Sesin Yolculuğu

3. konser 2018

5 Mayıs 2018 Cumartesi, 18:00
Mustafa Kemal Amfisi, İTÜ

Bengü Cömert (*1995)
Phoenix, flüt için (2018)

Orkun Akyol (*1992)
gonna see the river man
, flüt, klarnet / bas klarnet, vibrafon, piyano ve yaylı dörtlü için (2018)

Berkay Şirin (*1996)
Miniature for Ensemble
, flüt / alto flüt, klarnet, vurmalılar, piyano ve yaylı dörtlü için (2018)

Mohammad H. Javaheri (*1989)
Rebirth, flüt / alto flüt, bas klarnet, vurmalılar, piyano ve yaylı dörtlü için (2018)

Durul Canberk İres (*1993)
Untitled No. 1, flüt, klarnet, keman, viyolonsel ve piyano için (2017)

Deniz Pekmezci (*1989)
High Tides, bas klarnet, vurmalılar, keman, viyola ve viyolonsel için (2018)

Burak Soykan (*1990)
Ensemble için Müzik
, flüt, bas klarnet, vibrafon ve yaylı dörtlü için (2018)

 

ARA

 

Senay Uğurlu (*1997)
Transient “Miracles”: Miniatures for Ensemble, flüt, klarnet, vurmalılar, piyano, keman, viyola ve viyolonsel için (2017-18)

Canberk Duman (*1995)
anathýmisi, flüt / alto flüt, klarnet / bas klarnet, vurmalılar, piyano ve yaylı dörtlü için (2018)

Can Kuman (*1995)
Gnöln, flüt, klarnet ve yaylı dörtlü için (2018)

Anıl Berk Zamandar (*1996)
NA’RA
, flüt, klarnet / bas klarnet, vurmalılar ve yaylı dörtlü için (2018)

Ünal Can Tüzüner (*1992)
Her
Şey Aydınlandı, flüt / küçük flüt, klarnet / bas klarnet, vurmalılar, piyano ve yaylı dörtlü için (2018)

Emre Eröz (*1995)
Deus ex Machina
, flüt, bas klarnet, vurmalılar, piyano ve yaylı dörtlü için (2018)

 

Hezarfen Ensemble

Cem Önertürk, flüt
Kıvanç Fındıklı, klarnet

Amy Salsgiver, vurmalılar
Müge Hendekli, piyano

Özcan Ulucan, keman
Yılmaz Lekesizgöz, keman
Ulrich Mertin, viyola
Gökhan Bağcı, viyolonsel

 

Sibil Arsenyan, şef

 

Hezarfen Ensemble

Hezarfen Ensemble
İstanbul merkezli Hezarfen Ensemble, kendini çağdaş müzik icrasının en yüksek standartlarına ve gerek Türkiye, gerek yurtdışı kökenli çağdaş müziğin yaygınlaşmasına adamış bir topluluk. Topluluğun hedefi, konserler, konferans ve atölye çalışmalarıyla İstanbul’un çağdaş müzik sahnesini hareketlendirmek; yerli bestecilere eserlerini en yüksek seviyede icra edebilecekleri, yabancı çağdaş müzik bestecilerine ise eserlerini Türkiye’de tanıtabilecekleri uluslararası bir platform sağlamaktır. Topluluğun kurucu üyeleri, Türkiye’de performans standartlarının yükseltilmesi ve çağdaş müziğin daha tutarlı bir organizasyonel yapıya kavuşması ihtiyacı konusunda hemfikirler. Buradan hareketle, üst seviyede müzikalite ve icra standartları koşulu ve Türk bestecilerine kendi ülkelerinde daha fazla fırsatlar verme arzusuyla, yaşayan bestecilerin yaşayan müziklerini odak noktası kabul eden, fakat aynı zamanda İstanbul’un engin müziksel birikimini de yansıtan disiplinler ve stiller arası projeler peşinde olan bir grup kurma peşine düştüler. Hezarfen Ensemble, çağdaş müziği dinamik, yaşayan bir sanat olarak destekleme amacı gütmekte olup lokal bir yeni müzik dinleyici kitlesi oluşturmayı ve konservatuar öğrencileri ve gençlere yönelik eğitim programları hazırlamayı en önemli misyonlarından biri olarak görmektedir. Topluluk geniş bir bakış açısına sahip, belirli bir kitleye hitap etme amacı gütmeyen uluslararası bir oluşumdur. Hezarfen Ensemble, Avrupa ile Türkiye arasında halihazırda mevcut olan kültür alışverişi ve dayanışmayı pekiştirmek amacıyla, mümkün olan her yerde kültür elçiliği görevini üstlenerek kültürlerin etkileşim ve çatışması sonucunda ortaya çıkan kompleks ilişkilere aydınlatıcı bakış açıları sunma hedefindedir. Özü itibarıyla kurulduğu günden itibaren uluslararası elit toplulukların icra standartlarına erişmeyi arzulayan Hezarfen, medeniyetlerin en önemli buluşma noktalarından birindeki eşsiz pozisyonu sayesinde, başka hiçbir yerdekine benzemeyen kendine özgü projeler yaratma şansına sahiptir.

 


 

BESTECİ ÖZGEÇMİŞLERİ VE PROGRAM NOTLARI

 

BENGÜ CÖMERT
1995 yılında Ankara’da doğdu. On yaşında Itır Eskioğlu ile piyano çalışmaya başladı. Lisans eğitimine 2013 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler bölümünde başladı. 2016’da Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda Kompozisyon Ansanat Dalı sınavını kazanarak İvan Çelak’ın öğrencisi oldu. Halen aynı kurumda İsmail Sezen’le kompozisyon ve enstrümantasyon, Mert Karabey’le solfej ve armoni çalışmalarını devam ettirmektedir.
Phoenix
Parça üç bölmeli formda (A-B-A), tematik atonalite çerçevesinde yazılmıştır. Phoenix, bu parçada, geçirdiği zor zamanların ardından insanın yeni bir yaratıcılığa kavuşmasını simgelemektedir.

ORKUN AKYOL
1992 yılında İstanbul’da doğdu. Yedi yaşında piyano dersleri almaya başladı. Lise yıllarında ağırlık verdiği müzik teorisi ve kompozisyon çalışmalarına üniversite yıllarında Güç Başar Gülle ile devam etti. Boğaziçi Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği lisans eğitimini tamamladıktan sonra müzik çalışmalarını akademik ortama taşıma kararı aldı ve 2016 yılında MİAM bünyesindeki kompozisyon programına kabul edildi. MİAM’da Jeremy Woodruff, Pieter Snapper ve Reuben de Lautour ile çalıştı. Halen sürdürdüğü yüksek lisans eğitiminin yanı sıra, piyanistliğini yaptığı ekibiyle caz performansları da gerçekleştirmektedir.
gonna see the river man
gonna see the river man’i bestelerken Nick Drake’in “Five Leaves Left” (1969) albümündeki River Man isimli eserinden esinlendim. Nick Drake’in eseri sadeliğine rağmen özellikle yaylıların durağan kullanımı sebebiyle bir nehir ortamının ses manzarasını çağrıştırıyordu; ben de benzer bir atmosferi gonna see the river man’de yaratmak istedim. Bunu yaparken “spektral ortak ses modülasyonu” olarak adlandırdığım teknikten faydalandım. Yüksek sayıda ortak doğuşkan içeren spektrumlar arasında bir seferde az sayıda doğuşkanı değiştirerek geçişler yaptım ve bu şekilde görünürde durağan bir dokunun arka planındaki hareketliliği sağlamayı hedefledim.

BERKAY ŞİRİN
1996 yılında Sakarya’da doğdu. Müziğe sekiz yaşında gitar çalarak başladı. 2009 yılında Konya Çimento Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi’ni kazandı, lise eğitimini burada tamamladı. 2013 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Kompozisyon Sanat Dalı’na kabul edildi. Kompozisyon çalışmalarına Turgay Erdener’le devam etmektedir.
Miniature for Ensemble
Herhangi bir olgu ya da kavramı referans noktası olarak kabul etmeyen müziğim, yalnızca hayal dünyamdaki seslerin zamansal bir kurgu içerisinde yer bulmuş hallerinden oluşur. Genel hatları ile üç kısım olarak kurgulanan eser, takip edilebilir ezgisel bir kimlikten çok, ritim ve renklerden oluşan bir yapı sunar. Eser, SY11’de seslendirilmek üzere Hezarfen Ensemble için bestelenmiştir.

MOHAMMAD H. JAVAHERİ
1989 yılında Tahran’da doğan besteci, eğitimine 2009 yılında Tahran Konservatuarı’nda başladı. Konservatuar bünyesinde kurulan orkestrada flüt çaldı. Ardından Tahran Sanat Üniversitesi’nde setar çalmaya başladı ve 2015 yılında İran Müzik Performansı Bölümü’nden mezun oldu. Bu dönem içerisinde Tahran Korosu’nda söyledi ve televizyon dizileri için müzik yazdı. Tahran Konservatuarı’nda bulunduğu iki yıl boyunca piyano eğitmenliği yaptı. 2017 yılında Bilkent Üniversitesi Kompozisyon Bölümü’nde Tolga Yayalar’la yüksek lisans eğitimine başladı. Aynı yıl içerisinde yazdığı eserler Türkiye’de çeşitli festivallerde icra edildi. Karen Keyhani, Amir Eslami, Ulrich Kreppein, Mark Andre, Bruno Mantovani, Ken Ueno gibi tanınmış bestecilerle çalıştı.
Rebirth
Müziğimin çıkış noktasını, Escher’in eserlerinde yarattığı yapılar ile bir insanın hayatı boyunca deneyimlediği kişilik değişimleri arasında kurduğum ilişki oluşturdu. Resmin bütününü insan, bu bütünü oluşturan yapıları kişilikle özdeşleştirdiğimde, yapılar arasındaki ilişki ve süreçlerin, bütünü ne kadar değiştirdiğini fark ettim. Bu ilişkiler ağı ve süreçlerin yapısı eserin ana fikrini oluşturdu. Yaşamımız boyunca edindiğimiz deneyimler ve içinde bulunduğumuz durumlar psikolojimizde muhtelif değişimlere yol açar. Bu deneyimler her insanın hayat algısını şekillendirmesinde bir başlangıç noktası oluşturur. Bu eser, insan psikolojisindeki ilgili değişimleri ve bu değişimlerin geçiş sürecini irdelemektedir. Psikolojimizde oluşan değişimler süresince zihinsel yapımızın önceki halleri de varlığını sürdürmeye devam eder. Bu, durmaksızın devam eden bir döngü gibidir. Benliğimize tesir etmiş en derin ve kuvvetli öğeler, döngü azalarak yok olana dek kendini tekrar eder.

DURUL CANBERK İRES
1993 yılında İstanbul’da doğdu. 2013 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü’nde lisans eğitimine başladı. Turgut Pöğün, Tolga Tüzün, Tolga Zafer Özdemir ve Yiğit Özatalay’la armoni, orkestrasyon, müzik tarihi, müzik felsefesi ve kompozisyon çalıştı. Halen İstanbul Bilgi Üniversitesi’ndeki kompozisyon eğitimine devam etmektedir.
Untitled No. 1
Beş enstrüman için yazılmış, seslerin nabız hissi oluşturmadan dokusal değişimleri üzerine kurulmuştur.

DENİZ PEKMEZCİ
1989 Ankara doğumlu besteci, müzik hayatına 1999 senesinde klasik gitarla adım atmış, 2005 senesinde davul çalmaya başlamıştır. 2015’den bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Müzik Bölümü’nde okumakta olup, Enis Gümüş, Yiğit Özatalay, Tolga Zafer Özdemir, Turgut Pöğün ve Tolga Tüzün’le kompozisyon üzerine dersler almakta ve ders dışı çalışmalar yapmaktadır. Kompozisyon çalışmalarının yanı sıra farklı gruplarda davulculuk yapmaktadır.
High Tides
Eser, Kiribati Cumhuriyeti’ni oluşturan adaların küresel ısınmanın yan etkilerinden biri olan yükselen su seviyeleri sebebiyle su altında kalıyor oluşu ve bu durumun adalar halklarını göç etmek zorunda bırakmasından esinlenerek bestelenmiş ve onlara ithaf edilmiştir.

BURAK SOYKAN
1990 yılında Adana’da doğdu. 2013 yılında Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden mezun oldu. 2014 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Kompozisyon Sanat Dalı’na kabul edildi. 2018 yılında düzenlenen Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Beste Yarışması’nda 3.lük ödülü aldı. Onur Özmen’le kompozisyon, Sevgi Ünal’la armoni ve kontrpuan, Yasemin Marlalı’yla piyano çalışmaktadır.
Music for Ensemble
Bu eseri, geçen yıl bestelemiş olduğum ancak duyma imkânı bulamadığım Yaylı Sazlar Üçlüsü için Müzik’ten aldığım bir fikir üzerine kurguladım. Ancak bu kez çalgı grubunun daha geniş olması, bu fikri yepyeni bir anlayışla ele almama ve fikrin eskiden kullanıldığı hali ile hiçbir bağlantısının kalmamasına yol açtı. Bu müzikal fikir, bir girişin ardından eserin akışı boyunca kendini çeşitli biçimlerde duyurur. Solo viyolonselin seslendirdiği interlüdün ardından fikir tekrar sunulur ve eser sona erer.

SENAY UĞURLU
Müziğe küçük yaşta aldığı piyano dersleriyle başladı. Piyano çalışmalarını Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nı kazanarak sürdürdü. Sonraki yıllarda Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’ni kazanarak flüt çalışmalarına başladı. Buradaki eğitimi sırasında Teori-Kompozisyon lisans programına kabul edildi. Bestecilik çalışmalarına Onur Türkmen’le devam eden Senay Uğurlu, katıldığı ustalık sınıfı ve seminerlerde Ulrich Kreppein, Mahir Cetiz, Hakkı Cengiz Eren, Mark Andre ve Ken Ueno gibi bestecilerle çalışma fırsatı buldu. Besteci kimliğini yeni yeni oluşturmakla birlikte, kazandığı deneyimler ışığında, psikolojik çerçevede gelişen bir kalem ortaya koymakta ve tezatlığı irdeleyen düşüncelerin ses dünyasındaki karşılıklarını işlemektedir.
Transient “Miracles”: Miniatures for Ensemble
Bu eser farklı kombinasyonlar içeren, topluluk için yazılmış bir minyatür serisidir. Her bir minyatür, bir karakterin psikolojisini farklı açılardan gözlemleme imkânı sunan ve bütününde dinleyiciyi bir noktadan diğerine götüren bir yolculuğu temsil etmektedir. Bu eserde yer alan minyatürleri bağımsız yapılar olarak görmemek gerekir. Aksine her biri bütünün organik parçalarıdır. Bu bütünü meydana getiren akış, teatral bir aksiyon da ortaya koyar. Müzik, farklı jestlerin özgünlüğü ve birbiriyle benzeşen kökenlerine işaret eden ilişkiler üzerine kurulmuştur.

CANBERK DUMAN
1995 yılında İzmir’de doğdu. Lise eğitimini Karşıyaka Emlakbank Süleyman Demirel Anadolu Lisesi’nde tamamladı. 2014 yılında Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü’ne tam burslu olarak kabul edildi ve kompozisyon çalışmalarına burada başladı. Öğrenim hayatı boyunca çeşitli Avrupa projelerinde yer aldı ve ustalık sınıflarına katıldı. 2016 ve 2017 yıllarında Sesin Yolculuğu Festivali’nde yer aldı, eserlerini seslendirdi. 2018 yılında Rusya’nın Sochi kentinde Yuri Bashmet tarafından düzenlenen WIAFS festivaline  besteci-öğrenci olarak kabul edildi. Oscar Bianchi ve Valerie Voronov’la bireysel olarak çalışma fırsatı buldu ve bu süreçte tamamladığı fearismus adlı eseri genç besteciler konserinde seslendirildi. Lisans 4. sınıf öğrencisi olan besteci, kompozisyon çalışmalarını Dr. Füsun Köksal’la sürdürmektedir.
anathýmisi
αναθύμηση (anathýmisi), nisan 2018’de tamamladığım ve Hezarfen Ensemble için yazdığım müziğimdir. Yaklaşık dört senedir devam etmekte olan kompozisyon eğitimimde bir dönüm noktasında olmam, geriye bakmamı, müziklerimi ve geçirdiğim evreleri olgun ve objektif bir bakış açısıyla inceleyip, onları daha da içselleştirmemi sağladı. anathýmisi’ye bu “geriye bakış” fikriyle başladım ve bu fikri dönüştürebileceğim / ifade edebileceğim, yapısal anlamda en küçük ve en büyük materyalleri aradım. Bu materyalin yapı taşını, rewinding (geriye sarma) konseptini sıkıştırıp, genişletip, partiküllerine ayırmakta buldum. Kurguladığım ses dünyasında tınılar başından beri, yarı aksak çalışan ve hız sorunları olan bir teypte çalınan, puslu, dip sese sahip bir bant kaydından çıkarcasına somuttu. Sanıyorum anathýmisi ile dinleyicinin zihninde oluşturmak istediğim atmosferin kaynağı da bu. Çalışma sürecimde deneyimlediklerim gibi, bu müziğin performansının da benim için çok öğretici olacağını düşünüyorum ve sevgili hocam Dr. Füsun Köksal’a, üzerimdeki tüm emekleri için sonsuz teşekkür ediyorum…

CAN KUMAN
1995’te doğdu. Avusturya Lisesi’nden mezun olduktan sonra Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü’ne girdi. Eğitimine Psikoloji Bölümü ile çift anadal yaparak devam etmekte. 2016’da “Realm of Suns and Sand” başlıklı, yazdığı şarkılardan oluşan ilk solo albümünü yayınladı. Besteci olarak ilgilendiği alanlar film müziği, şarkı yazımı, caz, elektroakustik ve çağdaş klasik müzik kompozisyonlarıdır. Ses miksajı ve prodüksiyonunu üstlendiği işlerin yanı sıra sergiler için müzik ve performanslar yaptı. Elektronik-fusion tarzında yazdığı parçalarından oluşan “Birthgivers to Aloofness” başlıklı ikinci albümünü Eylül 2018’de çıkarmayı planlıyor. Şimdiye kadar üç klip yayınlayan besteci, prodüksiyon sürecindeki birçok yeni proje üzerinde çalışmakta. Senaryosunu Emir Ziyalar’la birlikte yazdıkları Afar adlı film projelerinde filmin tüm sesini oluşturacak olan elektroakustik kompozisyon çalışmalarını sürdürmekte. Müzik bilişselliği ile ilgili araştırmalarını yüksek lisans öğreniminde geliştirerek, yaratılabilecek kuram ve terapi modelleri üzerinde çalışmaya başlayacak.
Gnöln
Yaylı kuartet ve iki nefesli için on dakikalık müzik.

ANIL BERK ZAMANDAR
1996 yılında İzmir’de doğdu. Müziğe on iki yaşında gitar eğitimiyle başladı. Lise yıllarında çeşitli topluluklarda performans sergiledi. 2015 yılında Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü’ne burslu olarak kabul edildi. Eğitimi boyunca çeşitli ustalık sınıflarına katıldı. 2017’nin nisan ayında İstanbul’da gerçekleştirilen Sesin Yolculuğu 10 festivalinde piyano için yazmış olduğu Üç Minyatür adlı eseri seslendirildi. Kompozisyon çalışmalarına Doç. Dr. Mehmet Can Özer’le devam etmekte olan besteci, lisans 2. sınıf öğrencisidir.
NA’RA
Her icracının toplumun farklı bir sınıfını simgelediği eser, adını insanlık tarihi boyunca kurulan tüm iktidarların kelimeler yoluyla böldüğü bu sınıflardan ve onların attığı sessiz çığlıklardan alır. Yaygın olarak işlenen zamansal belirsizlikler ve seslerin hareketler yoluyla birleşip ardından tekrar bozulması üzerine kurgulanması ile oluşan kaotik hava tüm esere hâkimdir. Orta bölme, her enstrümanın aynı ses dizisi üzerinden birbirinin zıttını icra etmesiyle oluşturulmuş ve gerilimin giderek artması amaçlanmıştır. Artık bütünleşen sesler sona doğru yeniden bir deformasyona uğrar ve bir belirsizliğin içine çekilen eser bu belirsizlikle son bulur. Biz sanatçı adaylarının misyonunun toplumun kutuplara ayrılmış her ferdine ışık tutması olduğunu düşünüyorum. Tutmalıyız ki bu ışığı kesenler kendilerine karanlıkta da yer olduğunu bilsinler. Unutulmamalıdır ki iktidarların boyunduruğu altında bölünmeyi kabullenen bireylerin uzlaşmaya mahkûm oldukları tek nokta çığlığın (Na’ra’nın) kendisidir.

ÜNAL CAN TÜZÜNER
1992 yılında Bursa’da doğdu. İlkokulda başladığı gitar eğitimine Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi’nde devam etti. Kompozisyon çalışmalarına Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü, Duysal Sanatlar Tasarımı Anabilim Dalı’nda Koray Sazlı ile devam etmektedir.
Her Şey Aydınlandı
Parça, dinginlik üzerinde şiddeti artan dalgalanmalar ve tekrara götürecek bir geri çekilme fikri üzerine tasarlanmıştır. Besteci, eserin ilk seslendirilişini gerçekleştiren Hezarfen Ensemble’a teşekkürlerini sunar.

EMRE ERÖZ
1995 yılında Ankara’da doğdu. Müziğe lise yıllarında elektrogitar çalarak başladı. Bu süreç içerisinde başta caz olmak üzere farklı müzik tarzlarıyla yakından ilgilendi. Lise mezuniyetinin ardından, 2013 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nın Müzikoloji Bölümü’ne kabul edildi. İki senelik eğitiminin ardından 2015 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Kompozisyon ve Müzik Teorisi programına kabul edilen Emre Eröz, bestecilik çalışmalarına halen Onur Türkmen’le devam etmektedir. Katıldığı ustalık sınıflarında ve seminerlerde Mark Andre, Ken Ueno, Bruno Mantovani, Ulrich Kreppein, Martin Hiendl ve Mahir Cetiz’le çalışma fırsatı bulmuştur.
Deus ex Machina
Schubert’in 20. Piyano Sonatı’nın Andantino bölümünden etkiler taşıyan eser, deus ex machina’nın çözüme ulaştırıcı karakterini barındırır. Bu kavramın ruhunda var olan beklenmedik zamanlama ve beklenmedik nitelikler, eserdeki yapıları kırılmalara uğratsa da klasik bağlamının dışına çıkarak giderek gelişme gösterir.

1
designed by TMA