektedir.

ELCİL GÜREL GÖÇTÜ
1979 yılında Ankara’da doğdu. Müziğe 1987 yılında TRT Ankara Radyosu Çocuk Korosu’nda başladı. 1995 yılından itibaren bas gitar çalmaya başladı. Lise eğitimini İstanbul’da Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi’nde 1997’de tamamladıktan sonra, iki yıl MSM Müzik Bölümü’ne devam etti ve çeşitli eşlik orkestraları ve müzik gruplarında yer aldı. 2004 yılında Ankara Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Müzik eğitimine devam etme kararı alarak 2015 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın Kompozisyon Bölümü’ne girdi. Lisans 2 öğrencisi olarak Mete Sakpınar’la kontrpuan ve kompozisyon, Emel Çelebioğlu’yla armoni çalışmaktadır.

BAHADIR ÇOKAMAY
1981 yılında Balıkesir’de doğdu. İlk müzik eğitimine 1995’de Askeri Mızıka Okulu’nda başladı. 1999’da bu okulu bitirmesinin ardından Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın Korno Sanat Dalı’nda 2004 yılında lisans, 2010 yılında yüksek lisans, 2016 yılında sanatta yeterlik eğitimini tamamladı. Birçok orkestra ve oda müziği gruplarında çaldı. 2012-2013 yıllarında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın Orkestra Şefliği Yüksek Lisans Özel Öğrenci Programı’nda Burak Tüzün’le çalıştı. 2015 yılında Claudio Abbado anısına düzenlenen orkestra şefliği çalıştayında Alpaslan Ertüngealp’le çalıştı ve Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası’nı yönetti. Halen Trakya Akademi Oda Orkestrası’nın şefliğini yürüten Çokamay, 2016 yılından beri İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda ikinci sanatta yeterlik eğitimini kompozisyon alanında Mete Sakpınar’la devam ettirmekte, ayrıca orkestra şefliği eğitimini özel olarak Hakan Şensoy’la sürdürmektedir.
Anlatıcı, Piyano, Flüt ve Klarnet için Müzik: “Olympos’un Kor Ateşi”      
Mitolojik bir hikâyeyi konu alan Olympos’un Kor Ateşi’nde her bir çalgı bir tanrıyı temsil eder. Piyano Zeus’u, klarnet Prometheus’u, flüt Epimetheus’u betimler. Anlatıcının anlattığı hikâye eşliğinde tanrıların mücadelesi bazen gerilimli bazen naif geçmektedir.

NAĞME YARKIN
Müzisyen bir aileden gelen sanatçı, 3 yaşında Faris Akarsu’dan piyano eğitimi almaya başlamış, 5 yaşından itibaren İÜDK Piyano Sanat Dalı’na devam etmiştir. Orta ve lise yıllarında İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı’nda klasik kemençe eğitimi almıştır. Lisans eğitimini İTÜ TMDK Kompozisyon Sanat Dalı’nda tamamlamış, Erasmus değişim programı kapsamında Estonya’da, Estonian Academy of Music and Theatre’da kompozisyon okumuştur. Ayrıca TRT Gençlik Korosu’nda kemençe sanatçısı olarak görev almıştır. Yüksek lisansını 2013’te, İÜDK Kompozisyon Sanat Dalı’nda Film Müzikleri ve Algısal Farklılıkları başlıklı teziyle bitirmiştir. 2012’den beri İÜDK’de araştırma görevlisi ve İÜ OMAR İcra Heyeti’nde klasik kemençe sanatçısıdır. Şu an İÜDK’deki eğitiminin doktora tez dönemindedir. Yarkın Duo, Kervansaray, Baturay Yarkın Trio ve Istanbul Avangard Trio gruplarının üyesi olan sanatçı, yurtdışında ve yurtiçinde konserler vermektedir. 2013’ten beri André Rieu’ya konserlerinde İstanbul kemençesi ile eşlik etmektedir. Mete Sakpınar, Yavuz Özüstün, Emel Çelebioğlu, Nail Yavuzoğlu, Oğuzhan Balcı gibi müzik duayenleriyle çalışma fırsatı yakalamıştır.
Medcezir
Medcezir, form itibariyle füg yapısına benzeyen, Türk müziğinin çok yaygın kullanılan enstrümantal formlarından biri olan “saz semaisi” formunda yazılmıştır. Her haneden sonra dönülen mülazime kısmı, tıpkı eserin isminde anlatılan doğa olayını, medceziri yansıtmaktadır. İstanbul kemençesi, piyano ve kuartetle bütünün uyumu anlatılmaktadır. Doğa bize tüm gerçeği anlatır, dinlemeyi bilirsek. Saf müzik de, sevgi de, bağımız da orada.

BURCU DURUKAN
İstanbul’da doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Anasanat Dalı’ndan Seher Tanrıyar’ın öğrencisi olarak mezun oldu. Öğrenimi süresince Volkan Barut, Babür Tongur, Hasan Uçarsu ve Emel Çelebioğlu’yla armoni çalıştı. Viyana Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi’ne bağlı Müzik Pedagojisi Enstitüsü’nde Elementer Müzik Pedagojisi eğitimi aldı; aynı zamanda konser piyanisti Antoinette van Zabner’le repertuvar çalışmaları yaptı. Türkiye’ye dönüşüyle birlikte caz piyanisti ve bestecisi Nilüfer Verdi’yle caz armonisi, caz piyano ve caz topluluğu alanlarında çalıştı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nın Kompozisyon Sanat Dalı’ndaki yüksek lisans eğitimine  Mete Sakpınar’ın öğrencisi olarak devam etmektedir.
Def-i Dam
Kaçmak ile yakalamak, bulmak ile kaybetmek aynıdır. Bir noktada her şey karşıtına dönüşebilir.

MİTHATCAN ÖCAL
1992 yılında Hatay İskenderun’da doğmuştur, bağımsız müzisyendir. Mehmet Ali Uzunselvi, Brian Ferneyhough, Oscar Bianchi, Fabian Levy, Chaya Czernovin, Rebecca Saunders, Ming Tsao, Francesco Filidei, Philippe Leroux gibi isimlerle kısa süreli çalışmalar yaptı. Namascae Lemanic Modern Ensemble, Surplus Ensemble, Court Circuit Ensemble, Nieuw Ensemble, Prime Recorder Ensemble, Continuum Contemporary Music, Collegium Novum Zürich, KlangForum Heidelberg (Ensemble Aisthesis / Schola Heidelberg), Pre-art Ensemble, Ian Pace, Antonio Politano, Walter Nussbaum, Emilio Pomarico , William Blank ve Metin Ülkü gibi gruplar ve müzisyenlerle çalıştı. Müzikleri Gaudeamus Muziekweek (2012), Turkey Tomorrow (2012), London Ear Festival (2013), Voix Nouvelles Royaumont (2013), Ünerhörte Musik Berlin (2014), Moscow Contemporary Music Ensemble Academy (2014), ISCM New Music Days (2014), 30 More! (2015) Archipel de Genéve (2015), Akademie Schloss Solitude (2015), Novalis Festival (2017) gibi festivallerde icra edildi. Yayıncısı Verlag Neue Musik’tir.

DENİZ ARSLAN
1994 yılında Kocaeli’de doğdu. Müzik hayatına 3 yaşında bağlama çalarak başladı. 7 yaşında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’nı birincilikle kazanarak bu kurumda 8 yıl piyano eğitimini sürdürdü. Lisede Kocaeli Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ne girdi, aynı zamanda Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın yarı zamanlı birimi piyano bölümünü kazanarak müzik eğitimine devam etti. Halen lisans eğitimine Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın kompozisyon bölümünde Mehmet Ali Uzunselvi’yle devam etmektedir.
Uncertainty
Si bemol trompet üzerinde özellikle mide, diyafram ve yanak kasları ile farklılaşan üç temel üfleme biçiminin ortaya çıkardığı renk ve tavır zenginliğinin yanı sıra, özellikle dairesel nefes tekniğinin belirleyici olduğu, bu renkler arasındaki homojen geçiş ve dönüşümlerin sıkça kullanıldığı, tınısal karakteriyle ön plana çıkan ve yaklaşık notasyonla yazılmış, yarı-raslamsal bir yapıttır.

UĞURCAN ÖZTEKİN
1990 yılında İstanbul’da doğdu. Mehmet Ali Uzunselvi ve Emre Dündar’la kompozisyon, Onur Dülger’le elektronik müzik çalıştı. Müzikleri, aldığı çeşitli ödül ve siparişler vasıtasıyla Hollanda, İspanya ve Bulgaristan’da (Atlas Festival, Festival Mixtur, Computer Space International Computer Art Forum) seslendirilen bestecinin eserleri 2016 yılında BabelScores tarafından yayımlanmıştır.
Kopfkino I
Istanbul Composers Collective tarafından sipariş edilen Kopfkino I, formal anlamdaki sabitliğine karşıt olarak kesitler içindeki yazılı malzemelerin ve figürlerin performans sırasındaki varyasyonlarına açık olmasıyla, sınırlandırılmış alanda doğaçlama niteliği taşıyan bir yapıttır.

1
designed by TMA