Sesin Yolculuğu

3. konser 2009

15 Nisan 2009 Çarşamba, 20:00
Mustafa Kemal Amfisi, İTÜ

Ceyhun Değirmenci (*1983)
Mustafa Cengiz, yaylı dörtlü için müzik (2008)
Dedem Cengiz Ersaraçoğlu’na
I.  Ağır ve ifadeli
II. İnce, sessiz… Delice!

Ediz Yaşlıçam, 1. keman – Gizem Korkmaz, 2. keman
Emre Akman, viyola – Deniz Doğangün, viyolonsel

Enis Gümüş (*1982)
Kuartet: “Başına Bağlamış Astar”,
klarnet, kanun, keman ve viyolonsel için (2008)
Sinem Sarp, klarnet – Esra Berkman, kanun
Manolya Varılcı, keman – Deniz Doğangün, viyolonsel

Eski Müzik 2: SSK Okmeydanı, flüt ve piyano için (2007)
Yeliz Yüksel, flüt
Ayca Daştan, piyano

Oya Çınar (*1982)
“Simgelerde Yüzler”
, şan ve piyano için (2009)
(şiir: Fazıl Hüsnü Dağlarca)

Senem Demircioğlu, mezzo soprano
İris Şentürker, piyano

Ece Merve Yüceer (*1988)
Keman Solo (2009)
Yağız Erarslan, keman

Secco, piyano için (2008)

Öncekinden Daha Hüzünlü, piyano için (2009)
Turgut F. Pöğün’e ithafen

Eren Başbuğ, piyano

Ayşe Önder (*1973)
A Mid-Summer Day Dream in Seefeld
, viyolonsel için (2005)
(Seefeld’de Bir Yaz Ortası Düşü)

Alper Albayrak, viyolonsel

Argun Defne (*1968)
Yaylı Çalgılar Dörtlüsü
(1999)
III. Allegro

Hitit Yaylı Çalgılar Dörtlüsü
Kıvanç Tire, 1. keman – Doğukan Keskin, 2. keman
Deniz Yılık, viyola – Alper Albayrak, viyolonsel

ARA

Esra Kınıklı (*1971)
Yaylı Çalgılar Dörtlüsü için “An”lar
(2009)

Bülent Akdeniz, 1. keman – Özlem Akdeniz, 2. keman
Volkan İnci, viyola – Nur Ayday, viyolonsel

Levent Kuterdem (*1978)
Bölüm, yaylı çalgılar dörtlüsü için (2005)

Hitit Yaylı Çalgılar Dörtlüsü
Kıvanç Tire, 1. keman – Doğukan Keskin, 2. keman
Deniz Yılık, viyola – Alper Albayrak, viyolonsel

Onur Özmen (*1981)
Yaylı Çalgılar Dörtlüsü (2007)
I.   Prelüd
II.  Füg
IV. Epilog

Hitit Yaylı Çalgılar Dörtlüsü

Ozan Karagöz (*1986)
3.4 Notes
, orkestra için (2009)
(3.4 Nota)

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Senfoni Orkestrası
Ramiz Malik-Aslanov, şef

 


 

BESTECİ ÖZGEÇMİŞLERİ VE PROGRAM NOTLARI

CEYHUN DEĞİRMENCİ
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda Aycan Teztel’den trombon eğitimi alarak lise devresininden mezun oldu. Ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda Volkan Barut’le armoni ve kompozisyon-analiz, Mehmet Nemutlu’yla kompozisyon çalıştı. Halen lisans 3. sınıftadır, kompozisyon eğitimini Özkan Manav’la sürdürmektedir.

ENİS GÜMÜŞ
1982 yılında Samsun’da doğdu. Müzik eğitimine 11 yaşında bağlamayla başladı. 1996-1998 yılları arasında devam ettiği Samsun Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği Bölümü’nü birincilikle bitirdi. Aynı kurumun icra ekibinde 2000 yılına kadar enstrümanist olarak görev aldı. Samsun Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra 2001 yılında İTÜ’de mühendislik eğitimine başladı. Burada “Halk Bilimi ve Sanatları” ve “Rock” kulüplerinde çeşitli görevlerde bulundu. Bu süreçte çeşitli müzik topluluklarını yönetti. 2006 yılında, müziğin hayatındaki ağırlığının artmasının bir sonucu olarak YTÜ Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü, Duysal Sanatlar Tasarımı Programı’na başvurdu ve burada öğrenim görmeye başladı. Şu anda bu bölümde kompozisyon öğrencisidir.
Kuartet:“Başına Bağlamış Astar”
Tek bölümlü bu parça, bir Silifke türküsünün kendi kaynağından beslenerek, günümüz müzik ortamında nasıl hayatta kalabileceği sorusu üzerine bir denemedir. Sorgulanan, “occident”a göre “orient”ın sınırını oluşturan Rumeli topraklarının gerisinden gelen kültürel altyapının, kendi evrimi içerisinde bir “modern” duruma ulaşıp ulaşamayacağıdır. Yani, İstanbul’dan Anadolu’ya bakarak self-orientalizm yapmaktan mümkün olduğunca uzak durma çabasıdır.
Eski Müzik 2: SSK Okmeydanı
İki bölümden oluşan bu parça, büyük şehrin cehennem köşelerinden biri olan bir hastanenin, gece yarısından sonra acil kapısının önünün hikâyesidir. Ne yazık ki anlatıcı da rahatsızdır, anksiyete sorunu vardır ve sakinleştirici iğne vurulana kadar dengesiz ruh halinden sıyrılıp rahata eremez.

OYA ÇINAR
2001-2005 yıllarında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda lisans düzeyinde kompozisyon öğrenimi görmüştür. 2005 yılında birincilikle mezun olarak aynı yıl yine İÜDK’de kompozisyon alanında yüksek lisans öğrenimine başlamıştır. İkinci yıl tez konusu olarak “György Sandor Ligeti’nin Yaşamı, Eserleri ve Müzik Dilinin İncelenmesi” konusunu ele almış, iki yarıyıl boyunca bu konu üzerine araştırmalar yapmış ve girdiği tez savunma sınavında tezi oybirliğiyle kabul edilerek yüksek lisans öğrenimini tamamlamıştır. Aynı yıl (2007-2008) Konservatuvar’ın kompozisyon bölümünde sanatta yeterlik öğrenimine başlamıştır. Halen İÜDK’de sanatta yeterlik çalışmalarına devam etmekte ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

ECE MERVE YÜCEER
1988 yılında Ankara’da doğdu. Müziğe piyano dersleri alarak başladı. 2006 yılında İsmail Sezen’le solfej ve müzik teorisi çalıştı; aynı yıl Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Teori-Kompozisyon Ana Sanat Dalı’na kabul edildi. Sesin Yolculuğu Genç Besteciler Şenliği’ne ikinci kez katılan Ece Yüceer kompozisyon çalışmalarını Turgut Pöğün’le, orkestrasyon çalışmalarını Işın Metin’le sürdürmektedir.
Keman Solo
Kendi kendine konuşma ve konuşmanın iç ses tarafından taklidi.
Secco
Müzikte olabildiğince sadeleşmeyi hedef alan “sek” tema ve koral durgular fikri ile bunlara tamamen karşıt, dışavurumcu yaklaşım üzerine bir müzik.

AYŞE ÖNDER
İzmir’de doğdu, müziğe babası Selim Önder’le mandolin ve cura çalarak başladı. 1991 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nın kompozisyon bölümüne girdi. 1997 yılında lisans, 2000 yılında yüksek lisans düzeylerinden mezun oldu. 2000 yılında Hartford Üniversitesi Hartt Müzik Okulu’nun kompozisyon bölümünde doktora yapmaya gitti, 2006 yılında mezun oldu. 2004-2005 yıllarında Amsterdam Konservatuvarı’nda Theo Loevendie ve Fabio Nieder’la kompozisyon çalışmalarına devam etti. Eserleri çeşitli ülkelerde İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Ziggurat Ensemble, New Ensemble, Asko Ensemble, Classic Avantgarde Chamber Ensemble gibi gruplar ve orkestralar tarafından seslendirilmiştir. 2001 yılında, The British Council’ın burslusu olarak Royal Northern College of Music’te kısa dönem eğitim almış, 2004, 2005 ve 2008 yaz aylarında Almanya, Hollanda, Fransa ve Avusturya’da modern müzik üstüne çeşitli festivallere katılmıştır. Ulusal Lorraine Orkestra’sı tarafından (Metz, Fransa) temmuz 2009’da seslendirilmek üzere yapıt siparişi alan Ayşe Önder halen HÜADK’de öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.
A Mid-Summer Day Dream in Seefeld
2005 yılı yazında Avusturya’da katılmış olduğum bir yaz kursunda (Avantgarde Uluslararası Müzik Akademisi, Seefeld) Boguslav Schaffer’le çalışıp bitirdiğim bir parçadır. Solo viyolonsel için bestelenmiştir.

ARGUN DEFNE
1995 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Teori-Kompozisyon Ana Sanat Dalı’ndan mezun olarak lisans, 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı’ndan mezun olarak sanatta yüksek lisans derecesi aldı. Kompozisyon öğrenimi boyunca Prof. Necil Kâzım Akses’in öğrencisi oldu. Halen HÜADK’de öğretim elemanı olarak görev yapmaktadır. Başlıca eserleri bir Senfoni, Orkestra için Passacaglia, piyano için iki Sonat, iki Yaylı Çalgılar Dörtlüsü, piyano parçaları, piyano eşlikli şan parçaları ve From West Coast to East Coast isimli bir müzikaldir.
Yaylı Çalgılar Dörtlüsü (üçüncü bölüm: Allegro)
Halk müziğimiz ve caz müziğindeki doğaçlama fikrinden yola çıkılarak ortaya çıkarılmış olan eserin tamamı dört bölümdür. İlk bölüm sonat allegrosu,ikinci bölüm beş bölmeli lied formundan esinlenerek serbest, üçüncü bölüm üçüncü tür rondo formundan esinlenerek serbest, dördüncü bölüm ise çift temalı füg formu olarak düşünülmüştür.Üçüncü bölümde Hicaz makamı ve blues modu kullanılmış, müzik, doğaçlama havasını veren pasajlarla zenginleştirilmiştir. 9/8’lik,10/8’lik aksak ve 4/4’lük ölçüler kullanılmıştır.

N. ESRA KINIKLI
Müzik eğitimine Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nın keman bölümünde başladı. Lisans derecesini Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Teori-Kompozisyon Ana Sanat Dalı’nda İstemihan Taviloğlu’yla, yüksek lisans derecesini HÜADK’de Turgay Erdener’le, sanatta yeterliğini Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda yine İstemihan Taviloğlu’yla tamamladı. 3. Nejat Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması’nda 3.’lük ödülünü aldı. 2005’de Fransa, 2008’de Almanya’da gerçekleştirilen yaz kurslarına katıldı. Mezuniyetinden bu yana çeşitli kurumlarda çalıştı. 2007’den bu yana görev yapmakta olduğu Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda Çocuk Korosu’nu kurdu. Halen aynı kurumda çalışmalarını araştırma görevlisi olarak sürdürmekte ve Ankara Radyosu Radyo 3’te çağdaş müzik içerikli radyo programını yürütmektedir.
Yaylı Çalgılar Dörtlüsü için “An”lar
Eserde çıkış noktası olarak müzikal bir fikirden çok, farklı neden ve sürelerle aklımda kalan “zaman”ları aldım. Söz konusu zamanları müzikal birer yapıya dönüştürürken, onları “hikâye”lere dönüştürmeden mümkün olduğunca sade ve kısa ifadeler kullanmaya çalıştım.

LEVENT KUTERDEM
Müzik yaşamına ortaokul yıllarında Hilmi Öğün’den aldığı piyano dersleriyle başladı. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nın sınavlarına 1995 yılında Mustafa Baysal’la hazırlandı, 1996 yılında Konservatuvar’ın Kompozisyon Sanat Dalı’nda öğrenim görmeye hak kazandı. Bu kurumdaki öğrenimi boyunca Muammer Sun, İlhan Baran, Turgay Erdener, Rengim Gökmen, Ertuğrul Bayraktar, Günay Günaydın, Banu Perk gibi önemli hocalarla çalıştı. 2002 yılından bu yana HÜADK Kompozisyon Sanat Dalı’nda öğretim görevlisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.
Bölüm
Yaylı çalgılar için Bölüm’de, geleneksel Türk müziği makam dizilerinin çekirdeklerinin kullanıldığı ve bu çekirdeklerin ortaya çıkardığı hatların makam dizileri içerisinden türeyen armonilerle desteklendikleri görülmektedir. Parça içerisinde kendi içinde kesitlere ayrılan soyut bir yapı vardır. Bu yapılar durak noktalarıyla belirginleşerek kesitlerin soluk alışını sağlar.

ONUR ÖZMEN
Çeşitli ses ortamları için çok sayıda müzik bestelemiş olan Onur Özmen’in eserlerinin tamamına yakını birçok orkestra ve oda müziği topluluğu tarafından yurtiçinde ve yurtdışında seslendirilmiştir. Çeştili çalıştaylarda aktif olarak yer almış, birçok organizasyona katılmış ve bu etkinliklerde önemli besteciler ve yorumcularla çalışmıştır. Konservatuvar öğrenciliği sırasında Burhan Önder, Prof. Muammer Sun, Prof. İlhan Baran ve Yrd. Doç. Turgay Erdener’den dersler almıştır. Ayrca Ertuğrul Oğuz Fırat’ın evinde düzenlediği özel dinletilere üç yıl boyunca katılmıştır. Yüksek lisans öğrencisi olduğu dönemde Turgay Erdener’le çalışmaya devam etmiş, Prof. Rengim Gökmen’in orkestrasyon öğrencisi olmuştur. Çeşitli kurumlarda dersler vermiş olan Onur Özmen halen Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır.
Yaylı Çalgılar Dörtlüsü
Anadolu müzik kültürünün baharatıyla, batı müzik kültürünün yapılarının bir arada kullanılması bu yaylı dörtlünün ana fikridir. Dörtlü, Prelüd, Füg, Reçitatif ve Epilog olmak üzere dört ayrı bölümden oluşmuştur. Prelüd: Çeşitli makamsal çekirdeklerin kullanıldığı bu bölüm daha sonra diğer bölümlerde de görülecek bazı motiflere ev sahipliği yapar. Füg: Form yönünden bir fügde olması gereken bütün yapılar bu bölümde bulunmaktadır. Makamsal dizilerin soyutlanmasına burada da devam edilmiştir. Reçitatif: Solist olarak sopranonun katıldığı bu bölümde Orhan Veli’nin “Pırpırlı Şiir” adlı eseri kullanılmıştır. Yaylı çalgıların eşlik görevini üstlendiği bölüm, operalarda bulunan reçitatiflerin özelliklerini sergilemektedir. [Reçitatif bu konserde seslendirilmeyecektir.] Epilog: Bu bölümde dörtlüde kullanılan birçok yapının çeşitlendiği görülebilir. Bölüm bütün yaylı dörtlü için söylenecek bir “son söz”dür.

OZAN KARAGÖZ
2006 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda kompozisyon eğitimine başlamıştır. Mete Sakpınar’la kompozisyon, orkestrasyon, kontrpuan ve füg, Prof. Emel Çelebioğlu’yla teori, Prof. Ramiz Malik-Aslanov’la partisyon okuma ve çalma, Doç. Begüm Çelebioğlu’yla piyano, İlke Karcılıoğlu’yla yirminci yüzyıl armonisi çalışmıştır. Eğitimine lisans 3. sınıfta devam etmektedir.
3.4 Notes
Parça üç sesten oluşan ilk temayla başlar. İkinci tema diğer bir üç ses grubunda sunulur. Gelişim bölmesinde duyulan yeni üç ses grubunu parçanın sonundaki son üç ses grubu izler. Bu üçerli ses grupları parça içinde dikey ve yatay olarak (kanonik ve fügal biçimlerde) işlenmeye tabii tutulur. Her bir grup bir önceki grupta kullanılmayan seslerden oluşur; dolayısıyla parçanın sonunda on iki ses (3.4 Notes) elde edilir.

3
designed by TMA