Sesin Yolculuğu

2. konser 2016

17 Nisan 2016 Pazar, 16:00
Süreyya Operası

Elif Ebru Sakar (*1994)
Impromptu,
piyano için (2016)
Dengin Ceyhan, piyano

Deniz Nizam Şensoy (*1997)
Dreams, piyano için (2016)
Cem Esen, piyano

Canberk Duman (*1995)
Incas Disparus, flüt ve piyano için (2015)
Merve Gökçimen, flüt
Canberk Duman, piyano

Rahim Ozan Demir (*1989)
Clarius, klarnet ve piyano için (2015)
Furkan Eryoldaş, klarnet
Ceylan Ünal Akbulut, piyano

Onur Dağdeviren (*1989)
Memoires of the Fly, viyolonsel ve piyano için (2015-16)
Yasemin Balçık, viyolonsel
Burak Can Er, piyano

İlkim Yılmaz (*1988)
Nakkaş, soprano ve piyano için (2016)
Damla Kışlalı, soprano
Malik Halce, piyano

Kemal Alpan (*1989)
Yahudi Bir Annenin Ağıtı, soprano ve piyano için (2016)
Ezgi Biçici, soprano
Kemal Alpan, piyano

Deniz Aslan (*1997)
Prelüd 1: “Süreç”
(2016)
Aksel Başaran, piyano

Yunus Ulvi Charles Thurston (*1991)
Ripples
, piyano için (2016)
Aksel Başaran, piyano

Aslıhan Keçebaşoğlu (*1994)
Flüt, Çello ve Piyano için Üçlü (2016)
I. bölüm

Cem Önertürk, flüt – Gökhan Bağcı, viyolonsel
Aslıhan Keçebaşoğlu, piyano

ARA

Emre Eröz (*1995)
The Smash of Symmetry, fagot için (2016)
Ozan Evruk, fagot

Osman Okay (*1996)
Solo Viyola için Parça (2016)
Osman Okay, viyola

Arkın Fescioğlu (*1993)
Doğanın Uyanışı, flüt için (2015)
Merve Gökçimen, flüt

Deniz Çağlarcan (*1992)
Harvest of Souls, viyola için (2015)
Öykü Koçoğlu, viyola

Melek Ayçin Yıldırım (*1993)
Gecenin Nefesi,
keman ve viyolonsel için (2015)
Ekin Güldoğan, keman
Selin Nardemir, viyolonsel

Sercan Aytürk (*1982)
Random Flows, keman ve viyola için (2016)
Sercan Aytürk, keman
Mehmet Ali Uzunselvi, viyola

Arda Yurdusev (*1997)
Haiku for Three Guitars (2015)
Aslıhan Keçebaşoğlu, 1. gitar
Çağatay Erol, 2. gitar
Emre Eröz, 3. gitar

Onur Dülger (*1980)
Meddah, solo piyano ve en fazla üç yorumcu için (2015-16)
Mehmet Ali Uzunselvi, piyano
Uğurcan Öztekin, piyano
Onur Dülger, piyano

 


 

BESTECİ ÖZGEÇMİŞLERİ VE PROGRAM NOTLARI

 

ELİF EBRU SAKAR
1994 Mersin doğumludur. İlkokul ve liseyi Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın piyano bölümünde okuduktan sonra Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konsertavuvarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı’nda bestecilik eğitimine başlamıştır. 18 yaşındayken Almanya’daki Meininger Trio’nun sipariş ettiği Wind Touch adlı eseri, 2015 yılında Uluslararası Besteciler ve Yorumcular Haftası’nda düzenlenen Zeliha Özlenir Kompozisyon Yarışması’nda birincilik ödülü almıştır. (Eser, Meininger Trio’nun Mating Calls – Lockrufe adlı CD’sinde yer almaktadır.) Aynı yarışma kapsamında İnci Özdil yönetimindeki orkestra@modern’in seslendirdiği Korkarım adlı eser, üçüncülük ödülü almıştır. Helena Tulve, Paul Patterson gibi isimlerin ustalık sınıflarına katılan ve eğitimine Sıdıka Özdil’le devam eden bestecinin diğer uluslararası projelerinin arasında piyanist Nicolas Horvath’ın Japonya-Ukrayna-İran-Rusya turnesi için 2014’te sipariş verdiği Bagatelle, aynı yıl İsviçre’den aldığı iki klarnet için Sketches ve 2016’da seslendirilmek üzere Amerikalı perküsyonist Richard Whynn McGuire’den aldığı eser siparişleri bulunmaktadır.
Impromptu
Müziğimi annem Ülkü Sakar ve babam Mahmut Sakar’a ithaf ediyorum.

DENİZ NİZAM ŞENSOY
1997 yılında İstanbul’da doğdu. İlköğrenimini FMV Özel Ayazağa Işık İlköğretim Okulu’nda tamamladı. Müzik çalışmalarına sekiz yaşında piyano ile başladı. Müziğe olan ilgisinden dolayı ortaokulda konservatuvara başvurmaya karar verdi. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın sınavına katıldı ve sınavı birincilikle kazandı. Eğitimine viyola ile başladı. Viyola öğrenimini ortaokulda Banu Yinal, lisede Didem Hekimoğlu’yla birlikte yürüttü. 2015 yılında düzenlenen Çeşme Uluslararası Müzik Festivali’nde Sybille Langmaack’la viyola çalışma fırsatı buldu. Lisenin son sınıfında besteciliğe ilgi duymaya başladı ve Selmin Kuraner’le kompozisyon, armoni ve solfej çalışmaları yaptı. Bu çalışmalarının sonucunda Kompozisyon Sanat Dalı’nda öğrenim görmeye hak kazandı. Halen Hasan Uçarsu’yla armoni, Özkan Manav’la notasyon, Ahmet Altınel’le kompozisyon ve kontrpuan çalışmaktadır.
Dreams
Dört dakika uzunluğundaki bu müzik, yirminci yüzyıl izlenimciliğiyle tasarlanmış bir piyano eseridir. Dinleyiciyi yormamak adına yumuşak tınıların kullanımına özen gösterilmiştir. Özellikle disonans seslerin uyumundan yararlanılmaya çalışılmıştır. 

CANBERK DUMAN
1995 yılında doğdu. 2014 yılında Yaşar Üniversitesi Müzik Departmanı Kompozisyon Bölümü’ne tam burslu olarak kabul edildi. Eğitimi boyunca Avrupa projelerinde yoğun olarak görev alıp ustalık sınıflarına katıldı. 2015 Temmuz’unda Polonya’nın Krakow şehrinde Prof. Marek Choloniewski tarafından aylık olarak düzenlenen Audiokineza’da piyanist ve besteci olarak yer aldı, solo piyano yapıtlarını seslendirdi. Kompozisyon çalışmalarına Dr. Füsun Köksal İncirlioğlu’yla devam eden Canberk Duman, lisans 2. sınıf öğrencisidir.
Incas Disparus
Incas Disparus gizemli bir şekilde ortadan kaybolmuş eski bir uygarlığın keşfini anlatır. Eser yankılı, dolgun bir açılış temasıyla başlar ki bu aynı zamanda müziği sonlandıran temadır. Eserin ana materyalleri bu açılıştan kaynaklanır. Tema geliştirildikçe doku daha da yoğun bir hal alır ve neredeyse puantilistik, giriş temasıyla kontrast oluşturan şiddetli bir zirvenin ardından her şey yeniden sessizleşmeye ve belirsizleşmeye başlar. Müzik, açılışın genişletilmiş ekolarıyla sonlanır.

RAHİM OZAN DEMİR
1989 yılında Kocaeli’de doğdu. İlköğrenimini çeşitli illerde sürdürürken gitar ve keman dersleri alarak müziğe adım attı. Ardından Niğde Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi sınavını kazanarak burada Can Burak Keskin’le viyolonsel çalıştı. Lise ögrenimini tamamladıktan sonra Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği programını kazandı. Burada Bülent Koyuncu’yla ney çalıştı. Bu süreçte küçük beste denemeleri yapan Demir’in kompozisyona yönelik ilgisi yoğunlaştı. Kompozisyon okumak üzere İstanbul’a yerleşti. İlk kompozisyon ve armoni derslerini Orçun Çanaklı’dan aldı. 2012 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü’nü kazanarak Kaveh Bahçeban’la kompozisyon ve armoni, Ceylan Ünal Akbulut’la piyano, Koray Sazlı’yla kompozisyon ve kontrpuan, Alper Maral’la elektroakustik kompozisyon çalıştı. Halen kompozisyon eğitimine aynı okulda devam etmektedir.
Clarius
Klarnet sözcüğünün ortaya çıkmasına etimolojik açıdan temel olan ve Latince’de aydınlık anlamına gelen clarius, esere başlık olarak verilmiştir. Klarnet ve piyano için A-B-A formunda yazılan eserin ilk bölmesinde, Wagner’in müzik tarihine “Tristan akoru” olarak armağan ettiği akor geliştirilerek işlenmiştir. B bölmesi, oktatonik dizi ve aksak ritimler üzerine kurgulanmıştır. Son bölme ise, A bölmesindeki müzikal öğelerin ve polifonik dokunun zenginleştirilmiş görünümü olarak sunulur.

ONUR DAĞDEVİREN
1989 yılında Ankara’da doğdu. 2012 yılında Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzik Teorisi ve Kompozisyon Bölümü’nü kazanarak müzik eğitimine başladı. 2015-16 öğrenim yılı başında Kompozisyon Sanat Dalı’nı seçerek eğitimine kompozisyon alanında devam etmeye karar verdi. Kompozisyon eğitimini Murat Yakın’la sürdürmektedir.
Memoires of the Fly
Bestecinin kompozisyon alanındaki ilk çalışmasıdır. İnsanın gözünden bakınca, sinir eden, rahatsız edici olan sineklerin de aralarında özel olanları vardır; günlük tutanları…

İLKİM YILMAZ
1988 Ankara doğumlu besteci, müzik hayatına ortaokul yıllarında klasik gitar çalarak başladı. Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü’ne kabul edilene dek extreme müzik tarzlarıyla ilgilendi ve beste yaptı. Bestelerinde kullandığı tüm enstrümanları kendisi çalarak pek çok müzik kaydetti ve yurtiçi ve yurtdışında yankı uyandırdı. 2010 yılında Uğur Gülbaharlı’yla çalışarak Girdap isimli bir albüm kaydetti. Bu albüm yurtdışında, kendine has müzikal karakteriyle “Black in Roll” olarak tanımlandı ve bu tarza ait belki de ilk müzik oldu. Besteci, 2013 yılında Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Kompozisyon ve Müzik Teorisi Bölümü’ne burslu olarak kabul edildi. 2015-16 öğrenim yılı başında Kompozisyon Sanat Dalı’nı seçerek eğitimine kompozisyon alanında devam etmeye karar verdi. Murat Yakın’la kompozisyon, Burak Tüzün’le orkestra şefliği çalışmaktadır.
Nakkaş
Değerli şair Cengizhan Orakçı’nın şiirleri üzerine bestelenen bir dizi müziğin ilki olan Nakkaş, dünyanın seyri üzerine düşünen bir insanın kalbinden ve zihninden geçen şaşkınlığın sesidir. Eser, sonuca varmayan bir sorgu, gözlem ve düşünce halidir. Bu durum, eserin tonal veya atonal oluşuna da yansımıştır.

KEMAL ALPAN
1989 yılında Ankara’da doğdu. 2006 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nın Sahne Sanatları Opera-Şan bölümünde Murat Akar, Şebnem Algın, Argun Defne ve Zeynep Çelen Tamer gibi isimlerle çalıştı. 2012 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Bestecilik (Kompozisyon) Ana Sanat Dalı’nda İvan Çelak’la kompozisyon, Mert Karabey’le teori ve armoni, İsmail Sezen’le form ve analiz çalışmaktadır. Çeşitli tiyatro ve sahne atölyesi çalışmalarında yer almış, 2012-13 sezonunda ADOB’da sahnelenmiş olan Bremen Mızıkacıları müzikalinin müzik ve düzenlemelerini yapmıştır. 2016 yılında Erkan Yücel’in oyunlaştırdığı Müfettişler Müfettişi tiyatro oyununun müziklerini yapmıştır. Bu oyun halen Ankara’da, Tiyatro Actor Studio sahnesinde oynamaktadır.
Yahudi Bir Annenin Ağıtı
Naziler, Yahudilerin en yoğun olduğu Polonya’da imha kampları kurdu. Bu kamplara yapılan sürgünler en yüksek seviyeye ulaştığında, 6.000 kadar Yahudi her gün gaz odasında zehirlenerek öldürülüyordu. Çocuğu öldürülen bir annenin ağıtı için sözleri Bahadır Tokmak yazdı. Giriş bölmesinde, dönemin Nazi baskıları genişletilmiş seslendirme teknikleriyle betimlenmiştir. Tonal ve polikord anlayışın hâkim olduğu vokal bölmede ise Yahudi annenin acısı sakin bir piyano eşliğiyle yansıtılmıştır.

DENİZ ASLAN
1997 yılında Ankara’da doğdu. Müziğe dört yaşında, koro çalışmalarına katılarak başladı. Altı yaşında piyano dersleri almaya başladı, on bir yaşına geldiğinde Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nın Fagot Sanat Dalı’nı kazandı. Bir yıl sonra Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık İlköğretim Okulu’na yatay geçiş yaparak fagot eğitimine Engin Güngördü’yle devam etti. Lise eğitiminin ikinci yılında Ezgi Tandoğan’ın öğrencisi oldu. Halen Ezgi Tandoğan’la fagot çalışmalarına, Tolga Yayalar’la kompozisyon çalışmalarına devam eden besteci, eğitimi süresince çeşitli ustalık sınıflarına katılmış, çeşitli orkestralar bünyesinde ve eşliğinde konserler vermiştir.
Prelüd 1: “Süreç”
Prelüd 1, yaşanmış ve yaşanmakta olan bir süreci anlatır. Sakin ve gizemli başlangıcı, içinde birçok yaşanmışlığı ve yaşanmışlığın yaşanmamışlığını gizler. Sabit ritimde hareket eden yapı, her saniye, tüm heyecanıyla yavaş yavaş ortaya çıkar. Ancak var olan tutarsızlıkların etkisi sadece birtakım kesilmelerle sınırlı kalmayacak, müziğin içeriğinde yer bulacak ve müziği yavaş yavaş patlama noktasına doğru taşıyacaktır. Her şey sonuca ulaştığında, aslında varılan yerin her seferinde biraz daha yerine oturan başlangıç noktasından başka bir yer olmadığı anlaşılacaktır.

YUNUS ULVİ CHARLES THURSTON
Kompozisyon çalışmalarına 2011 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda başlamış, 2014 yılında Bilkent Üniversitesi’ne geçmiştir. Şu anda çalışmalarını Tolga Yayalar’la sürdürmektedir.
Ripples
Eser son derece basit bir fikir üzerine kuruludur. Sağ elin her parmağı müzikal bir kalıp içine dahildir. Bu kalıplar teker teker birbirinin üzerine eklenerek “basit” bir karmaşaya dönüşürler. Eser, uzun boşluklar içermesi ve belli bir kalıbın tekrar ederek, belli oranlarda permütasyonlarla dönüşüm geçirmesi üzerine kurulu olduğundan, geleneksel müzik algısının ötesindedir. Bu nedenle “indirgenmiş dinleme” (reduced listening) deneyimine daha uygun olacaktır.

ASLIHAN KEÇEBAŞOĞLU
16 Aralık 1994 tarihinde Ankara’da doğdu. 2007 yılında Antalya Devlet Konservatuvarı’nın piyano bölümünde müzik eğitimine başladı. 2013 yılında buradaki eğitimini Yuriy Sayutkin’in piyano sınıfında tamamladı. Piyano eğitimi sırasında birçok resital ve ustalık sınıfında aktif olarak yer almış, 2010’da Ankara’da düzenlenen Ulusal Chopin Yarışması’nda üçüncülük, 2012’de Stockholm’de düzenlenen Uluslararası Genç Yetenekler Müzik Yarışması’nda mansiyon ödüllerine layık görülmüştür. Piyano eğitimini takiben 2013 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Teori-Kompozisyon Ana Sanat Dalı’na tam burslu olarak kabul edilmiş ve Onur Türkmen’le kompozisyon çalışmalarına başlamıştır. 2014 yılı aralık ayında Bilgi Üniversitesi Yeni Müzik Günleri kapsamında Alman grup Ensemble Garage için bestelediği Sextet’i grup tarafından seslendirilmiş ve yeniden seslendirilmek üzere bu yılın şubat ayında Köln’e davet edilmiştir. Sesin Yolculuğu 8’e viyola ve piyano yapıtıyla katılan Keçebaşoğlu, bu yıl flüt, çello ve piyano için yazdığı trionun birinci bölümüyle yer almaktadır.
Flüt, Çello ve Piyano için Üçlü
Programlı bir müzik olarak tasarladığım bu eserin birinci bölümünde henüz bakirliği bozulmamış bir doğayı tasvir etmek istedim. Flüt ve çellonun ağırlıklı olarak sunacağı nefes sesleri piyanonun uzaktan gelen yankılarıyla desteklenerek vücut bulacak ve doğayı temsil ettiğini hissettiğim Mi merkezli bir modu duyuracaktır. Burada duyacağımız sesler artık kendi üretimini tamamlamış bakir doğayı anlatırken, son ölçülerde duyulan, hâkim moda yabancı sesler doğal olanı tahrip eden insanlığı temsil eder. Eserin 2. ve 3. bölümlerinde insanlığın yaratmış olduğu kaos ortamı ve bu gerilimin çözülümü anlatılacaktır. Henüz üzerinde çalışmakta olduğum 2. ve 3. bölümleri bir sonraki yıl daha huzurlu ve barış dolu bir ortamda sizlerle paylaşmayı diliyorum.

EMRE ERÖZ
1995 yılında Ankara’da doğdu. Müziğe lise yıllarında elektrik gitar çalarak yöneldi. Bu süreç içerisinde başta caz olmak üzere farklı müzik tarzlarıyla yakından ilgilendi. Lise mezuniyetinden sonra, 2013 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü’ne kabul edildi. İki senelik eğitiminin ardından 2015 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Kompozisyon ve Müzik Teorisi bölümüne kabul edilen Eröz, bu bölümdeki bestecilik çalışmalarını Onur Türkmen’le sürdürmektedir. Katıldığı ustalık sınıflarında ve seminerlerde Mark Andre ve Martin Hiendl gibi bestecilerle de çalışma fırsatı bulmuştur.
The Smash of Symmetry
The Smash of Symmetry bu yıl solo fagot için yazdığım ve aynı zamanda icra edilecek olan ilk müziğimdir. Bu eserde fagotun imkânlarını göz önünde bulundurarak müziğimi çeşitli jestler içerisinde ele almayı ve bunu belirli bir yapı içerisine oturtarak yapmayı hedefledim. Eseri yazma aşamasında icracı Ozan Evruk’la çalışma fırsatı bulmuş olmam, fagotun olanaklarını daha iyi tanımamı ve müzikle daha yakın ilişkiler kumamı sağladı. Eserde “papyon form” adını verdiğim üç kısımdan oluşan simetrik bir form şeması kullandım. İnici glissando jestiyle başlayan eser, doruk noktasına ulaştıktan sonra kendine geniş bir zaman alanı yaratır ve daha önce kullanılan fikirleri ezerek bir işlemden geçer. Daha sonra ilk kısmın simetriği olan son kısma bağlanır. Bu süreç stabil olmayıp, kırılmalara uğrayarak müziğime genel şeklini vermektedir.

OSMAN OKAY
1996 yılında İstanbul’da doğan Osman Okay, 2006 yılında Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda yarı zamanlı öğrenimi görmeye hak kazanmıştır. Konservatuvardaki yarı zamanlı piyano eğitimini 2006-13 yılları arasında Nevbahar Tuğ Akçalı gözetiminde sürdüren besteci, 2011 yılında Kocaeli Hayrettin Gürsoy Spor ve Güzel Sanatlar Lisesi’nin yetenek sınavında başarılı olarak, öğrenim görmeye hak kazanmıştır. Dört yıl boyunca bu kurumda, başta viyola olmak üzere müzik eğitimi aldıktan sonra 2015 yılında, Müzik Bölümü ikincisi olarak mezun olmuştur. Bu dönemde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin 1. Piyano Şenliği’ndeki Piyano Yarışması’na, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nce düzenlenen Burdur 3. Genç Yetenekler Klasik Müzik Festivali’ne ve 25 Mayıs 2013 tarihinde Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen 1. İstanbul Çoksesli Korolar Festivali’ne piyano parçalarıyla katılmıştır. Bu festivalde piyanoyla eşlik ettiği Hayrettin Gürsoy Lisesi Korosu, “Başarılı Çalgı Eşlikli Yapıt Yorumu” ödülünü kazanmıştır. 2015 yılında Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nın açmış olduğu yetenek sınavlarında başarılı olarak Piyano Sanat Dalı’nda okumaya hak kazanan besteci, halen Müzik Bölümü 1. sınıf öğrencisidir. Piyano derslerini Nevbahar Tuğ Akçalı’dan almakta, Mehmet Ali Uzunselvi’yle kompozisyon çalışmaktadır.
Solo Viyola için Parça
Çeşitli derecelerdeki tuş ve yay baskılarının motif ve cümleler arasında yarattığı zıtlıklar ve renk geçişleri  üzerine kurgulanmış kısa bir karakter parçasıdır.

CEVAT ARKIN FESCİOĞLU
1993 yılında İzmir’de doğmuştur. Müziğe 9 yaşında Ömer Er’le keman çalışarak başlamıştır. Halen Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü’nde, lisans 3. sınıfta Dr. Füsun Köksal’la kompozisyon çalışmaktadır.
Doğanın Uyanışı
Üzerinde 2015 yazında çalışmaya başladığım bu eser bir bölümlü ve altı bölmelidir. Olivier Messiaen’dan etkilenerek yazdığım eser, üç kez değişerek tekrar eden A bölmesi ve bu bölmelerin arasına yerleşen, karakter olarak daha lirik olan B ve C bölmelerinden oluşur. Bu anlamda eserin kurgusu, rondo formunu andırır.

DENİZ ÇAĞLARCAN
1992 İstanbul doğumlu olan Deniz Çağlarcan, müzik eğitimine 6 yaşında, müzisyen olan annesiyle başlamış, 8 yaşında Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde piyano ve müzik teorisi dersleri alarak eğitimine devam etmiştir. 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın giriş sınavını kazanarak yarı zamanlı viyola bölümünde okumaya hak kazanmış, viyola eğitimini Ani İnci’yle, müzik teorisi eğitimini de kendisine ilham veren İlke Karcılıoğlu’yla tamamlamıştır. Eğitimi sırasında The Associated Board of the Royal School of Music Academy’nin piyano ve teori sınavlarında 5. seviyeden mezun olmuştur. 2010 yılında, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nın lise devresinden ve İstek Vakfı Uluğbey Fen Lisesi’nden mezun olduktan sonra, halen okumakta olduğu Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’ne girmiştir. Bilkent Üniversitesi’nde viyolanın yanı sıra kompozisyon öğrenimi görmekte, çalışmalarını Tolga Yayalar’la sürdürmektedir.

MELEK AYÇİN YILDIRIM
1993’te Ankara’da doğdu. İlk ve orta öğrenimi bitirdikten sonra ilk müzik çalışmalarına, Alparslan Anadolu Lisesi’ndeki müzik öğretmeniyle başladı. 2011 yılında Zafer Gökçer’le piyano, solfej, armoni ve form bilgisi çalıştı. 2011, 2013 ve 2014 yıllarında Polifonik Korolar Derneği’nin düzenlediği Türkiye Korolar Şenliği adlı koro festivalinde korolara piyanoyla eşlik ederek çeşitli konserler verdi. 2014 yılında Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Kompozisyon (Bestecilik) Ana Sanat Dalı’nı kazanan Yıldırım, Yrd. Doç. Dr. İvan Çelak’la solfej ve temel teori, Doç. Dr. Özlem Ömür’le piyano, Yrd. Doç. Mert Karabey’le kompozisyon ve armoni çalışmalarına devam etmektedir.
Gecenin Nefesi
Gece, hayatın sessizleştiği bir zaman dilimidir. Karanlık bazen hüznü, belirsizliği ve endişeyi getirir. Eser, bu hisleri yansıtmak amacıyla modal anlayışta yazılmıştır.

SERCAN AYTÜRK
1983 yılında İstanbul’da doğdu. 2005’te Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Ozan Akyatan’la klasik gitar çalıştı. 2007 yılında kompozisyona yönelerek, Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda Mehmet Ali Uzunselvi’nin öğrencisi oldu. An itibariyle kompozisyon çalışmalarını Onur Dülger’le sürdürmektedir.
Random Flows
Yapıt, birbirinden bağımsız beş farklı kodla yazılmış kesitlerin, icracılar tarafından o anda ve rasgele seçtikleri sıralamalarla çalınarak bir bütün meydana getirmesi üzerine kurgulanmış bir serbest akıştır. İlgili çalgılar üzerinde solistik açıdan uzmanlaşmamış müzisyenler için tasarlandığı için, partisyondaki bazı özel komutlar aracılığıyla çalgı üzerindeki davranışlar ve bunların renk/tını karşılıklarını daha organik ve özgün kılarak, alıştığımız enstrüman algımıza bazı küçük katkılar yapar.

ARDA YURDUSEV
1997 yılında Ankara’da doğmuştur. Küçük yaşta gitar eğitimine başlayarak müzik hayatına adım atmıştır. İlk ve orta öğrenimini ODTÜ Koleji’nde tamamlamış, bu dönemde daha çok müziğin prodüksiyon kısmıyla uğraşmış, çeşitli stüdyolarda kendini bu alanda geliştirmiş ve birçok ürün vermiştir. 2015 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi kompozisyon bölümüne girerek bestecilik hayatına Yiğit Aydın’ın yanında başlamıştır.
Haiku for Three Guitars
Japon kültür ve edebiyatının en büyük zenginliklerinden biri olan haiku şiirlerinden bir kısmının, kış mevsimden sonbahara bir hikâyeyi anlatacak şekilde derlenmesiyle, üç gitar için yazılmış bir parçadır. Birinci gitar perküsyon rolü üslenir. İkinci gitar ana hattı, üçüncü gitar ise buna karşıt bir yan hattı oluşturur. Amaç bu şiirlerdeki duyguyu üç gitarın oluşturduğu tını dünyası içinde müziğe aktarabilmektir.

ONUR DÜLGER
1980 yılında İstanbul’da doğdu. Kompozisyon lisansını İstanbul Üniversitesi’nde Mete Sakpınar’ın, enstrümantal ve elektroakustik yüksek lisanslarını Viyana Müzik Üniversitesi’nde Wolfgang Suppan, Michael Obst, Karlheinz Essl ve Chaya Czernowin’in öğrencisi olarak tamamladı. Kompozisyon doktora programına Boston Üniversitesi’nde Joshua Fineberg’le devam etmekte, kompozisyon çalışmalarını bu yıl Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Özkan Manav ve Ahmet Altınel’le sürdürmektedir. Canlı elektronikli veya akustik olarak, solo enstrüman parçalarından orkestra eserlerine kadar çeşitlilik gösteren eserleri, 2001 yılından bu yana Türkiye, Avusturya, Almanya, Tayvan, ABD ve Meksika’da çeşitli konserlerde ve festivallerde seslendirilmiş, Talente-Börse Ö1 (2011), Weimar Franz Liszt Müzik Okulu (2012), Cepromusic (2013), Auftakt (2014), Sound Icon (2015), Francisco Escudero (2015) yarışmalarında çeşitli ödüller almıştır. Müzik hayatı boyunca, Fulbright, Viktor Bunzl Vakfı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Vakfı, Boston Üniversitesi, Viyana Müzik Üniversitesi de dahil olmak üzere çeşitli vakıflar ve kurumlar tarafından desteklenmiştir.
Meddah
Aslen tek yorumcu için düşünülmüş olan eser, üç icracıya kadar tek bir piyanoda seslendirilebilir. Buradaki amaç bir yorumcunun bütün imkânlarını kullanarak sessel hikâyesini anlatmasıdır, aynı bir meddahın oyununu canlandırmak için birçok yönteme başvurması gibi. Çeşitli hibrid ses yapıları, ses bloklarının ve onların yankılarının evrilmesi ve dönüşmesi şeklinde ilerlerken, müzik farklı gürültü-ses yapılarına odaklanır ve oldukça soyut bir şekilde, gelişen-varyasyon, sarabande, scherzo ve finale gibi alt bölümler içerir.

9
designed by TMA