Sesin Yolculuğu

3. konser 2013

14 Nisan 2013 Pazar, 20:00
Süreyya Operası

Yiğit Özatalay (*1985)
Marş, iki keman için (2010)
Yankı Karataş, keman
Belemir Baran, keman

Uğurcan Öztekin (*1990)
Fragmanlar, keman ve çello için (2013)
Gonca Çeliker Bilget, keman
Çağlayan Çetin, çello

Ilgın Ülkü (*1993)
Yarım Kalan Söz, keman için (2010)
Ilgın Ülkü, keman

Farenin Dansı, küçük flüt için (2012)
Simge Kılıç, küçük flüt

Bilinmezliğe Yolculuk, piyano için (2010)
Metin Ülkü, piyano

Ezgi Tekin (*1990)
Flüt ve Piyano için Müzik (2012)
Largo cantabile

Cem Önertürk, flüt
Kandemir Basmacıoğlu, piyano

Kaan Özlü (*1989)
Piyano için Bir Parça (2011)
Largo misterioso

Deniz Koçyiğit, piyano

Mithatcan Öcal (*1992)
Parachesis II, piyano için (2012)
Metin Ülkü, piyano

ARA

Meltem Ural (*1980)
Islomania, iki piyano için (2012)
Ayşe Diriker Sipahi, piyano
Nergis Tuna, piyano

Ahmet Tamer Topuz (*1990)
Muzip Hayvanlar, piyano (2012)
1. Geveze Maymun
2. İnatçı Keçi
3. Deli Köpek
4. Sinsi Kertenkele
5. Kıskanç Karga

Deniz Koçyiğit, piyano

Yunus Ulvi Charles Thurston (*1991)
Piyano için Bir Parça (2011)
Largo e mesto

Deniz Koçyiğit, piyano

Sibil Arsenyan (*1990)
Doğu, alto, klarnet, viyola ve piyano için (2013)
(Özdemir Asaf’ın şiirleri üzerine)

Melike Ceylan, alto – Sercan Büyükedes, klarnet
Balkan Tüysüz, viyola – Ceylan Ünal Akbulut, piyano

Neslişah Kuvvet (*1989)
Bedava, soprano, flüt, klarnet, viyolonsel ve piyano için (2012)
(Orhan Veli’nin şiiri üzerine)

Serra Evren, soprano – Yeliz Yüksel, flüt
Beril Özortakçı, klarnet – Günsu Yılma, viyolonsel
Neslişah Kuvvet, piyano

 


 

BESTECİ ÖZGEÇMİŞLERİ VE PROGRAM NOTLARI

YİĞİT ÖZATALAY
Isparta’da başladığı piyano çalışmalarını İzmir’de Turgut Aldemir ve Zafer Çebi’yle sürdürdü. Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü’nde Selen Gülün ve Onur Türkmen’le teori ve kompozisyon, Gülün ve Tuna Ötenel’le caz piyano çalıştı. Uzunyol Üçlüsü grubunu kurdu, çeşitli konserlere ve festivallere katıldı. 2006-2007 öğretim yılı boyunca Krakow Müzik Akademisi’nde Wojciech Widlak ve Wojciech Zych’ten kompozisyon ve modern kompozisyon teknikleri dersleri aldı. İki yıl süreyle İBÜ Müzik Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı, Michael Ellison ve Selen Gülün’ün asistanlığını yaptı. 2009 yılında Bilgi Üniversitesi’nin sağladığı bursla İtalya’ya giderek Milano Konservatuarı’nda Alessandro Solbiati’yle kompozisyon yüksek lisans eğitimini tamamladı. Şu anda Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmakta olan Özatalay, eşzamanlı olarak MSGSÜ kompozisyon bölümünde sanatta yeterlik çalışmalarını sürdürmektedir. Çağdaş akustik müzik alanındaki beste çalışmalarının yanı sıra Uzunyol Üçlüsü ve Mercedes Casali Quartet’te besteci-piyanist, Genco Erkal’ın yönetip oynadığı Ben Bertolt Brecht adlı müzikli oyunda piyanist olarak sahne almaktadır.
Marş
Bir fabrika.
Tekdüze çalışan makinalar, dönen çarklar, gıcırtılar, ıslıklar…
Bu tekdüzeliğin arasında, ortaya çıkmaya can atan bir ses. Hemen ardında bir başkası. Ve üç oldular. Sonra dört, beş, altı…
Başta aksak, çekingen ve kopuktular. Gitgide birleşiyor tümceler, anlamlanıyor.
‘Uygun adım’a girmeye başlıyor bir marş; duygusuzluğa ve yabancılaşmaya meydan okuyarak.

UĞURCAN ÖZTEKİN
1990 yılında İstanbul’da doğdu. Müziğe elektrik bas gitar çalarak başladı. Emre Dündar’la kompozisyon, Mehmet Ali Uzunselvi’yle armoni, orkestrasyon, kontrpuan ve kompozisyon çalıştı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ndeki dört yıllık Sanat Tarihi eğitiminin ardından Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı kompozisyon bölümünde eğitimine devam etmektedir.
Fragmanlar
Fragmanlar, aralarında herhangi bir tekabüliyet ve hiyerarşik ilişki bulunmayan, kendi iç-zamanlarına sahip beş bölümden oluşur. Dizisel bir çalışmanın sonucu olan kesitleri bu başlık altında toplayan şey, “bir akış içindeki ölçülemez süre parçacıkları” fikridir. Bu döngüsel zaman düşüncesi, bölümlerin kendi içlerindeki kronolojiyi kırmaya çalışarak yer yer birer mikrokosmos olarak düşünülebilecek alanlar açar.

ILGIN ÜLKÜ
1993 yılında İstanbul’da doğan Ilgın Ülkü, ilk müzik çalışmalarını anne ve babası Arzu Temizer ve Metin Ülkü’yle yaptı.
Keman eğitimine 9 yaşında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda Nuri İyicil ve Pelin Halkacı Akın’ın öğrencisi olarak başladı.
2006 yılında şef Rengim Gökmen yönetimindeki Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası’na seçildi. 2009 yılında Polonya’da Konstanty Andrzej Kulka’nın keman, Ewa Kovar’ın oda müziği ustalık sınıfları katıldı; kurs içerisinde kendi eserinin de yer aldığı konserler verdi.
2011’de Avusturya Kültür Ofisi’nden kazandığı bursla Salzburg Mozarteum Yaz Akademisi’de Dora Schwarzberg’in ustalık sınıfına katıldı ve konserler verdi. 2012 yılında Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi’nde A. Bielow, Ç. İyicil ve L. David ile çalıştı; ayrıca Erasmus programı kapsamında Fransa’da gerçekleşen oda müziği ve orkestra çalışmalarına katıldı. Ilgın, MSGSÜDK Gençlik Orkestrası, Camerata Saygun Oda Orkestrası ve Kopuz Oda Orkestrası eşliğinde solist olarak konserler verdi.
MSGSÜ Devlet Konservatuvarı’ndaki eğitimine 2010 yılından beri çift bölüm okuyarak devam eden Ilgın Ülkü, keman çalışmalarını Pelin Halkacı Akın’la sürdürmektedir. Kompozisyon çalışmalarını geçen yıl Özkan Manav’la yapmış, bu yıl Hasan Uçarsu’yla sürdürmeye başlamıştır.
Yarım Kalan Söz
Bu müzikte süregiden bir müzik cümlesi hırçın motiflerle bölünür. Ritmik bir yapısı vardır ve dinamizm parça boyunca kaybolmaz. Tek bölmeden oluşan, bir solukta tamamlanan bir müziktir.
Farenin Dansı
Bu müziği yazma isteğim doğayla iç içe olduğum bir sırada ortaya çıktı. Yeşilliklere baktıkça aklıma doğanın bir parçası olan farenin atik adımları, hızlı tavırları ve bakışları geldi. Bunları müzikle yansıtmak istedim ve ortaya Farenin Dansı çıktı.
Bilinmezliğe Yolculuk
Kararsızlık, tedirginlik duygularını yansıtan bir müziktir. Bestelerken yakalamaya çalıştığım renklerle, tınıların havada asılı kalmasını, her yöne gidebilecekmiş gibi bir his vermesini istedim.

EZGİ TEKİN
Müziğe İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Çocuk Korosu’nda başladı. 2004 yılında İzmir Işılay Saygın Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ne kabul edildi. Buradaki son yılında Cem İdiz’den solfej ve teori dersleri aldı. 2008’de Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nın kompozisyon bölümüne kabul edildi. Halen Hatıra Ahmedli Cafer’le kompozisyon, Turgay Erdener’le armoni ve kompozisyon, Yasemin Marlalı’yla piyano, Sevgi Ünal’la kontrpuan çalışmaktadır.
Flüt ve Piyano için Müzik
Dört bölümden oluşan sonatın ilk bölümüdür. Sonat allegrosu formundadır.

KAAN ÖZLÜ
2007 yılında AÜDK Opera-Koro Bölümü’nü kazanarak müzik eğitimine başladı. Burada İsmail Sezen’le armoni ve solfej, Özlem Ömür’le piyano çalıştı. Kompozisyon bölümüne Önder Özkoç’la hazırlandı. 2011 yılında HÜADK Kompozisyon Sanat Dalı’na kabul edildi. Burada bir yıl Serdar Muhatov’la kompozisyon çalıştı. Şu anda Levent Kuterdem’le kompozisyon, Sevgi Ünal’la armoni ve kontrpuan, Yasemin Marlalı’yla piyano çalışmaktadır.
Piyano için Bir Parça
Eser, gelişmiş üç bölmeli şarkı formunda ve Largo misterioso karakterindedir.

MİTHATCAN ÖCAL
1992 yılında Hatay’da doğdu. Lise öğrenimini Çağrıbey Anadolu Lisesi (Ankara) ile Şehit Osman Altınkuyu Anadolu Lisesi’nde (Yalova) tamamladı. Lise öğrenimine devam ederken Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın yarı zamanlı keman bölümünde Gonca Bilget’in öğrencisi oldu. Bu dönemde tanıştığı Mehmet Ali Uzunselvi’yle kompozisyon, kontrpuan, armoni ve orkestrasyon çalışmalarına bir yıl süreyle devam etti. 2011 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın kompozisyon bölümüne kabul edildi. 2012 yılında yazmış olduğu Üngüjin adlı eseri Nieuw Ensemble tarafından Turkey Tomorrow ve Gaudeamus Muziekweek festivalleri kapsamında seslendirilen Mithatcan Öcal, kompozisyon çalışmalarına MSGSÜ Devlet Konservatuvarı’nda Ahmet Altınel’le devam etmektedir, lisans 2. sınıf öğrencisidir.
Parachesis II
2012 yılının son yarısında yazdığım Parachesis, Parachesis II ve Parachesis III adlı müziklerin her biri solo enstrüman için bestelenmiştir. Geçmişte yazmış olduğum müzikler gibi bu üç müziğin de değişik estetik özellikler sergileyen, içerikleri ve konuşma dilleri yer yer büyük ayrımlar gösteren tarafları olmasına rağmen, biçim/içerik açısından ortak düşüncede olduklarını söylememiz yerinde olur. Bu seri içinde yazdığım diğer bütün müzikler gibi Parachesis II de fikirlerin sunuluşu, geliştirilmeleri ve iç bağlantıları bütünüyle birbirinden bağımsız olan ses ve biçim örgütlenmelerinin ortak düzlemde buluşturulup, bütünlüklü bir “tek” yapı oluşturması amacını güder. Eser başlar başlamaz barındırdığı tüm ayrıntılarıyla birlikte, adeta kendisinden kaçarcasına, durmaksızın savrularak başka yönlere kayar; kendi benliğinin farklı yüzlerine tanıklık eder. Müzikal fikirler, Parachesis’in anlamında olduğu gibi (farklı kelimeler arasındaki kısa süreli eş seslerin tekrarı: ör. “veni, vidi, vici.”) birbirini izler, kısa zamanda kendini başka şekillerde duyurur. Müziğin konusu bu şekilde çeşitlenir ve yeni kimlikler kazanır.

MELTEM URAL
1980 yılında İstanbul’da doğdu. Müzik eğitimine ortaokul yıllarında klasik gitar ve piyano dersleri alarak başladı. 1998’de Yıldız Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’ne girdi. 2004’de mezun oldu ve kompozisyon çalışmalarına hız verdi. 2006’da ikinci lisans eğitimini almak üzere YTÜ Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü’ne kompozisyon öğrencisi olarak girdi. Kaveh Bahçeban’la armoni, orkestrasyon ve kompozisyon, Koray Sazlı’yla kontrpuan ve tonal kompozisyon, Alper Maral’la temel müzik tasarımı, Deniz Arat’la solfej, Ceylan Ünal Akbulut’la piyano çalıştı, 2012’de mezun oldu. 2010’dan bu yana çeşitli özel kurslarda müzik eğitmenliği ve piyano öğretmenliği yapmaktadır.
Islomania
Islomania, adalarda karşı konulmaz bir çekicilik bulan insanların ruhi durumunu tanımlayan bir rahatsızlıktır. Tıp literatürüne geçmemiş olmakla birlikle, ilk kez Lawrence Durrell’ın Reflections on a Marine Venus adlı kitabında kullanılmış bir kavram olduğu bilinmektedir. Islomania, 2012’de iki piyano için yazılmış, daha sonra biraz genişletilerek Islomania: Now in Full Colour ismiyle orkestra eserine dönüşmüştür. İlk bölme geniş tempoda ve minimal yapıdadır. Kromatik hareketlerle yürüyen akorlar dingin bir deniz tasviri oluşturur. Eklenen modal karakterli melodik hatların zamanla yoğunlaşarak kaotik bir hal almasıyla sona erer. Orta hızdaki ikinci bölme, 12-ses teknikleri kullanılmasına karşın sıkı bir serial anlayış yansıtmamaktadır. Zaman zaman durgunlaşan ve nazik melodiler içeren yapısı, aniden kararlı ve sert martellato hareketlerle bozulur. Parça başladığı noktaya dönerek sona erer.

AHMET TAMER TOPUZ
11 Ocak 1990’da Bursa’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Bursa’da tamamladıktan sonra Silahlı Kuvvetler Bando Okulu’na girdi. Burada öğrenim gördüğü süreçte trombon eğitimi aldı. 2007 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nın Bando Şefliği bölümüne kabul edildi. Bu süreçte Sevgi Ünal’la armoni ve kontrpuan, Doğan Çakar’la şeflik, Nuran Altuğ’yla piyano, Sevgi Ünal ve Kıvanç Tepe’yle kompozisyon çalıştı. 2011 yılında mezun oldu, 2012 yılında HÜADK’da kompozisyon bölümü lisans devresine kabul edildi. Kompozisyon çalışmalarına Metin Munzur’la devam etmektedir.
Muzip Hayvanlar
Beş parçadan oluşan bu piyano albümü, hayvanlar aleminin beş üyesinin muzip yanlarından yola çıkılarak ve bu yanlarını betimlemeye çalışmak amacı güdülerek bestelenmiştir.

YUNUS ULVİ CHARLES THURSTON
Müziğe Menekşe Akar’la piyano çalışarak başladı. Daha sonra Önder Özkoç’la teori, kompozisyon ve solfej çalıştı. 2011 yılında HÜADK Kompozisyon Sanat Dalı’na kabul edildi, bir yıl Serdar Muhatov’la kompozisyon çalıştı. Şu anda Levent Kuterdem’le kompozisyon, Sevgi Ünal’la armoni ve kontrpuan, Yasemin Marlalı’yla piyano çalışmaktadır.
Piyano için Bir Parça
Eser, gelişmiş üç bölmeli şarkı formundadır, politonal ve polimodal renkler taşır.

SİBİL ARSENYAN
1990 yılında İstanbul’da doğdu. 6 yaşındayken Sirvart Karamanukyan’dan piyano dersleri almaya başladı. Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi’nde okurken piyano dersi almayı bıraksa da dört yıl boyunca tüm tören ve etkinliklerde okulun piyanistliğini yaptı, arkadaşlarıyla birlikte okulun tiyatro grubu Baaloy’un oyun müziklerini besteledi. 2008 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü’ne girdi, 2009 yılında Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü’nde Kompozisyon Sanat Dalı ile çift anadal yapmaya hak kazandı. Müzik çalışmalarına Deniz Arat, Uğur Gülbaharlı, Alper Maral, Emre Dündar, Aydın Büke, Ceylan Ünal Akbulut’la başladı. Kompozisyon eğitimini Koray Sazlı’yla sürdürmektedir.
Doğu
Özdemir Asaf’ın dört farklı şiirinden oluşturulan bir hikâyenin şarkısıdır. Şarkı, ismini yine Özdemir Asaf’ın şiirindeki bir dizeden almıştır: “Bir insan bir insanı hiçbir şey görür, bu doğu’dur.” Piyano, viyola, klarnet ve alto ses için yazılmış olan bu şarkı dört bölmeden oluşur. Her bölmenin birbirine gerek sessizlikle gerekse köprülerle bağlanışıyla parça bütünlenir. Şiirlerin fısıldayarak veya konuşarak söylenmesi, hikâyenin anlam ve anlatımını kuvvetlendirmek için kullanılmıştır.

NESLİŞAH KUVVET
1989 yılında İzmir’de doğan Neslişah Kuvvet, müzik eğitimine ilk olarak İzmir Işılay Saygın Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde başladı. İki yıl burada eğitim gördü. Bu süre içerisinde Nergiz Şakirzade Sarı’dan piyano dersleri aldı. Daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Anasanat Dalı lise devresi sınavlarına girdi ve kabul edilerek Şeniz Duru ve Seçil Akdil’le piyano çalışmalarını sürdürdü. Öğrenimi süresince çeşitli konser etkinliklerine ve atölye çalışmalarına katıldı. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü, Duysal (Ses) Sanatları Tasarımı Anabilim Dalı’nın özel yetenek sınavlarına girdi ve dereceyle okula kabul edilerek kompozisyon alanında eğitim almaya başladı. Kompozisyon çalışmalarını halen bu kurumda Koray Sazlı’yla sürdürmektedir.
Bedava
Tek bölümlü olan eser, Orhan Veli Kanık’ın aynı isimli şiiri üzerine flüt, Si bemol klarnet, piyano, viyolonsel ve soprano için yazılmıştır. A-B-A formundaki yapıtın A bölmesinde oktatonik dizi etkisi duyulmakta, B bölmesi ise ostinato’yla başlamaktadır. 1945’te ikinci baskısı çıkan Garip adlı kitapta yayınlanan Kanık’ın “Bedava” isimli şiiri üzerine çalıştığım bu eseri birlikte seslendirme şansı bulduğum Günsu Yılma, Serra Evren, Beril Özörtakçı, Yeliz Yüksel’e verdikleri katkıdan ötürü ve Sesin Yolculuğu Şenliği’nin bu sene gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım.

6
designed by TMA