Sesin Yolculuğu

düzenleme kurulu 2013

Levent Kuterdem (Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı)

Özkan Manav (MSGSÜ Devlet Konservatuvarı)

Turgut Pöğün, Tolga Tüzün (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

Pieter Snapper (İTÜ MİAM ve Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı)

Koray Sazlı (Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Mehmet Ali Uzunselvi (Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı)

Murat Yakın (Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı)

Tolga Yayalar (Bilkent Üniversitesi)

 

Koordinatör
Özkan Manav

6
designed by TMA