Sesin Yolculuğu

akademik kurumlar 2009

Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü

İstanbul Teknik Üniversitesi – MİAM

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi

3
designed by TMA