Sesin Yolculuğu

2. konser 2006

5 Mayıs 2006 Cuma, 19:30
Mustafa Kemal Amfisi, İTÜ

Eray Altınbüken
Cendere, solo keman için
Aida Boydağ, keman

Mesruh Savaş
Üç Minyatür
, klarnet ve piyano için
I.   Allegro
II.  Adagio
III. Allegro feroce

Hasan Savaş, klarnet
Hande Mestan, piyano

Erdem Helvacıoğlu
Yaylada
, elektroakustik teyp müziği

İlke Karcılıoğlu
Klarnet ve Piyano için İkili
Evrim Güvemli, klarnet
Begüm Çelebioğlu, piyano

Recep Gül
Danse Russe
Recep Gül, bariton
Jerfi Aji, piyano

Onur Yıldırım
Impact, klarnet, viyolonsel ve piyano için müzik
Sercan Büyükedes, klarnet – Barış Güvenenler, viyolonsel
Selen Gülün, piyano

Taylan Cihan
Music for String Quartet
Begüm Çalımlı, 1. keman – Canberk Fıçıyapan, 2. keman
Duru Uçal, viyola – Argun Yıldıran, viyolonsel

Erdem Helvacıoğlu
Reminiscence
, elektroakustik teyp müziği

ARA

Dilara Gözde Araz
Ah Bir Ataş Ver,
obua ve piyano için
Ayşin Kiremitçi, obua
Begüm Çelebioğlu, piyano

Burak Tamer
Improvisation No. 4
Burak Tamer, canlı elektronik

Tuğba Sezer
Yaylı Çalgılar Dörtlüsü
I.   Dinleti (Koruköy)
II.  Amatör
III. Kırık Bacak

Sezerian Kuartet
Barış Karabulut, 1. keman – Alican Püskülcü, 2. keman
Güneş Özgeç, viyola – Önder Gider, viyolonsel

Barkın Engin
Chagrin Variations No. 7
, elektroakustik

 


 

BESTECİ ÖZGEÇMİŞLERİ VE PROGRAM NOTLARI

ERAY ALTINBÜKEN
1975 İstanbul doğumlu Eray Altınbüken, Saint-Benoît Fransız Lisesi, Marmara Üni. İletişim Fk. Radyo-TV-Sinema Bölümü ve İTÜ-MİAM Kompozisyon Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Müziğe özel akordeon, blokflüt, piyano ve gitar dersleriyle başlayarak İstanbul Üni. Devlet Konservatuarı Klasik Gitar Bölümü’nde devam etti. Okul yılları boyunca çeşitli popüler müzik gruplarında elektrik gitar ve synthesizer çaldı, yanısıra stüdyo müzisyenliği yaptı. Bir süre TRT İstanbul TV Müzik Prog. Müdürlüğü’nde Yönetmen Yardımcısı olarak görev yapan Altınbüken daha sonra İTÜ-MİAM Kompozisyon Bölümü’nde Prof. Kamran İnce, Dr. Mark Wingate, Dr. Hasan Uçarsu ve Prof. İlhan Usmanbaş ile kompozisyon çalışarak Yüksek Lisansını tamamladı. Altınbüken MİAM’da Araştırma Görevlisi olarak akademik kadroya kabul edilmiştir ve halen İlhan Usmanbaş ile kompozisyon alanında Doktora çalışmalarına devam etmektedir. Yazdığı konser müziklerinin büyük bir kısmı çeşitli oda müzigi gruplarınca icra edilmiş bulunan bestecinin aynı zamanda ağırlıklı olarak TRT için yapılmış çok sayıda belgesel, çizgi film, kısa film ve program jeneriği müzikleri de bulunmaktadır.
Cendere
Cendereye giren hep çabalar, ama bir adım yol gidemez. O kendine nefes alma fırsatı yaratmak, yaşamak için uğraştıkça cendere onu daha da acımasızca sıkıştırır. Zavallı sonunda yorgun düşer, insanın cendereden kendi çabasıyla çıkabileceğine dair inancını, umudunu yitirir. Kendi içine döner, derdine yanmaya başlar. Ağlar da ağlar, kalan son gücüyle de kendi kendini paralar. O çöktükce cendere bayram yapar, hatta arada bir gevşetir ki kurbanı hemen ölmesin diye; var ki bizim zavallı azıcık rahatladım sanıp umutlanıversin, hemen bin kat daha beter sıkmaya başlar sonra zalim. Çığlık attırır, acıyla inletir. Bu böyle devam eder, ta ki kurban nefes almaktan, yaşamaktan vazgeçene dek. Cendere, pes edeni meyve posası gibi bir kenara bırakır. Bırakır ki ölüp rahatlamasın, bu sefer de kenara atılmış bir posa olarak yenik, bitap yaşamanın ızdırabını çeksin; alem de bakıp ibret alsın, cenderenin önünde hizada dursun haddini bilsin, el etek öpsün diye…

MESRUH SAVAŞ
1978 yılında Kırcaali, Bulgaristan’da doğdu. İlk müzik eğitimini babasından aldı. 1989 yılında Türkiye’ye yerleşti. 1996 yılında Bursa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nin müzik bölümünü bitirdi. Aynı yıl başladığı Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Teori–Kompozisyon Sanat Dalı’ndaki lisans ve yüksek lisans çalışmalarını 2004 yılında tamamladı. Besteci, halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Hasan Uçarsu ile kompozisyon üzerine sanatta yeterlik çalışmalarına devam etmekte ve Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda analiz ve müzik tarihi dersleri vermektedir. Başlıca eserleri: Nefesli Beşli, 2001; Orkestra için İki Bölüm, 2002 (5. Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması mansiyon ödülü); Keman, Klarnet ve Piyano için Üç Dans, 2003; Piyano için Prelüdler, 2004; Orkestra için Uvertür “Osmanlıya Dair Hikâyat”, 2004.
Üç Minyatür
2005 yılının sonbaharında yazılan eser, UÜ Devlet Konservatuarı’ndaki klarnet bölümü öğrencilerinin eser isteği üzerine tasarlanmıştır. Çalışma, kompozisyon sürecinde bazı küçültme ve elden geçirmeler sonucunda klarnet ve piyano için üç bölümlü küçük bir esere dönüşmüştür. Eserde genel olarak klarnetin teknik, dinamik ve tınısal özellikleri sunulmaya çalışılmıştır. Bölümlerin üçü de parçaların genel deyişini sunan piyano girişi ile başlar. Birinci bölüm neşeli bir karakterde, genel olarak klarnetin uç ses alanlarının hâkim olduğu bir parçadır. İkinci bölüm, zengin armonik dokusu ve balkan türkülerini hatırlatan temasıyla, vokal üslupta yazılmış ağıtsal bir müziktir. Keskin ritmik bir dokusu olan üçüncü bölüm, güçlü senkop ve aksanlarla, ostinato’ların temelinde gelişen bir müziktir. Genel olarak daha gerilimli bir havası olsa da espri unsurları birinci bölümü çağrıştırır.

ERDEM HELVACIOĞLU
Erdem Helvacıoğlu 2002 ve 2003 Luigi Russolo Elektroakustik Beste Yarışması’nda “Blank mirror” ve “Below the cold ocean” adlı eserleri ile 2 defa üst üste 3.lük ödülü ve 2004 Insulae Electronicae Beste Yarışması’nda “Wounded Breath” adlı eseri ile mansiyon ödülü aldı. “A Walk Through The Bazaar” albümü, Locustmusic tarafından 2003 senesinde yayımlandı. Bu albüm, Wire Dergisi tarafından “olağanüstü” olarak adlandırıldı. Eserleri CEAIT 2003, 2004 Sonorities Çağdaş Müzik Festivali, 2004 Nuit Bleue Elektronik Müzik Festivali, 2004 Seul Uluslararası Elektronik Müzik Festivali, CEAIT 2005, 14. Florida Elektroakustik Müzik Festivali, 2005 Acousmania Festivali, 2005 Musica Viva Festivali, 2005 Third Practice Elektroakustik Müzik Festivali, 15. Akbank Uluslararası Caz Festivali, 2005 La Salle Elektroakustik Müzik Festivali, 2005 Ctrl-alt-del Soundart Festivali gibi festivallerde seslendirildi. Halen, İ.T.Ü. MİAM’ da doktora çalışmasını sürdürmektedir.
Yaylada
Yörükler, Anadolu’nun güney bölgesinde, Toros Dağları yöresinde yaşayan göçmen bir topluluktur. Hayatları kışı geçirdikleri “kışlak” ile yazları göç ettikleri “yayla” arasında geçer. Bu yaşam tarzları da onları son derece özel ve renkli kılar. Onlara has müzik aletleri, genelde yaylaya göç ederken yanlarında rahatça taşıyabilecekleri türden küçük olan kemane, kaval ve sipsidir. Bu eser, Yörüklerin müzikal varoluşlarını, bahar ve yazları yayladaki yaşamlarını anlatan kısa bir kesittir; parça kullandıkları enstrümanların sesleri proses edilerek yaratılmıştır.

İLKE KARCILIOĞLU
1978 yılında İzmir’de doğdu. Müzik öğrenimine küçük yaşlarda Kamuran Oktay’la başladı. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nde Bujor Hoinic ile kompozisyon çalıştı. 2003 yılında Halıcı-Midi Bilgisayarla Beste yarışmasında ikinci oldu. Aynı yıl Lisans derecesini tamamladıktan sonra, Bando Okulları Komutanlığı Meslek yüksek Okulunda Müzikal Analiz ve Kompozisyon dersleri vermeye başladı. 2004 yılından itibaren Yüksek Lisans çalışmalarını İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarında K. Mete Sakpınar’la sürdürmektedir.

RECEP GÜL
1982 yılında Samsun’da doğdu. Ortaokul yıllarında amatör olarak piyano ve gitar çalmaya başladı. Daha sonra Meral Yapalı ve Emine Serdaroglu ile piyano, Marsel Adamadze ile şan, Nail Yavuzoglu ve Onur Türkmen ile solfej, armoni, kompozisyon calıştı. 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdi ve MIAM kompozisyon bölümüne girdi. Burada Pieter Snapper ve Kamran İnce ile kompozisyon, Michael Ellison ile teori çalışmaya başladı. 2002-2005 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü Klasik Müzik Korosunun 2,5 yıl şefliğini yaptı ve aynı yıllarda A capella Boğaziçi adlı bir vokal grubu kurdu ve burada tenor olarak söyledi. Bu grupla 2005 Mayıs ayında Kerem Görsev prodüktörlüğünde bir caz albümü çıkardı ve 12. Uluslararası İstanbul Caz Festivaline katıldı. Kendisi halen MİAM kompozisyon bölümü master 1.sınıf öğrencisidir.
Danse Russe
Bu şarkı William Carlos Williams adlı Amerikalı şairin, Modern Amerikan Edebiyatının ünlü örneklerinden biri olan “Danse Russe” adlı şiiri üzerine bestelenmiştir. Şiir, yalnızlık temasını ele alır ve bir adamın, evindeyken, karısı ve çocuğu bir başka odada uyurken, ayna önünde kendi kendine çırılçıplak, abartılı ve çılgınca dans edişini konu alır. Adam yalnızlığını dile getirir ve bundan aslında büyük bir zevk ve mutluluk duyduğunu anlatır. Şarkı piyano ve bariton için yazılmıştır. Fakat burada kullanılan bariton sadece ses aralığını nitelemek içindir, aslında kullanılan ses operatik olmayan bir sestir. Bu niteliğiyle parça normal “lied” tarzından 20. yüzyılda daha çok görülen “art song” havasına bürünür.

ONUR YILDIRIM
1984 yılında İstanbul’da doğdu. 14 yaşındayken gitar çalarak müziğe başladı. Vatan Anadolu Lisesi’ni bitirdikten sonra 2004 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü’nü burslu olarak kazandı. Kompozisyon üzerine eğitimini 2. sınıfta sürdürmektedir.

TAYLAN CİHAN
2000 senesinde Total Guitar isimli derginin düzenlediği uluslararası bir yarışmayı kazanarak London Guitar Institute’da bir senelik sertifika programına burslu olarak katılma hakkı kazandı. Bu programı bitirdikten sonra Türkiye’ye dönerek İstanbul Bilgi Üniversitesi müzik bölümüne girdi. Halen aynı okulda E. Selen Gülün, Onur Türkmen ve Dirk Stromberg ile kompozisyon üzerine çalışmalarını devam ettirmektedir. Bunların yanında kısa film ve jenerik müzikleri yapmaktadır. Bu çalışmalarından biri, Aydın Doğan Vakfı, 17. Genç İletişimciler Yarışmasında en iyi haber jenerik müziği dalında üçüncülük ödülü almıştır.

ERDEM HELVACIOĞLU
Bestecinin özgeçmişi için yukarıya bakınız.
Reminiscence
Bu eser, çağdaş bir Türk elektronik müziğinin müzikal hatıralarına ilişkindir. Plak bittikten hemen sonra, plağın çıtırtıları ile karşı karşıya kalırız. Bu çıtırtılar sürdükçe, dinleyicinin kafasında bazı kısa bölümler duyulur; ta ki pikabın iğnesini plaktan kaldırana dek.

DİLARA GÖZDE ARAZ
29.5.1978’de İstanbul’da doğdu. 1986 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı yarı zamanlı piyano bölümünde Zeynep Yurdakul’un öğrencisi oldu. 1997 yılında Saint Benoit Fransız Lisesi’nden, 2001 yılında ise Marmara Üniversitesi İletişim Fak. Radyo-TV Sinema Bölümü’nden mezun oldu. Piyano çalışmalarını bir süre Prof. Meral Yapalı ile devam ettirdi ve 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Lisans kısmına Kompozisyon öğrencisi olarak girdi. Prof. Emel Çelebioğlu ile armoni, form bilgisi ve analiz, Mete Sakpınar ile kompozisyon ve kontrpuan, Prof. Ramiz Melik Aslanov ile partisyon okuma ve çalma, Prof. Kemal Sünder ile enstrüman bilgisi çalıştı ve 2005 yılında mezun oldu. Halen İstanbul Üniversitesi Kompozisyon Ana Sanat Dalı’nda Yüksek Lisans öğrencisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.
Not: Begüm Çelebioğlu ve Ayşin Kiremitçi’ye teşekkürlerimle.

BURAK TAMER
1979, İstanbul. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ve İstanbul Teknik Üniversitesi Müzik Yüksek Lisans Bölümü mezunu. Çeşitli projelerde müzisyen, ses mühendisi, besteci ve prodüktör olarak çalışmakta. İTÜ-MİAM’da doktora öğrencisi.

TUĞBA SEZER
1982 yılında İstanbul’da doğdu. Müzik eğitimine 1992 yılında İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’nın Çalgı Eğitimi Bölümü’nde tar çalışarak başladı. Orta ve lise devresini birincilikle bitirerek 1998 yılında MSGSÜ Devlet Konservatuvarı’nın Kompozisyon Sanat Dalı’nın lise birinci sınıfına seviye sınavıyla yatay geçiş yaptı. Volkan Barut’la armoni, Babür Tongur’la kontrpuan ve modal müzik, Özkan Manav’la partisyon okuma, orketrasyon ve füg çalıştı. 2004 yılında Özdemir Asaf’ın şiirleri üzerine bestelediği üç lied’i MSGSÜ oditoryumda düzenlenen öğrenci konserinde seslendirildi. MSGSÜ’nün gerçekleştirdiği birçok konsere katıldı. Halen aynı konservatuvarda, lisans 3. sınıfta Hasan Uçarsu ile kompozisyon ve orkestrasyon çalışmalarına devam etmektedir.
Yaylı Çalgılar Dörtlüsü
Üç bölümden oluşan eserin II. bölümü 2004 yılında, I. ve III. bölümleri 2005 yılında bestelenmiştir. II. bölüm, piyano dışındaki çalgıları kullanarak eser yazma konusunda ilk deneyimim ve yaylı çalgıların ses dünyasını tanıma aşamam olduğu için formal yapıya çok önem verilmemiştir. Ancak I. ve III. bölümlerde, hem seslerin dinleyici üzerindeki etkileri, hem form, hem de çalgıların birbirleri arasındaki diyalogları üzerinde II. bölüme oranla çok daha titizlikle durulmuştur. I. bölüm sonat allegrosu formuyla yazılmaya başlanmış, eseri yazma süreci içerisinde dinlediğim farklı müzik türleri ve farklı müzik formlarının da etkisiyle karma bir yapı haline dönüşmüştür. III. bölüm eserin hem en hızlı, hem de yazarken beni en mutlu eden bölümü olmuştur. Her bölüm ve bölümlerde yazılan her bir nota, besteci – yorumcu – dinleyici üçgeni göz önünde tutularak yazıldığından, sizin de eseri hep bu üçgeni hatırlayarak dinleyeceğinizi umuyor ve öneriyorum.

BARKIN ENGİN
1978 İstanbul doğumlu. Marmara Üniversitesi Reklamcılık ve İTÜ MİAM Ses Mühendisliği ve Tasarımı bölümü master mezunu. Halen İTÜ MİAM’da doktora öğrencisi. Replikas grubu kurucu üyelerinden. Grup ile üç stüdyo albümü ve iki film müziğine imza attı. Replikas haricinde 2002’den beri çeşitli projelerde müzisyen, besteci, ses mühendisi ve prodüktör olarak çalışıyor.
Chagrin Variations No. 7
Bu parça, önceden kaydedilmiş gitar looplarının Max/Msp vasıtasıyla doğaçlama olarak işlenmesinden oluşmuş ve aynı anda kaydedilmiştir.

1
designed by TMA