Sesin Yolculuğu

düzenleme kurulu 2009

Şehvar Beşiroğlu (İstanbul Teknik Üniversitesi – TMDK)

Michael Ellison (İstanbul Teknik Üniversitesi – MİAM)

Selen Gülün (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

Semih Korucu (Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı)

Levent Kuterdem (Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı)

Özkan Manav (MSGSÜ Devlet Konservatuvarı)

Turgut Pöğün (Bilkent Üniversitesi)

Mete Sakpınar (İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı)

Koray Sazlı (Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi)

 

Koordinatörler
Michael Ellison, Tolga Gülen, Özkan Manav

3
designed by TMA