Sesin Yolculuğu

düzenleme kurulu 2006

Michael Ellison, Pieter Snapper (İstanbul Teknik Üniversitesi – MİAM)

Selen Gülün (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

Özkan Manav (MSGSÜ Devlet Konservatuvarı)

Mete Sakpınar (İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı)

 

Koordinatörler
Michael Ellison, Özkan Manav, Pieter Snapper

1
designed by TMA