Sesin Yolculuğu

düzenleme kurulu 2016

Eray Altınbüken (İTÜ MİAM ve Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı)

Mert Karabey (Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı)

Füsun Köksal (Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü)

Levent Kuterdem (Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı)

Özkan Manav (MSGSÜ Devlet Konservatuvarı)

Turgut Pöğün, Tolga Tüzün (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

Mete Sakpınar (İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı)

Mesruh Savaş (Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü)

Koray Sazlı (Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Mehmet Ali Uzunselvi (Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı)

Murat Yakın (Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı)

Tolga Yayalar (Bilkent Üniversitesi)


Koordinatör
Özkan Manav

 

9
designed by TMA