Sesin Yolculuğu

1. konser 2012

11 Mayıs 2012 Cuma, 16:00
Mustafa Kemal Amfisi, İTÜ

Melis Öztoprak (*1990)
Karmaşa, çello ve piyano için (2010)
Başak Gürbüz, çello
Melis Öztoprak, piyano

Tuğrul Özer (*1987)
Bebek, piyano için (2011)
Özhan Kaygısız, piyano

Ahmet Kızılay (*1985)
Strange/Charm/Bottom, elektroakustik (2011-12)

Oya Erselcan (*1988)
The Red Flower, elektroakustik (2011)

Ortaç Aydınoğlu (*1981)
Üç Buçuk, piyano için (2012)
Müge Hendekli, piyano

Zeynep Ayşe Hatipoğlu (*1990)
Rüzgâr gülü, viyolonsel ve piyano için (2009)
Uğurcan Sesler, viyolonsel
Zeynep Ayşe Hatipoğlu, piyano

Başar Ünder (*1984)
Muscae Volitantes, elektroakustik (2012)

ARA

Onur Arınç Duran (*1987)
Piyano Sonatı (2011)
II. bölüm

Cihan Yücel, piyano

Murat Arcan Kündük (*1987)
Piyano için İki Parça (2009)
I. Adagio misterioso
II. Allegro energico

Cihan Yücel, piyano

Boran Mert (*1990)
Piyano için Sonatin (2012)
II. bölüm

Nikolous Grill, piyano

Beste Özçelebi (*1983)
Kontrbas ve Piyano için Sonat (2011)
II. bölüm: Allegro furioso

Evren Şen, kontrbas
Beste Özçelebi, piyano

Nikolous Grill (*1984)
Wann i amal stirb… (2012)

KAPİKO Trio:
Batuhan Aydın, kaval – Neyzen Özsarı, kontrbas
Nikolaus Grill, piyano

Duygu Deniz Demirel (*1981)
Grotesque, yedi çalgı için müzik (2011)

Furkan Bozkurt, korno – Umur Meriç Öztürk, 1. Trompet
Mert Can Oktav, 2. Trompet – Emre Berbergil, trombon
Eymen Geylan, piyano – Sidar Filiz, ksilofon
Alikaan Uysal, timpani

 


 

BESTECİ ÖZGEÇMİŞLERİ VE PROGRAM NOTLARI

MELİS ÖZTOPRAK
16 Kasım 1990 yılında Mersin’de doğdu. 2003 yılında Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı yetenek sınavlarına girdi ve sınavları kazanarak fagot bölümünde George Ksovreli ile tam zamanlı öğrenime başladı. 2005 yılında bölüm değişikliği yaparak kompozisyon sınavlarına girdi ve öğrenimine Semih Korucu ile devam etti. 2011 yılında Paul Hertel’le atölye çalışmasına katıldı. 2011 yılında Mersin Uluslararası Müzik Festivali’nin yaylı çalgılar dörtlüsü için düzenlenen “Mersin, Portakal Çiçeğine Müzik Arıyor” başlıklı beste yarışmasında Turuncu Düşler adlı eseri birincilik ödülü aldı. Kompozisyon derslerine halen Semih Korucu ile lisans 3 seviyesinde devam etmektedir.
Karmaşa
Eserde, kişinin tesiri altına girdiği ve kendini tam bir karmaşa içinde hissetmesine neden olan duygular müziksel bir ifadeyle anlatılmaya çalışılmıştır. Tam kendini unutturmuşken yeniden ve yeniden beliren ana tema, o karmaşaya yol açan en temel ve kişiye sürekli başa dönmüşlük hissini veren ana düşünce veya hatırayı sembolize eder. Eserde kromatizm, modalite, politonalite ve polimodalite teknikleri kullanılmıştır.

TUĞRUL ÖZER
1987 İstanbul doğumlu olan Tuğrul Özer ilk ve orta öğrenimini İstanbul’da, liseyi Ankara’da, Mızıka Okulu’nda tamamladıktan sonra 2006 yılında Bando Okulları’ndan mezun oldu. Ankara’da Kıvanç Tepe ile 2 yıl kompozisyon çalıştıktan sonra 2008 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın kompozisyon bölümünde Mete Sakpınar’la çalısmaya başladı. Gurganc adlı eseri İstanbul Modern Müzikal Enstalasyon’da, Şaka ve Kozmik Klarnet adlı eserleri ise 2010 yılı Sesin Yolculuğu konserlerinde seslendirildi.
Bebek
Eserde bir bebeğin odasında yalnız başına uyandıktan sonra kendi dünyasında anlam vermeye çalıştığı nesneler ve objeler, bebeğin hissettiği korku, heyecan, sevinç gibi duygular aktarılmaya çalışılmıştır. Bebek evin içerisinde dolaşmaya başlar, normal hadiseleri kendince bir masal dünyasındaymış gibi yaşar. Eser bebeğin yorulduktan sonra uyumasıyla biter.

AHMET KIZILAY
İstanbul’da yaşayan bir besteci, ses sanatçısı ve bilgisayar programcısıdır. Lisans eğitimini matematik alanında Amerika’daki Columbia Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Birkaç yıl profesyonel yazılım mühendisi olarak çalıştıktan sonra, MİAM’da bestecilik alanında yüksek lisans eğitimine başlamıştır.
Strange/Charm/Bottom
Kosmolojik prensipe göre evren homojen ve izotropiktir. Yani, evrenin herhangi iki yerinde herhangi bir yöne doğru bakan iki gözlemci evreni aynı fiziksel özellikler ile tecrübe edecektir. Bu parçayı oluşturan ayrık ses objeleri/kuarklar doğaçlamavari kombinasyonlarla meydana gelip, diğer objelerle karışıp ve sonunda yok olup sessel bir ambiyans yaratır. Ortaya çıkan sonuç, evrende olduğu gibi, her performans için aynı özelliklere sahiptir.

OYA ERSELCAN
1988 yılında İstanbul’da doğdu. 1994 yılında başladığı Özel Evrim Lisesi’nde 7 yıl okuduktan sonra, 2001 yılında tam burslu olarak kazandığı Cent Koleji’nde ilköğretimini tamamladı ve lisesine devam ettiği Cent Koleji’nden 2006 yılında mezun oldu. 2002 yılının yazında İngiltere’deki Horsham-Christ’s Hospital School’da İngilizce eğitimi aldı. Cent Koleji’ndeki müzik öğretmeninin teşvikiyle çok sevdiği müzikle daha yakından ilgilenmeye başladı ve klasik gitar dersleri aldı. 3 yıl boyunca lisede okul bandosunda trampet çaldı. 2007 yılında, halen son sınıf öğrencisi olduğu İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müzik Teknolojileri-Ses Kayıtları Bölümü’ne girdi. Lisans eğitimi sırasında aldığı piyano eğitimini özel derslerle pekiştirdi. Ayrıca şan-opera dersleri aldı. 2009 yılında Başkent İletişim Bilimleri Akademisi’ndeki diksiyon ve dublaj sertifika programlarını tamamladı. Söz ve besteleri kendisine ait olan çalışmalarını genellikle dijital ortamda üretmektedir.
The Red Flower
Parçanın teması: Bir ormanda yürüdüğümü hayal ederken gözümün önünde kırmızı bir çiçek canlandı. Bu bana Edward Munch’ın Çığlık adlı tablosunu hatırlattı. İnsanların kendilerinin de doğanın bir parçası olduklarını unutup, ona karşı ne kadar acımasız olabildiklerini hatırladım. Ve çalışmamda bu konuya dikkat çekmek istedim.
Parçanın tarzı: Deneysel elektronik müziğin bir çeşidi olan IDM (Intelligent Dance Music). Elektronik dans müziğinin bir türü olan tekno’nun karmaşık ritmik yapılarını ve atipik melodik kalıplarını kullandım. Parçayı dijital ortamda ürettim. Üretirken drum machine ve synthesizer sample’ları temel olmak üzere pek çok sample’dan yararlandım.

ORTAÇ AYDINOĞLU
1981’de İstanbul’da doğdu. Faik Reşit Unat İlkokulu’nda, Bostancı Ortaokulu’nda ve Hayrullah Kefoğlu Lisesi’nde öğrenim gördü. 1998 yılında Marmara Üniversitesi’nin Müzik Eğitimi Bölümü’nü kazanarak müzik eğitimine başladı. Burada Özcan Özbek’le müzik teorisi ve armoni, Yrd. Doç. Dr. Sibel Akıncı’yla keman ve Doç. Dilek Batıbay’la piyano çalıştı. 2002 yılında bu kurumdan mezun oldu ve aynı yıl kurumun yüksek lisans sınavını kazanarak akademik eğitimine devam etti. 2005 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Ayrıca 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın yarı zamanlı piyano bölümünü seviye sınavı vererek kazandı. Bu kurumda Prof. Ova Sünder’le piyano, Duygu Ünal’la armoni çalıştı, Prof. Emel Çelebioğlu’nun form bilgisi, Mete Sakpınar’ın kontrpuan ve kompozisyon derslerini izledi. 2006 yılında aynı kurumun kompozisyon bölümünde yüksek lisans eğitimine başladı. 2007 yılında İTÜ–MİAM’ın kompozisyon bölümünü kazandı. Burada bir süre Pieter Snapper’la kompozisyon, Michael Ellison’la müzik teorisi çalıştı. 2007 yılından beri İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.
Üç Buçuk
Müzik, birbirinden farklı kurgulanmış üç küçük piyano parçasından meydana gelmektedir. İlk parça birbirine zıt, ancak bir bütüne ait küçük cümlelerin bir araya gelmesinden oluşmuştur. İkinci parça tek bir motif, üçüncü parça ise armonik bir yapıyla ilk parça-daki ana materyaller üzerine kurgulanmıştır.

ZEYNEP AYŞE HATİPOĞLU
1990 yılında İstanbul’da doğdu. 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nı kazanarak, viyolonsel eğitimine başladı. Dört yıl sürdürdüğü eğitiminin ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Çalgı Bölümü lise devresine geçiş yaptı. 2005 yılında İTÜ TMDK Çalgı Bölümü lise devresinden mezun oldu. Üniversite eğitiminin ikinci yılında kompozisyon bölümüyle birlikte çift anadal programına başladı. Pek çok profesyonel orkestrayla çalmış, çeşitli tiyatro oyunlarının müziklerini besteleyip viyolonseliyle sahnede yer almıştır. 2009 yılından itibaren Oğuzhan Balcı ile başladığı kompozisyon eğitimi süresince, İTÜ TMDK BİSED etkinlikleri kapsamında düzenlenen kompozisyon öğrencileri konserlerinde, çello-piyano için bestelemiş olduğu Rüzgâr Gülü ile yine çello-piyano için Tema ve Varyasyonları seslendirilmiştir. Halen İTÜ TMDK’da kompozisyon öğrenimine devam etmektedir.
Rüzgâr Gülü
Piyanonun solo başladığı giriş bölümünden sonra viyolonselin ona eşlik etmesiyle devam eden, basitlik ve sadelikten uzaklaşmamak için birlikte yol olan küçük bir müziktir.

BAŞAR ÜNDER
1984 yılında İstanbul’da doğdu. Kabataş Erkek Lisesi’nde gördüğü lise öğreniminin ardından İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. 2006 yılında UNESCO Aschberg Sanatçı Bursu’yla Fransa’da, IMEB Bourges Uluslararası Elektroakustik Müzik Enstitüsü’nde misafir sanatçı olarak bulundu. Aynı yıl İTÜ MİAM’da Ses Mühendisliği ve Tasarımı yüksek lisans programına kabul edildi. Elektronik müzik alanında ürettiği çalışmaları Türkiye ve Avrupa’da birçok konser ve festivalde çalınan Başar, doktora çalışmalarına halen MİAM’da devam etmektedir.
Muscae Volitantes
Muscae Volitantes muşvolan, yüzen cisimler, gözde, göz önünde uçuşan cisimcikler olarak bilinen bir fenomendir. Çocukken saatlerce seyrettiğim, oynadığım, sadece bana göründüğünü sandığım, gözümüzün içindeki bu küçük cisimleri seslendirmeye ve bu cisimlerin hareketlerinin karşılıklarını, beni çevreleyen ses dünyasında bulmaya çalıştım. Muscae Volitantes, bir ses işi olarak yıllardır tasarladığım bir serinin ilk çalışması. Gözümüzün içinde gerçekleşen bu görsel efektle ilgili başladığım ses arayışına, farklı medyaları, farklı kurgu, form ve teknikleri kullanarak bundan sonraki çalışmalarımda da devam edeceğim.

ONUR ARINÇ DURAN
1987 yılında İzmir’de doğdu. 2001 yılında Mızıka Okulu’na girdi. 2004 yılında burada liseyi tamamlayarak Hacettepe Universitesi Ankara Devlet Konservatuvarı bando şefliği bölümünü kazandı. Burada Hatıra Ahmedli’yle kompozisyon ve kontrpuan, Doğan Çakar’la bando şefliği, Vuslat Koyuncu’yla piyano, Kıvanç Tepe’yle orkestrasyon ve Erol Erdinç’le orkestra şefliği çalıştı. 2008 yılında bu kurumdan mezun oldu ve 2010 yılında aynı kurumda Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı’na kabul edildi. Halen Hatıra Ahmedli’yle kompozisyon, Sevgi Ünal’la kontrpuan, Turgay Erdener’le armoni çalısmalarına devam etmektedir.
Piyano Sonatı – II. bölüm
Üç bölümlü piyano sonatının ikinci bölümüdür. Tema ve bu temaya atfen, ardışık yedi varyasyondan olusmaktadır.

MURAT ARCAN KÜNDÜK
Müzik eğitimine küçük yaşta TRT İzmir Çocuk Korosu’na girerek başladı. 2001 yılında Işılay Saygın Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ne kabul edildi. 2002’den itibaren üç yıl Cem İdiz’le kompozisyon, armoni ve müzik teorisi çalıştı. 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın Kompozisyon ve Orkestra Şefliği bölümünü kazandı ve burada lise devresi boyunca Turgay Erdener’le kompozisyon, Burhan Önder’le armoni, Sevgi Ünal’la kontrpuan, Yasemin Marlalı’yla piyano çalıştı. Halen aynı kurumda lisans 4. sınıfta okumakta, kompozisyon, füg ve orkestrasyon çalışmalarına Serdar Muhatov’la, koro şefliği çalışmalarına Çiğdem Aytepe’yle ve orkestra şefliği çalışmalarına Burak Tüzün’le devam etmektedir.
Piyano için İki Parça
2009 yılında bestelenmiş olan Piyano için İki Parça, bestecinin lied formunda yaptığı çalışmalardır.

BORAN MERT
İTÜ TMDK, Kompozisyon 2. sınıf öğrencisidir.
Piyano için Sonatin – II. bölüm
İlk bölümdeki temadan parçalar alarak bunların farklı zamanlarda arka arkaya gelmesiyle bir giriş bölümü yaptım. İlk temadan farklı bir bölümden sonra girişle aynı mantıkta, farklı tonda bir bölümle müziği bitirdim.

BESTE ÖZÇELEBİ
1989 yılında Kültür Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu’na girerek Sevim Ünal ve Prof. Saadettin Ünal’la ilk müzik çalışmalarına başladı. 1995 yılında ise Naile Hüseyinova ve ardından Hacı Baba Adiloğlu’yla piyano eğitimine başladı. 2001 yılında Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’na girdi. Piyano çalışmalarını Serdar Muhatov ve Hakan Ekmen’le sürdürdü. Pek çok solo piyano ve oda müziği konserlerinde piyanist olarak yer aldı. 2007 yılında aynı bölümün yüksek lisans programından mezun oldu. Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Kompozisyon Sanat Dalı’na kabul edildi. Katıldığı pek çok ustalık sınıfında Kamerhan Turan’la piyano, Ellen Jewett’la oda müziği, Stefan Pohlit, Ladislav Kubik, Stephen Gryc, David McBride, Robert Carl gibi dünyaca takdir gören bestecilerle kompozisyon çalıştı. Beste Özçelebi, halen aynı kurumda lisans 1. sınıfta öğrenimini sürdürmekte, Serdar Muhatov’la kompozisyon ve kontrpuan, Turgay Erdener’le armoni ve Yasemin Marlalı’yla piyano çalışmalarına devam etmektedir.
Kontrbas ve Piyano için Sonat – II. bölüm
Sonatın tamamı üç bölümden oluşmakta olup, Allegro furioso başlıklı ikinci bölüm sonat allegrosu formunda yazılmıştır.

NIKOLAUS GRILL
22.02.1984’te Viyana’da doğdu. 1992’de Viyana Belediyesi müzik okullarının blok flüt (Eva Rauch) ve piyano (Helga Halbartschlager) bölümlerini kazanarak müzik eğitimine başladı. 1996’tan beri Renate Bdinka ile blokflüt ve obua çalışmıştır. Avrupa dışı müzikleri merak ettiği için 1999’da Mansur Bildik’le bağlama çalışmaya başlamıştır. 2002-03 döneminde Viyana Üniversitesi’nde Türkoloji okumaya başlamıştır. 2008’de İTÜ TMDK Müzikoloji bölümünü kazanarak müzik eğitimine geri dönmüş, 2010 yılında ikinci anadal olarak kompozisyon okumaya başlamıştır. Şu anda Oğuzhan Balcı’yla kompozisyon ve orkestrasyon, Feridun Öney’le Türk müziği kompozisyon, Ayhan Gunca’yla kontrpuan ve Irfan Kurt’la bağlama çalışmaya devam etmektedir.
Wann i amal stirb…
Her canlı ölümü tadacaktır.
İnsan, bu en karanlık saatinde ne duyuyor? Çocukluğunda duyduğu bir türkü belki…
uzak bir yerde biri ıslık çalıyor gibi…
Ölümü ben öyle hayal ederim.
Ya siz?

DUYGU DENİZ DEMİREL
1981 yılında Mersin’de doğdu. Müzik hayatı 1995 yılında Frengiz Alizade ile başladı. 1996 yılında Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nı kazandı. 2005 yılında birincilikle mezun oldu. 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı kompozisyon bölümü yüksek lisans programına kabul edildi. Burada Mete Sakpınar’la çalıştı. 2009 yılında başarıyla mezun oldu. Halen müzik hayatına aktif olarak devam etmektedir.
Grotesque
Üç kesitten oluşan bu çalışma, isminden de anlaşıldığı gibi ironik bir karaktere sahiptir. Birinci ve ikinci kesitin dikey düşüncede olmasının aksine, orta kısım yatay bir çizgide yazılmıştır. Genel olarak ritmik yapı ön plana çıkmaktadır.

5
designed by TMA