Sesin Yolculuğu

3. konser 2012

12 Mayıs 2012 Cumartesi, 16:00
Mustafa Kemal Amfisi, İTÜ

Neslişah Kuvvet (*1989)
Solo Obua için Parça (2011)
Sezai Kocabıyık, obua

Göksun Gülbasar (*1987)
Klavierstück (2011)
Talia Özlem Baltacılar, piyano

Yiğitcan Gözoğlu (*1991)
Füg, piyano için (2011)
Yiğitcan Gözoğlu, piyano

Neslişah Kuvvet (*1989)
Oyun, piyano için (2010)
Neslişah Kuvvet, piyano

Selin Akar (*1988)
Akış, flüt ve piyano için (2012)
Zehra Sulu Şanver, flüt
Senem Zeynep Ercan, piyano

Levent Marancı (*1984)
Mass Production, keman ve piyano için (2011)
Balkan Tüysüz, keman
Ebru Ayata, piyano

Yiğit Albayrak (*1990)
Trio da Sogno, obua, viyolonsel ve piyano için (2011)
Beste Özensoy, obua – Deniz Doğangün, viyolonsel
Ceylan Ünal Akbulut, piyano

Uğurcan Kurt (*1988)
Shubertiade, piyanolu üçlü için (2011)
Gonca Bilget, keman – Çağlayan Çetin, çello
Baturay Köseoğlu, piyano

ARA

Mehmet Özkan (*1987)
Öd tengri yaşar kişi oglı kop ölgeli törümiş, keman ve piyano için (2012)
I. Yuğ
II. Şunkar Boldı

İsmail Başaran, keman
Ozan Zencir, piyano

Çağlar Yıldırım (*1978)
Achilles’ Heel, piyano için (2010)
Şeniz Duru, piyano

Baturay Kösoğlu (*1994)
Solo Viyolonsel için Prelüd, opus 3 (2012)
Deniz Doğangün, viyolonsel

Osman Ersin Soğulcaklı (*1986)
Gizli Geçit, klarnet, viyolonsel ve piyano için (2010)
Yonca Alpay, klarnet – Ümit İşgörür, viyolonsel
Talia Özlem Alpay, piyano

Ufuk Biçak (*1989)
Contradictory Thoughts (Çelişkili Düşünceler), klarnet, viyolonsel ve piyano için (2011)
Yonca Alpay, klarnet – Ümit İşgörür, viyolonsel
Şeniz Duru, piyano

Özden Gülsün Özel (*1983)
Kaleidoscope, klarnet, çello ve piyano için müzik (2011)
“Işık ve ses aynı özden gelir.”

Yonca Alpay, klarnet – Ümit İşgörür, viyolonsel
Şeniz Duru, piyano

 


 

BESTECİ ÖZGEÇMİŞLERİ VE PROGRAM NOTLARI

NESLİŞAH KUVVET
1989 yılında İzmir’de doğdu. Müzik eğitimine ilk olarak İzmir Işılay Saygın Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde başladı. İki yıl burada eğitim gördü. Bu süre içerisinde, Nergiz Şakirzade Sarı’dan piyano dersleri aldı. Daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Anasanat Dalı lise devresi sınavlarına girdi ve kabul edildi. Burada Şeniz Duru ve Seçil Akdil’le piyano çalışmalarını sürdürdü. Öğrenimi süresince çeşitli konser etkinliklerine ve atölye çalışmalarına katıldı. Lise eğitimini tamamladıktan hemen sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü, Duysal Sanatlar Tasarımı Anabilim Dalı’nın özel yetenek sınavlarına girdi ve dereceyle okula kabul edilerek kompozisyon alanında eğitim almaya başladı. Eğitimine halen bu okulda devam etmekte, kompozisyon çalışmalarını Koray Sazlı’yla sürdürmektedir.
Solo Obua için Parça
Serializm etkisinde olan ancak serial olmayan bu müzikte, temalar farklı ritmik yapılar üzerinde işlenmiştir.

GÖKSUN GÜLBASAR
1987 yılında Tokat’da doğdu. 2001 yılında Bando Okulları Komutanlığı’nda trompet öğrencisi oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı’nda Ebru Güner Canbey’le kompozisyon, solfej, enstrümantasyon, Jean Baily ile armoni ve kontrpuan, Onur Nurcan’la müzikal analiz, şef İbrahim Yazıcı’yla partitür okuma ve çalma çalışmalarına lisans 1. sınıf öğrencisi olarak devam eden genç besteci, aynı zamanda Manisa Askeri Bandosu’nda astsubay olarak görev yapmaktadır.

YİĞİTCAN GÖZOĞLU
1991 yılında İzmir’de doğdu. 2004 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Anasanat Dalı’na kabul edilerek, Seçil Akdil’in öğrencisi oldu. Konservatuvar lise devresini piyano bölümünde tamamlayarak, lisans devresinde Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı’na geçen genç besteci halen lisans 1. sınıf öğrencisi olarak Onur Nurcan’la kompozisyon ve müzikal analiz, Ebru Güner Canbey’le solfej ve enstrümantasyon, Jean Baily ile armoni ve kontrpuan, şef İbrahim Yazıcı’yla partitür okuma ve çalma çalışmalarına devam etmektedir.
Füg
Eser, Anton Çehov’un “hayat seni güldürmüyorsa, konuyu anlamadın demektir” sözünden esinlenerek oluşturulmuştur.

NESLİŞAH KUVVET
Bestecinin özgeçmişi için yukarıya bakınız.
Oyun
Solo piyano için yazılan bu eserde, dizisel bir yapı üzerinde yer alan iki ayrı motif eserin tamamını oluşturmaktadır.

SELİN AKAR
1988’de Ankara’da doğdu. İlk müzik derslerine Hasan Arapgirlioğlu’yla başladı ve müzik eğitimine Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde devam etti. 2007’de mezun olduktan sonra Ülkü Özgür ve Müzeyyen Demirci’yle solfej ve şan, Tayfun Karakelle ile viyolonsel çalıştı. 2009 yılında Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü’nde müzik teorisi ve kompozisyon bölümünü kazandı. 2011-2012 eğitim öğretim yılı başından itibaren Murat Yakın’la kompozisyon derslerine başladı. Müzik eğitimine Tolga Tem’le armoni, Ali Sevgi’yle kontrpuan, Fazlı Orhun Orhon’la orkestrasyon ve orkestra şefliği, Sevinç Keser Varol’la piyano çalışarak lisans 3.sınıfta devam etmektedir.
Akış
Bazen sakin bir günün ardından yoğun ve karmaşık bir gün başlar ve o karmaşanın içerisinde hayallerle gerçekler arasında kalma duygusunu bir arada yaşarsın. Zamana yetişmeye çalışırken fark etmeden hayallerini geride bırakmış olduğunu anlarsın ve geriye dönüp hayallerine dokunmaya çalışırsın, ama günü yakalama dürtüsünü bırakamayıp çelişkilerin ortasında kaldığını anlarsın. Ve kendini akışa bırakmak zorunda kalırsın.

LEVENT MARANCI
1984’de Adana’da doğdu. Liseden sonra Ankara Üniversitesi Fizik Bölümü’nü kazanıp 2006 yılında kendi isteğiyle bıraktı. Ankara’da bulunduğu dönemde başladığı davul öğrenimine 2009’da kazandığı Yıldız Teknik Üniversitesi’nde devam ederken, 2010 yılında kompozisyon bölümüne kabul edilerek çift ana dal yapmaya hak kazandı. Halen bu okulda Şenol Küçükyıldırım’la davul, Evrim Demirel ve Koray Sazlı’yla kompozisyon eğitimine devam etmektedir.

UĞURCAN KURT
1988 yılında Kocaeli’de doğdu.7 yaşından itibaren Serhan Küngeri’yle piyano çalışmaya başladı. 12 yaşında müzik yazmaya ilgi duygu. Bu dönemden sonra Kocaeli Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ne girdi. Buradaki öğrenimini tamamlamasının ardından 1996 yılında Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı kompozisyon lise devresine girerek iki yıl okudu, daha sonra aynı okulun lisans kompozisyon bölümüne geçiş yaptı. Burada Mehmet Ali Uzunselvi’yle kompozisyon, armoni, füg, form bilgisi, çağdaş müzik, Lale Feridunoğlu’yla piyano çalıştı. 2011 yılında Franz Shubert Modern Müzik Yarışması’na katıldı ve 5. oldu, ancak herhangi bir derece alamadı. Uğurcan Kurt, halen aynı okulun 4. sınıfında okumakta ve çalışmalarına devam etmektedir.
Shubertiade
Shubertiade bir anma müziğidir. Adından da anlaşılacağı üzere, Schubert’i günümüz müzik ve form anlayışıyla anan bir eserdir. Bu eser içinde tonal ses dünyası sadece ana bir kriter olarak değil, modern bir dizi anlayışı içinde küçük bir nesne olarak benimsenmiştir. Eser, gerek serbest 12-ton tekniğini, gerek modal dizileri, gerekse Schubert’in tonal bir temasını (Ölüm ve Genç Kız dörtlüsünden alıntılanarak) kendi kalıbından çıkararak kullanılmasıyla oluşmuştur. Enstrümanların çağdaş çalım tekniklerinin de kullanıldığı bu eser, başvurulan çalım teknikleriyle, duyum açısından enstrümanların gerek Doğu’da, gerek Batı’da kullanıldığı tarzları benimser. Mikrotonlar (doğu müziği dünyasında ‘koma’) olarak adlandırılan ara sesler zaman zaman alışılmış tampere sistemin yerini alır.

MEHMET ÖZKAN
1987 yılında Bulgaristan’ın Kırcaali şehrinde doğan Mehmet Özkan, ailesinin Bursa’ya yerleşmesinden sonra ilk müzik eğitimine altı yaşında piyano dersleri alarak başlamıştır. Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nın yarı zamanlı programında bir yıl okuduktan sonra orta öğrenimini yine Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nın piyano bölümünde tam zamanlı öğrenci olmaya hak kazanarak Murat Gürtel’le sürdürmüştür. Bu dönemde Toros Can ve Hüseyin Sermet gibi piyanistlerle de çalışan Mehmet Özkan, Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda lisans eğitimini yarıda bırakarak, MSGSÜ Devlet Konservatuarı’nın kompozisyon bölümü sınavlarına girip Hasan Uçarsu’nun kompozisyon sınıfına kabul edilmiş, Özkan Manav’la armoni, Ahmet Altınel’le kontrpuan ve Mehmet Nemutlu’yla solfej çalışmıştır. Halen MSGSÜ Devlet Konservatuarı lisans devresinde öğrenimine devam eden besteci, Hasan Uçarsu’nun kompozisyon, armoni ve kontrupuan öğrencisidir.
Öd tengri yaşar kişi oglı kop ölgeli törümiş
Bu eserde eski Orta Asya Türklerinin ölüm ritüeli ele alınmıştır. Eski Orta Asya temalarının kullanıldığı eser iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm “Yuğ”, ölen kişi için söylenen bir ağıttır. Kudatgu Bilig’den alınmış bir dörtlük eşliğinde ilerler. İkinci bölüm “Şunkar Boldı” (Şahin Oldu), kişinin bu dünyadan yükselişini anlatır bize.

Öd tengri yaşar kişi oglı kop ölgeli törümiş
(Zamanı Tanrı yaşar, insanoğlu hep ölmek için yaratılır)
Tolu erdi ayım irildi tolu (Ayım dolunaydı, küçüldü)
Talu erdi kılkım barır bu talu (Güzel çehrem, görünüşüm vardı, şimdi elden gitti)
Sevinçin togar erdi togmış künüm (Güneşim sevinçle doğardı, şimdi batıyor)
Künüm batgalır teg yarumaz tünüm (Günüm batıyor, artık gecem aydınlanmayacak)

ÇAĞLAR YILDIRIM
1978 yılında İzmir’de doğdu. Orta ve lise öğrenimini Turgutlu Anadolu Lisesi’nde tamamladıktan sonra 2001 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. 1997-2003 yılları arasında İTÜ Devlet Konservatuvarı öğretim görevlisi Faris Akarsu’yla piyano ve solfej, İTÜ Devlet Konservatuvarı Kompozisyon Bölüm Başkanı Nail Yavuzoğlu’yla armoni, caz armonisi, solfej ve piyano çalıştı. 2009 yılında Ege Üniversitesi Duysal Tasarım Programı’nda yüksek lisans öğrenimini tamamladı. Introduction adlı eseri 2008 yılında İstanbul’da, 5. Akdeniz Çağdaş Müzik Günleri’nde seslendirildi. 2009 yılında Adalar Belediyesi’nce düzenlenen festival kapsamında, İsveçli topluluk Stockholm Saksofon Dörtlüsü tarafından Versus adlı eseri seslendirildi, aynı eser 2012 yılında Norveç’te düzenlenen saksofon festivalinin programına alındı. 2011 yılında Marmaris Belediyesi’nce düzenlenen etkinlik kapsamında East in the Middle adlı eserine yer verildi. Halen Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde kompozisyon dalında sanatta yeterlik öğrenimine devam etmektedir.
Achilles’ Heel
Eserin ismi bir bestecinin müzikal zaafına atıfta bulunmaktadır. Achilles’ Heel, bir caz piyanistinin çağdaş doğaçlama denemesi olarak görülebilir. Nitekim besteci kimi zaman bir bas yürüyüşü, kimi zaman da kısa bir caz pasajıyla kendi müzik deneyimini esere yansıtmıştır. Çoğu zaman kesin notalama kullanılmışsa da ölçü başlarında temponun yaklaşık değerlerle verilmesi ya da ölçü çizgisinin kullanılmaması gibi uygulamalar eserde genel bir esnekliğe işaret eder.

BATURAY KÖSOĞLU
1994 yılında İstanbul’da doğdu. Müzik eğitimine 2002 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Piyano Anasanat Dalı’nda başlayarak 4 yıl boyunca Zeynep Poyraz’la, ardından 2 yıl boyunca Bahadır Öztürk’le çalıştı. 2003 yılında ilk konserini verdi ve ilk kompozisyon denemelerini yapmaya başladı. Bu konservatuardaki öğrenim yılları süresince solo ve oda müziği olmak üzere pek çok konserde yer aldı. 2008 yılında aynı kurumun yarı zamanlı devre giriş sınavını kazanarak öğrenimini sürdürdü, Nevbahar Tuğ’un öğrencisi oldu. 2009 yazında Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi bünyesinde İdil Biret’le aktif olarak ustalık sınıfı çalışmaları yaptı ve bu çalışmaların sonunda gerçekleştirilen “İdil Biret ve Öğrencileri” başlıklı konserde sahne aldı. 2010 yılında piyano için op. 1 Fantezi adlı eserini yazdı. 2011 yılında ilk profesyonel stüdyo kaydı çalışmalarını konservatuardaki hocalarından Mehmet Ali Uzunselvi’nin öncülüğünde gerçekleştirdi. 2011 yazının sonunda Salzburg Mozarteum Üniversitesi’nde Karl-Heinz Kämmerling’le aktif olarak ustalık sınıfı çalışmaları yaptı. 2011-2012 öğretim yılında Neşe Grançer’le çalışmaya başladı. 2012 şubat ayında Fransa’da Strasbourg Konservatuvarı’nda resital verdi ve bu konservatuarın orkestrasıyla birlikte Schumann’ın Piyano Konçertosu’nu seslendirdi. Bu konservatuarda Daniel Barenboim’le ustalık sınıfı çalışmaları yaptı. Hemen ardından, piyano için opus 2 Prelüd ile solo viyolonsel için opus 3 Prelüd’ü yazdı. Halen Neşe Grançer’le yarı zamanlı olarak piyano çalışmalarını sürdürmektedir.
Solo Viyolonsel için Prelüd
Eser atonal bir yapıda olup, Edward Elgar’ın Viyolonsel Konçertosu’na gönderme yapan Mi minör 5’li akorunun 2. çevrimiyle başlar. Ölçü değeri kullanılmadan yazılmış olmakla beraber, bir dörtlük notanın değeri dakikada 60 vuruşta sabitlenip insan beyninin yaşamın her anında bağlanabileceği bir sabit fikir üretebileceği düşüncesi verilmiş; eserin sonuna kadar sıkça başvurulmuş ani nüans değişiklikleriyle, sert arşe hareketleriyle, kaydırmalarla (glissando), yoğun titretmelerle (vibrato), flajölelerle, flautando, sul ponticello, sul tasto gibi renksel doku ve efekt farklılıkları yaratan ifadelerle, yer yer belirli bir saniye süresi içerisinde seslendirilmesi gereken hızlı pasajlarla, bu sabit fikir olgusundan sıyrılmaya çalışmanın tasvir edilmesi amaçlanmıştır.

OSMAN ERSİN SOĞULCAKLI
İlk müzik çalışmalarına keman eğitimiyle başladı. 2000 yılında Işılay Saygın Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ni kazanarak müzik eğitimini sürdürdü. 2005 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı’nı kazanarak İstemihan Taviloğlu’yla kompozisyon çalıştı. Ebru Güner Canbey’le kompozisyon, armoni, müzikal analiz ve orkestrasyon, Jean Baily ile armoni ve kontrpuan, Uzay Bora’yla bilgisayarlı müzik ve caz armonisi, Mehmet Aktuğ’yla enstrümantasyon ve yeni müzik teknikleri, Elif Aktuğ’yla müzik tarihi çalıştı. Eğitimine Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Müzik Anasanat Dalı kompozisyon yüksek lisans programında devam eden genç besteci, aynı zamanda Konservatuvar’da solfej dersi vermektedir.
Gizli Geçit
Modal bir yapıda serbest stil.

YİĞİT ALBAYRAK
28 Ağustos 1990’da İstanbul’ da doğmuş, 4 yaşında Keysudar Sever’le piyano derslerine başlayarak müziğe ilk adımını atmıştır. 11 yaşına geldiğinde İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın yarı zamanlı trompet bölümünde okumaya hak kazanmıştır. Beş yıl trompet eğitimi aldıktan sonra, enstrüman değişikliğiyle dört yıl saksofon öğrenimi görmüştür. Bu alandaki öğreniminin yanı sıra 2009 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nin kompozisyon bölümüne giriş yapmıştır. Şu anda bu bölümde lisans 3. sınıf öğrencisi olarak eğitimine devam etmektedir.

UFUK BİÇAK
1989 yılında Bulgaristan’ın Plovdiv kentinde doğdu. Müziğe Ankara’da Kemal Eroğlu’dan piyano dersleri alarak başladı. 2008 yılında DEÜ Devlet Konservatuvarı Kompozisyon Sanat Dalı’na kabul edildi. Onur Nurcan’la kompozisyon, Jean Baily ile armoni ve kontrpuan, Uzay Bora’yla elektronik müzik ve caz armonisi, Ebru Güner Canbey’le enstrümantasyon, İbrahim Yazıcı’yla partitür okuma çalışmaları yapan besteci, halen bu kurumda lisans 3. sınıf öğrencisi olarak eğitimine devam etmektedir. Seslendirilen başlıca eserleri arasında Piyano Sonatı, Modern Zamanlar No. 3 (karma çalgı topluluğu için), Modern Zamanlar No. 2 (yaylı dördül için), Şefin Hayali (flüt, klarnet, keman, tenor ve şef için) ve Gece isimli piyano öyküsü sayılabilir.
Contradictory Thoughts (Çelişkili Düşünceler)
Besteci eserde, insan ve toplum yaşantısını şekillendiren karşıt düşüncelerin etkisini müzikal bir dille ifade etmiştir. Başlangıçtaki klarnet solosu bir düşüncenin doğuşunu temsil ederken, piyano ve çello bu düşünceyle çelişen karşıt düşünceleri temsil etmektedir. Karşıt düşüncelerin eser içerisinde birbirlerine üstünlüklerini kabul ettirme çabası insan yaşantısında olduğu gibi uyumsuzlukları ortaya çıkartacak, bu uyumsuzluklar bazen birlikte var olmanın gereği olarak uzlaşıya, bazen de üstünlükleri kabul ettirmek adına şiddete ve çatışmaya dönüşecektir. Sonuçta ortaya yeni düşünceler çıkacak ve çelişkili düşünceler döngüsel olarak varlığını sürdürecektir.

ÖZDEN GÜLSÜN ÖZEL
Kompozisyon öğrenimine 2004 yılında DEÜ Devlet Konservatuvarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı sınavını kazanarak İstemihan Taviloğlu’nun sınıfında başladı. 2009 yılında aynı bölümde yüksek lisans programını kazandı ve solfej öğretmenliğine başladı. Öğrenimi boyunca Jean Baily, Ebru Güner Canbey, Onur Nurcan ve Mehmet Aktuğ’yla çalıştı. Kamran İnce, Mark Mellits ve Jan Feddersen’le ustalık sınıfı çalışmalarına katıldı. Birçok oda müziği konserinin yanı sıra, Ütopya isimli orkestra eseri 2009 yılında Sabancı Kültür Sarayı’nda, DEÜ Devlet Konservatuvarı Öğrenci Orkestrası tarafından seslendirildi. 2010 yılında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlenen “Mehmet Aktuğ’u Anma Konseri”ne Yalnızlık isimli eseriyle katıldı. Halen yüksek lisans öğrencisi olan Özden Gülsün Özel, 21. yüzyıl müzikleriyle ilgili çalışmalarına ve solfej öğretmenliğine devam etmektedir.
Kaleidoscope
Eserde, tıpkı ışığın kaleydoskopa düşerek berrak ya da karışık renkler ve şekiller oluşturması gibi, klarnet, çello ve piyano üçgenine düşen sesler de yeni renkler ve şekiller oluşturur. Tek bir sesle başlayıp çoğalır, kimi kez iç içe geçer, kimi kez ayrılır ve tekrarlanarak birleşir. Her birleşimde, tekrarlansa da, küçük zaman kaymalarıyla farklılaşır. Işığın kaleydoskopta farklılaşarak çoğalması gibi, ses de üç çalgı arasında yolculuk ederek çoğalır ve kristalleşir. Tek bir ses çok ses olur.

5
designed by TMA