Sesin Yolculuğu

2. konser 2017

9 Nisan 2017 Pazar, 16:00
Süreyya Operası

Enis Gümüş (*1982)
for mortals, in ten thousand streams
, flüt, klarnet, vurmalılar (iki yorumcu), piyano ve yaylı dörtlü için (2015) *

Ahmetcan Gökçeer (*1994)
Harita Bugün
, flüt, klarnet, vurmalılar, piyano, iki keman, viyola ve viyolonsel için (2017) *

Ilgın İçözü (*1991)
Anatolian Sellers
, flüt, klarnet, piyano, keman ve viyolonsel için (2016) **
I. bölüm

Arda Yurdusev (*1997)
The Sound of Pergamon: Acropolis, flüt, vurmalılar, piyano, iki keman, viyola ve viyolonsel için (2017) *

Eda Er (*1989)
Lemurian Race, yaylı dörtlü ve piyano için (2016-17) ***

Kübra Aytulun (*1992)
Lontano da Qualcuno
, flüt, bas klarnet, vibrafon, piyano, iki keman, viyola ve viyolonsel için (2016) *

Şükret Gökay (*1987)
The Belt of Sympathies
, flüt / alto flüt, bas klarnet, keman, viyolonsel ve piyano için (2014) *

ARA

Aslıhan Keçebaşoğlu (*1994)
Encounters
, flüt / küçük flüt, klarnet, vurmalılar, piyano, iki keman, viyola ve viyolonsel için (2016-17) *

Mohammad H. Javaheri (*1989)
Takıntı (Obsession)
, yaylı dörtlü için (2017) ***

Arkın Fescioğlu (*1993)
Interruptions
, flüt, viyola, viyolonsel, vibrafon, iki bongo ve piyano için (2016) *

Deniz Aslan (*1997)
Memories, flüt, klarnet, vibrafon, piyano, keman ve viyolonsel için (2017) **

Mustafa Ege Yılmaz (*1994)
Boyutsal Geçitler (Dimensional Gates), flüt, klarnet, vibrafon, piyano, keman ve viyolonsel için (2016-17) **

Çağdaş Tanık (*1987)
Bir Gün Uzakta
, flüt, klarnet, vurmalılar, piyano, iki keman, viyola ve viyolonsel için (2016-17) *

Hezarfen Ensemble

Cem Önertürk, flüt
Elif Aksoy, klarnet

Amy Salsgiver, vurmalılar
Müge Hendekli, piyano

Özcan Ulucan, keman
Doğu Kaptaner, keman
Ulrich Mertin, viyola
Ozan Tunca, viyolonsel

Orhun Orhon, şef *
Ulrich Mertin, şef **
Amy Salsgiver, şef ***

Kerem Öktem, 2. vurmalı (Enis Gümüş)

Hezarfen Ensemble

Hezarfen Ensemble
İstanbul merkezli Hezarfen Ensemble, kendini çağdaş müzik icrasının en yüksek standartlarına ve gerek Türkiye, gerek yurtdışı kökenli çağdaş müziğin yaygınlaşmasına adamış bir topluluk. Topluluğun hedefi, konserler, konferans ve atölye çalışmalarıyla İstanbul’un çağdaş müzik sahnesini hareketlendirmek; yerli bestecilere eserlerini en yüksek seviyede icra edebilecekleri, yabancı çağdaş müzik bestecilerine ise eserlerini Türkiye’de tanıtabilecekleri uluslararası bir platform sağlamaktır. Topluluğun kurucu üyeleri, Türkiye’de performans standartlarının yükseltilmesi ve çağdaş müziğin daha tutarlı bir organizasyonel yapıya kavuşması ihtiyacı konusunda hemfikirler. Buradan hareketle, üst seviyede müzikalite ve icra standartları koşulu ve Türk bestecilerine kendi ülkelerinde daha fazla fırsatlar verme arzusuyla, yaşayan bestecilerin yaşayan müziklerini odak noktası kabul eden, fakat aynı zamanda İstanbul’un engin müziksel birikimini de yansıtan disiplinler ve stiller arası projeler peşinde olan bir grup kurma peşine düştüler. Hezarfen Ensemble, çağdaş müziği dinamik, yaşayan bir sanat olarak destekleme amacı gütmekte olup lokal bir yeni müzik dinleyici kitlesi oluşturmayı ve konservatuar öğrencileri ve gençlere yönelik eğitim programları hazırlamayı en önemli misyonlarından biri olarak görmektedir. Topluluk geniş bir bakış açısına sahip, belirli bir kitleye hitap etme amacı gütmeyen uluslararası bir oluşumdur. Hezarfen Ensemble, Avrupa ile Türkiye arasında halihazırda mevcut olan kültür alışverişi ve dayanışmayı pekiştirmek amacıyla, mümkün olan her yerde kültür elçiliği görevini üstlenerek kültürlerin etkileşim ve çatışması sonucunda ortaya çıkan kompleks ilişkilere aydınlatıcı bakış açıları sunma hedefindedir. Özü itibarıyla kurulduğu günden itibaren uluslararası elit toplulukların icra standartlarına erişmeyi arzulayan Hezarfen, medeniyetlerin en önemli buluşma noktalarından birindeki eşsiz pozisyonu sayesinde, başka hiçbir yerdekine benzemeyen kendine özgü projeler yaratma şansına sahiptir.

 


 

BESTECİ ÖZGEÇMİŞLERİ VE PROGRAM NOTLARI

 

ENİS GÜMÜŞ
Samsun Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’nın Türk Halk Müziği Bölümü’nden 1998 yılında mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde mühendislik eğitimini sürdürdüğü sırada halk müziği ve rock/metal müzik alanlarında müzikal aktivitelerini sürdürdü. 2006-2010 yılları arasında, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Rotterdam Konservatuvarı’nda duysal tasarım ve kompozisyon dallarında lisans eğitimine devam etti. 2009 yılında Sesin Yolculuğu 3. konserine iki bestesiyle katıldı. 2012 yılında akustik ve elektroakustik kompozisyon çalıştığı Rotterdam Konservatuvarı’ndan yüksek lisans diplomasını aldı. Eğitimi sırasında ve onu takip eden serbest besteci/ müzisyen olarak çalıştığı yıllarda, aralarında Asko/Schoenberg Ensemble, Nieuw Ensemble ve Nederlands Blazers Ensemble’ın da bulunduğu pek çok müzisyen ve müzik topluluğuyla çalışma şansına sahip oldu. Şu anda İstanbul Teknik Üniversitesi Müzik İleri Araştırmalar Merkezi’nin (MIAM) doktora programında tez çalışmalarına devam etmektedir. Şahsi kompozisyon faaliyetlerinin yanı sıra kurucularından ve üyesi olduğu Karakulak Ensemble ile yeni müzik ve doğaçlama üzerine çalışmaktadır.
for mortals, in ten thousand streams
Bestecinin Rivers of the Underworld serisinin tamamlanmış ikinci bestesidir.

AHMETCAN GÖKÇEER
2012 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Müzik Bölümü’ne girdi. Burada kompozisyon ve müzik teknolojileri üzerine eğitim aldı. 2013’te solo elektronik performanslarına başladı. 2014’ten bu yana Skata adlı deneysel rock projesinde gitarist/klavyeci olarak sahne almaktadır. Eserleri, Sesin Yolculuğu, Bilgi Yeni Müzik Festivali, YTÜ Elektronik Müzik Festivali gibi etkinliklerde seslendirilmiştir.
Harita Bugün
Harita Bugün: Sınırların keskinliğini ama zamanda kıvrımlanmalarını inceleyen bir atlas.

ILGIN İÇÖZÜ
1991 yılında İzmir’de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İzmir’de tamamladı. İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü’ndeki eğitiminin ardından 2013 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü’nde lisans eğitimine başladı. Tolga Tüzün, Tolga Zafer Özdemir, Yiğit Özatalay ve Turgut Pöğün gibi isimlerle armoni, orkestrasyon, müzik tarihi, müzik felsefesi ve kompozisyon çalıştı. Halen Bilgi Üniversitesi’ndeki kompozisyon eğitimine devam etmektedir.
Anatolian Sellers (1. bölüm)
Türkiye’nin farklı şehirlerinde yaptığım sokak satıcılarının kayıtlarını analiz edip, söyledikleri melodilerin içinden seriler oluşturdum. Dört bölümden oluşan eserin ilk bölümü İzmir’de yaptığım kayıtlardan oluşturduğum seriyi kullanır; İzmir’in sakinliğini, verdiği heyecanları ve sıkıcılığını anlatır.

ARDA YURDUSEV
Müzikal yolculuğuna erken yaşlarda gitar çalarak başladı. İlk ve orta öğretimini ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları’nda tamamladı. Bu yıllarda farklı kültürler ve onların özgün müzikleri önemli bir ilgi alanı oluşturdu. Bir süre müziğin prodüksiyon yönüyle uğraştıktan sonra Bilkent Üniversitesi Teori ve Kompozisyon Bölümü’ne kabul edildi. Dünyadan farklı kültürlerin müziklerini, metin, görsel materyal ve hikâye gibi öğelerle harmanlayıp yeni ses dünyaları oluşturmak üzerine çalışan besteci, kompozisyon derslerini Yiğit Aydın’la sürdürmektedir.
The Sound of Pergamon: Acropolis       
Pergamon, yüzyıllar önce İzmir il sınırı yakınlarında kurulan Bergama Antik Kenti’nin orijinal adıdır. Atina’dan sonra, kimileri tarafından akropol tarzı yapılaşmanın en iyi örneği olarak gösterilmektedir. Yunanca kökenli
akropolis kelimesi akron (yüksek) ve polis (şehir) sözcüklerinin birleşiminden oluşmaktadır. İsminden de anlaşılabileceği gibi, bir düzlüğün ortasında konumlanan bir yükseltinin tepesine inşa edilen bu şehirler, içinde bulundukları zamanın taleplerine göre planlanmış, özellikle savunma ihtiyacını ön planda tutan, ideal yerleşim yerleridir. Bu antik kentin yükseklik, ufuk, enginlik, derinlik ve akustikle ifadesini bulan benzersiz karakteri, yüzyıllar boyunca insanlar için önemli bir ilham kaynağı olmuştur.

EDA ER
1989 yılında İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini aynı şehirde tamamladı. Marmara Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’ndeki eğitiminin ardından 2013 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü’nde lisans eğitimine başladı. Tolga Tüzün, Tolga Zafer Özdemir, Turgut Pöğün ve Selen Gülün’le armoni, orkestrasyon, müzik tarihi, müzik felsefesi ve kompozisyon, Mine Erkaya ve Mike Nielsen’le kayıt teknolojileri, mix/mastering ve ses tasarımı alanları üzerine çalıştı. Zaman içinde akustik müziğe olan yoğun ilgisi sonucunda oda müziği grupları için besteler yapmaya başladı. Akustik ve elektroakustik alanda ürettiği bestelerinin bazıları yurtdışında çesitli ülkelerde seslendirilme şansına erişti. Bugünlerdeyse besteci ve ses tasarımcısı olarak çalışmakta, çeşitli ekiplerle tiyatro ve dans-performans müziği üzerine çalışmalar yürütmekte, ağırlıklı olarak akustik ve elektroakustik müzik besteciliği üzerine çalışmaya devam etmektedir.
Lemurian Race
Milyonlarca yıl önce yok olmuş Lemuria uygarlığından esinlenilerek, neslin yok oluş nedeni olan obsesyon teması üzerinden bestelenmiştir. Antik çağları anlatan yedi bölümlük bir eserin üçüncü kısmını temsil etmektedir.

KÜBRA AYTULUN
1992 yılında Ankara’da doğdu. Müziğe sekiz yaşında, Polifonik Korolar Derneği’nde koro çalışmalarına katılarak başladı. 2010 yılında Bolu Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun oldu ve Yaşar Üniversitesi’nin Piyano Ana Sanat dalına kabul edilerek Esra Kalkanoğlu Mamaç’ın öğrencisi oldu. Üçüncü yılında Kompozisyon Ana Sanat dalına geçiş yaptı ve lisans eğitimini Mehmet Can Özer’le bitirdi. 2015 yılında Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuarı Kompozisyon Ana Sanat Dalı’nın yüksek lisans programına kabul edildi. Besteci, kompozisyon eğitimini Murat Yakın’la sürdürmektedir.
Lontano da Qualcuno
Lontano da Qualcuno “ondan uzakta” demektir. Sessizlikler ve duymakta zorlanılan hafif tınılarla meditatif bir atmosfer yaratmak amaçlanmıştır.

ŞÜKRET GÖKAY
1987’de Bulgaristan’da doğdu. 1989’da Türkiye’ye göç etti. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda Zülfiye Seçkin ve Minör Özgün Atabek’le keman çalıştı. Kadıköy Anadolu Lisesi’nden 2007’de mezun oldu. 2008, YTÜ’de Emre Dündar ile tanışması; öğrencisi oldu. 2009 yılında MSGSÜ Devlet Konservatuvarı’nda kompozisyon bölümüne girdi.
The Belt of Sympathies
The Belt of Sympathies, sympathy “taziye” anlamına alınırsa, Taziyeler Kuşağı ya da Taziyeler Kemeri olacaktır. Bu benim kemerim.

The Belt of Sympathies

 

ASLIHAN KEÇEBAŞOĞLU
Antalya Devlet Konservatuvarı’ndaki piyano eğitimini takiben lisans eğitimine bestecilik alanında devam etmek isteyen Keçebaşoğlu‚ 2013 yılında Bilkent Üniversitesi’nin Teori ve Kompozisyon Bölümü’ne tam burslu olarak kabul edilmiştir. Lisans eğitiminin ilk döneminde yazdığı Moments for Six Distinct Manners adlı altılısı, Bilgi Üniversitesi’nin düzenlediği 6. Yeni Müzik Günleri’nde çalınmak üzere seçilerek Alman müzik grubu Ensemble Garage tarafından İstanbul ve Köln’deki konserlerde seslendirilmiştir. Sesin Yolculuğu festivallerine ilk olarak piyano ve viyola için yazdığı düet ve sonrasında piyano‚ flüt ve çello için bestelediği trio ile katılmıştır. Mark Andrè‚ Riccardo Piacentini‚ Michael Ellison gibi isimlerin ustalık sınıflarına katılmıştır. Keçebaşoğlu Bilkent Üniversitesi’nde Onur Türkmen’in öğrencisi olarak ilk dönemini şeref listesinde, 2., 3. ve 4. dönemlerini yüksek şeref listesinde yer alarak tamamlamıştır. Eğitimine halen Onur Türkmen’le devam etmektedir.
Encounters
Müziklerimde kullandığım yapıların en öz halinin, kendi yaratımım değil de birinden veya bir şeyden bağımsız olarak var olan salt oluşumlar olduğunu hayal ediyorum. Besteci olarak onlarla iletişime geçmek ve varlıklarına tanık olmak, kullandığım en temel kompozisyon aracıdır. Bu süreçte tanık olunulan “karşılaşmalar” yapıtın en derininde yer alan ve bestecinin birikimleri ve içgüdüleri doğrultusunda müziğe vücut vermesini sağlayan en eşsiz durumlardır. Encounters (Karşılaşmalar) benim bu yönde modal ve spektral alanların  yapılarını, katmanlarını irdelemeye çalıştığım ve sürpriz “karşılaşmalar” yaşadığım bir yolculuktur.

MOHAMMAD H. JAVAHERİ
1989 Tahran doğumlu besteci, müzik hayatına Tahran Konservatuarı’nda başladı. Eğitimine daha sonra Tahran Sanat Üniversitesi’nde yerel çalgı setar okuyarak devam eden Javaheri, bu süreç boyunca Karen Keyhani, Amir Eslami ve Hamidreza Dibazar gibi isimlerle bestecilik çalışmaları yaptı. Ayrıca ünlü felsefeci Prof. Modjtaba Sadria ile sürdürdüğü felsefe çalışmaları müziğini şekillendirmesinde etkili oldu. Tahran Konservatuar Orkestrası’nda flüt çaldı, ardından Tahran Korosu’na bas olarak katıldı. Javaheri’nin Tahran İslam Azad Üniversitesi’nden bilgisayar mühendisliği derecesi de bulunmaktadır. 2017 yılında Bilkent Üniversitesi’nde kompozisyon alanında yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Çalışmalarına Tolga Yayalar’la devam etmektedir.
Takıntı (Obsession)
Takıntı, bir şekilde hepimizi ilgilendiren saplantılı, zorlayıcı davranışlardan esinlenmiştir. Eser, bu saplantının gücü ve köklerinin zihnimizde olması nedeniyle yaşamımızın diğer bölümlerini nasıl etkilediğiyle ilgilidir. Belirli bir aralığı olan temel çizgi, diğer çizgileri etkiler ve onu hayatımızın tüm yönlerini etkileyebilecek ve sonunda galip gelecek obsesif-kompülsif davranışlarımız gibi ona eşlik eden bir takıntıya dönüştürür. Bazen takıntılarımızı görür ve biliriz ama onlardan kaçamayız. Zihnimiz ve şuurumuzla saplantılarımız arasında daima acı verici olan bu ilişki, bu parçanın odak noktasını oluşturur.

ARKIN FESCİOĞLU
1993 yılında İzmir’de doğdu. 8 yaşında Ömer Er’den kemen eğitimi alarak müziğe başladı, daha sonra Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü’ne kompozisyon çalışmak üzere kabul edildi. Yaşar Üniversitesi Avrupa Haftası ve Selanik Konservatuvarı’nın düzenlediği Uluslararası Synthermia Çağdaş Müzik Festivali’nde çeşitli bestecilerle çalışma fırsatı buldu. Halen eğitimine Füsun Köksal İncirlioğlu ile Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü’nde devam etmektedir.
Interruptions
Eser üzerinde  Eylül 2016’da çalışmaya başladım. Eser birbirini ani geçişlerle takip eden 8 bölmeden oluşur. Birbirine karşıt karakterde olan bu bölmelerin yapısı, farklı armonik alanlara ve bu armonik alanlardan türetilmiş melodik yapıların farklı dokular oluşturması esasına dayanır.

DENİZ ASLAN
1997 yılında Ankara’da doğdu. Müzik eğitimine dört yaşında Türkiye Polifonik Korolar Derneği’nde başladı. Altı yaşında özel piyano dersleri almaya başladı. Bu derslere on bir yaşına kadar devam etti. Altıncı sınıfta Hacettepe Üniversitesi Ankara  Devlet Konservatuarı’nın sınavını kazandı ve burada fagot eğitimine başladı. Bir sene sonra Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Hazırlık İlköğretim Okulu’nun sınavına girdi ve fagot eğitimine burada devam etti. Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nde lisans eğitimine geçtiğinde Tolga Yayalar’dan kompozisyon dersleri almaya başladı. Ezgi Tandoğan’la fagot, Tolga Yayalar’la kompozisyon eğitimine devam eden Deniz Aslan şu anda lisans ikinci sınıf öğrencisidir. Besteci, iki senelik kompozisyon eğitimi süresince Bilkent Kompozisyon Bölümü’nün çalışmalarına, seminerlerine ve etkinliklerine aktif olarak katılma olanağı bulmuştur ve müzikleri Ankara ve İstanbul’da seslendirilmiştir.
Memories
Hatıraların duyguları, duyguların da insanı yoğurma biçimleri ve süreci üzerine öznel bir çalışma olarak nitelendirebileceğim bu eser, duyguların saflığı ve insanın dejenere olma süreci üzerine, alışılagelmiş bir müzik alfabesi, diğer yandan da sürprizli bir dil kullanılarak bestelenmiştir. Müzik ilerledikçe, alfabe daha da basitleşecek, dil ise daha iğneleyici bir hale gelecektir. Eserde, kontrpuntal dil ve dikey bir sonorite kaygısı gözetilmiş ve bu yaklaşım genel bir form mantığı içinde ele alınmaya çalışılmıştır.

MUSTAFA EGE YILMAZ
1994 yılında İzmir’de doğdu. Müziğe yedi yaşında koro çalışmalarına katılarak başladı, dokuz yaşına geldiğinde Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın Viyolonsel Sanat Dalı’nı kazandı. Beş yıl boyunca aldığı yarı zamanlı eğitimin ardından, Çağlayan Ünal Sümer’in öğrencisi olarak lise ve üniversite eğitimini de bu okulda sürdürdü. Çeşitli solo, oda müziği, opera ve senfoni konserlerinde yer aldı ve üniversite eğitiminin üçüncü yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın Kompozisyon Sanat Dalı’nı kazandı. Mustafa Ege Yılmaz kompozisyon çalışmalarına Ahmet Altınel’le devam etmektedir.
Boyutsal Geçitler (Dimensional Gates)
Dimensional Gates, birbirinden bağımsız ve farklı atmosferler hissettiren tınıları figüratif geçitlerle birbirine bağlayarak dinleyicileri tek eser içerisinde birden fazla boyuta sürükler. Eserin tansiyonu anlık değişimler gösterir ve bu değişiklikler hissedilir. Boyutsal geçitleri tasvir eden ilk üç ölçü içerisindeki motif birden fazla kez tekrar eder ve her duyulduğunda dinleyicileri başka bir boyuta taşır.

ÇAĞDAŞ TANIK
1987 yılında Niğde’de doğan Çağdaş Tanık, 2007 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nin Teori ve Kompozisyon Bölümü’ne kabul edildi. Burada eğitimini tamamlamadan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda kompozisyon eğitimine başladı. Burada kompozisyon çalışmalarını Hasan Uçarsu, Özkan Manav, Mehmet Nemutlu ve Ahmet Altınel’le sürdürdü. Halen yüksek lisans eğitimini Ahmet Altınel’in kompozisyon sınıfında sürdürmektedir.
Bir Gün Uzakta
Şair Didem Madak’ın sesinin tonunu ahlat ağacına emanet etmesi gibi, “bir gün uzakta” kalınmışlıklara ithafen… 

1
designed by TMA