Sesin Yolculuğu

2. konser 2015

12 Nisan 2015 Pazar, 16:00
Süreyya Operası

Uğur Çerkezoğlu (*1989)
Obua için Dört Parça (2014)
Salih Necdet Coşkun, obua

Murat Ömür Tuncer (*1992)
Spider Attack, solo flüt için (2015)
Cem Önertürk, flüt

Kerem Tunçer (*1997)
The “E. Ysaye” Suite for Two Violins (2014)
1. The Tsar
2. Fluid fingers
4. Virtuoso of feelings
Ezgi Su Apaydın, keman
Kerem Tunçer, keman

Orhan Veli Özbayrak (*1989)
Dialoge, flüt ve piyano için (2014)
Şafak Ceyhan, flüt
Dengin Ceyhan, piyano

ARA

Abuzar Manafzade (*1990)
Presto Diabolique
, piyano için (2012)
Abuzar Manafzade, piyano

Turan Manafzade (*1991)
Laçın, Azerbaycan halk ezgisi düzenlemesi, piyano ve ses için (2010)
Turan Manafzade, piyano/ses

Aida Shirazi (*1989)
Solo Piyano için Minyatür (2014)
Aylin Yılmaz, piyano

İlayda Deniz Oğuz (*2000)
Keman ve Piyano için Scherzo
(2015)
Kerem Tunçer, keman
İlayda Deniz Oğuz, piyano

Aslıhan Keçebaşoğlu (*1994)
Return to Selfness, viyola ve piyano için (2015)
Laura Manko, viyola
Aylin Yılmaz, piyano

Orkun Zafer Özgelen (*1987)
4&4, piyano için (2015)
Orkun Zafer Özgelen, piyano

Peter Salvucci (*1981)
Melancholic Fantasy, piyano için (2014)
Orkun Zafer Özgelen, piyano

Önder Yiğit Türk (*1995)
Pavor Nocturnus
, viyolonsel ve piyano için (2015)
Beste Ünal, viyolonsel
Burak Can Er, piyano

 


 

BESTECİ ÖZGEÇMİŞLERİ VE PROGRAM NOTLARI

UĞUR ÇERKEZOĞLU
1989 yılında Gaziantep’te doğmuştur. 2010 yılında MSGSÜ Devlet Konservatuarı kompozisyon bölümünde Ahmet Altınel, Mehmet Nemutlu, Hasan Uçarsu ve Özkan Manav’la bestecilik çalışmalarına başlamıştır. Dissonart Ensemble tarafından seçilen müzikleri Yunanistan ve İsviçre’de düzenlenen müzik festivallerinde seslendirilmiş, ilk seslendirilişini Ensemble Garage’ın Bilgi Yeni Müzik Festivali’nde gerçekleştirdiği Ben zamanın içinde, zaman benden bihaber adlı müziği Divertimento Ensemble’ın 2015 Temmuz ayında gerçekleştireceği atölye çalışmasına seçilmiştir. Stefano Gervasoni ve Michael Jarrell’in yürütücülüğünde gerçekleşecek olan bu atölye çalışması için bestelemekte olduğu müzik 18-19 Temmuz tarihlerinde Sandro Gorli yönetimindeki Divertimento Ensemble tarafından İtalya’da seslendirilecektir.
Obua için Dört Parça
Bu parçaların çıkış noktası obuanın ses bölgelerindeki karakter farklılıklarıdır. Parçalar arasındaki bütünlük ses bölgelerindeki yoğunlaşmaların zamansal genişletmeleri, dizilerin indirgenmesi ve figürlerin dönüşümüyle elde edilir. 1. parça mikrotonlardan oluşan bir dizi üzerine bestelenmiştir. Bu parçadaki dizinin indirgenmiş biçimi 2. parçanın dizisini oluşturur. 1. parçadaki ritim kurguları da 2. parçada zamansal ve bütünsel olarak genişletilmiş biçimde ele alınır. 3. parçada mikro aralıklar artık yoktur. 2. parçanın zaten indirgenmiş olan dizisinin daha da indirgenmiş biçimi 3. parçada kullanılan müzik fikirlerinin temelini oluşturur. Birbirleriyle ilintili ilk üç parçayı ‘sorgulayıcı parçalar’ olarak adlandırıyorum. Çok kısa süreli olmasıyla önceki üç parçadan ayrılan 4. parça, bu özelliğiyle farklı bir zamansal algı oluşturur. Genel olarak bu parça diğer parçalardaki teknik ve kurgusal sorgulamaları bir kenara bırakıp, belki de her şeyin bu denli basit olabileceğini düşündüren bir düzeye indirgenmiştir.

MURAT ÖMÜR TUNCER
Müzik eğitimine 2004 yılında Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın kontrbas bölümünde başlamış, öğrenimine 2009 yılında Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı’nda Engin Babahan’ın kontrbas sınıfında devam etmiştir. Konservatuvar eğitimiyle eşzamanlı olarak bestecilik üzerine çalışmalar yapan Tuncer, İlyas Mirzayev’den kompozisyon dersleri almıştır. Eserleri Türkiye, İtalya ve Almanya’da çeşitli müzisyen ve topluluklarca seslendirilen besteci, 2013 yılında Royal Conservatory of Music School’un daveti üzerine Toronto’ya giderek, Nazım Hikmet’in aynı adlı şiiri üzerine bestelediği Nereden Gelip Nereye Gidiyoruz başlıklı müziğinin prömiyerini mezzo-soprano Beste Kalender’in solistliğinde ve kendi yönetimindeki Royal Conservatory Orchestra ile gerçekleştirilmiştir. Bestecilik eğitimine 2014 yılı itibariyle Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nde Tolga Yayalar’la devam etmektedir.
Spider Attack
Örümcekler, her türlü ekosisteme ayak uydurabilen, yaşamlarını zekâ ve kıvraklık üzerine sürdüren muazzam yaratıklardır. Örümceklerde gördüğüm zenginlikleri, müzikal anlamda bir flütün zenginliklerine yakın bularak, örümcek temasını flüt üzerinde resmetmeye ve bu sayede enstrümanın teknik özelliklerini keşfetmeye çalıştım. Üretim sürecinde Polonyalı flütçü Agata Igras-Sawicka’yla çalıştığım müziğim, ilk kez Sesin Yolculuğu – Genç Besteciler Festivali’nde seslendirildikten sonra, 4 Mayıs’ta Bilkent Senfoni Orkestrası salonunda “Genç Besteciler, Genç Yorumcular” başlıklı konserde yine Cem Önertürk tarafından seslendirilecektir.

KEREM TUNÇER
Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi 12. sınıf, keman sanat dalı öğrencisi Kerem Tunçer, Muhammedjan Turdiev’le çalışmaktadır. 2010’da Çek Cumhuriyeti’nde yapılan 52. Jaroslav Kocian Keman Yarışması’nda 3. kategoride jüri özel ödülü alan Kerem Tunçer, 2014’te Belçika’da yapılan 7. Grumiaux Keman Yarışması’nda C kategorisinde 1. olmuştur. Keman çalışmalarının yanı sıra, 2011-2012 akademik yılı başından itibaren Tolga Yayalar’la kompozisyon çalışmalarına başlayan Kerem Tunçer’in yazdığı Miniature for Two Violins ve R’evolution adlı yapıtları önceki yıllardaki Sesin Yolculuğu festivallerinde seslendirilmiştir. Tunçer’in diğer yapıtları arasında Wind Quintet, Fantasie for Cello and String Orchestra, Music for Piano ve Luck yer almaktadır.
The “E. Ysaye” Suite for Two Violins
Bu eser usta, büyük keman virtüözü ve besteci Eugène Ysaye anısına yazılmıştır. 7 bölüme ayrılan eser aslında 4 ana bölümden oluşur. 1. ve 7. bölümler Ysaye’nin sert, kızgın ama yenilikçi karakterini, 2. ve 6. bölümler virtüözitesindeki rahatlığı ve akıcılığı, 3. ve 5. bölümler Wieniawski’den virtüözik parlaklığı ve hafifliği, 4. bölüm ise Ysaye’nin inanılmaz romantik kabiliyetlerini ve müzikalitesini anlatır. 4. bölüm hariç bütün bölümler aynı küçük girişle başlar. Bu sert giriş, Ysaye’nin lakabı olan “Çar”ı simgeler. 1. bölüm, bir pedagog olarak karakterini yansıtır: sert, disiplinli ve kendinden emin, ancak yeniliklere ve değişime açık. 2. bölüm kemancı karakterini yansıtır: akıcı, yumuşak, hafif. 4. bölüm ise bestecilik stilini taklit eder: eksik akorlarla doludur, birbirini tekrar eden fakat uyuşmazlık gösteren temalar vardır; ağır, karamsar ve gergin bir yapıdadır.

ORHAN VELİ ÖZBAYRAK
1989 yılında Ankara’da doğdu. Müziğe 2003 yılında Yasemin Marlalı’dan aldığı piyano dersleriyle başladı. 2004-2006 yılları arasında Onur Özmen’le özel olarak kompozisyon, teori ve solfej çalıştı. 2006 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Kompozisyon Sanat Dalı’na kabul edilen Özbayrak, bu kurumda Turgay Erdener’le kompozisyon ve armoni, Yasemin Marlalı’yla piyano, Sevgi Ünal’la kontrpuan, Levent Kuterdem’le orkestrasyon çalışmalarına devam etti ve 2010 yılında lise devresinden birincilikle mezun oldu. Aynı yıl Avusturya’daki Graz Sanat Üniversitesi’nin Kompozisyon ve Müzik Teorisi bölümüne kabul edilen besteci, burada Gerd Kühr’le kompozisyon, Georg Friedrich Haas’la kompozisyon teknikleri, Alexaner Stankovski’yle kontrpuan ve analiz, Bernhard Lang’la armoni çalışmış ve bu kurumdan 2014 yılında mezun olmuştur. Besteci halen yüksek lisans eğitimini HÜADK’de sürdürmektedir. Programda yer alan Dialoge isimli parça, Yunanistan’da düzenlenen 16. Kozani Uluslararası Kompozisyon Yarışması’nda ikincilik ödülü almıştır.
Dialoge
Eser birbiri ardına değişen üç flüt (sırasıyla: büyük flüt-pikolo-alto flüt) ve piyano için üç bölümden oluşmaktadır. Müziğin genelindeki amaç, birbirinden farklı atmosfer ve karakterlerden oluşan karşılıklı konuşma biçimlerine benzeyen durumları müzikal olarak canlandırmaktır. Bu durumu tasvir edebilmek için özellikle flütte ve yer yer piyanoda mümkün olan farklı çalım tekniklerinden yararlanılmıştır.

ABUZAR MANAFZADE
1990 yılında Azerbaycan/Bakü’de doğdu. İlk müzik eğitimine 7 yaşında Bakü’de başlayan Manafzade, 2003 yılında MSGSÜ Devlet Konservatuarı’na seviye sınavıyla girerek 2010 yılında Prof. Hasan Uçarsu’nun teori-kompozisyon sınıfından, 2012 yılında ise Prof. Bahar Tokay’ın piyano sınıfından mezun oldu. İlk yarışma birinciliğini 9 yaşında kazanan Manafzade, bugüne kadar piyanist olarak Azerbaycan, Türkiye, Almanya, Bulgaristan, İtalya gibi ülkelerde 10 ayrı ulusal ve uluslararası yarışmanın galibi olmuş, eserleri birçok yerde seslendirilmiştir. Azerbaycan, Türkiye ve Avrupa’nın birçok ülkesinde konserler veren Manafzade bugüne kadar birçok önemli sanatçıyla ustalık sınıfı çalışmaları yapmıştır. Şu anda MSGSÜ Devlet Konservatuarı’nda maestro Antonio Pirolli’nin sınıfında orkestra şefliği eğitimine devam eden Manafzade’nin son eseri olan Balaban Konçertosu’nun 2015-2016 konser sezonunda birçok ülkede seslendirilmesi planlanmaktadır.
Presto Diabolique
2012 yılında girmiş olduğum piyano lisans mezuniyet sınavında “Yaşayan Besteci” kategorisinde çalmak için yazdığım ve seslendirdiğim bu küçük piyano parçası, şeytani bir hızda dinleyiciyi devamlı şaşırtan ritmik çeşitlilik ve içerisinde yer yer kendini belli eden Azerbaycan makamlarından (muğam) motiflerle kısacık, virtüöz bir bis parçası olarak ortaya çıktı. Sonrasında geliştirdiğim bazı fikirlerle birkaç küçük parça daha yazarak hepsini bir Piyano Albümü başlığı altında toplama düşüncesindeyim.

TURAN MANAFZADE
1991 yılında Azerbaycan/Bakü’de doğdu. İlk müzik eğitimine 6 yaşında Bakü’de başlayan Manafzade, 2004 yılında MSGSÜ Devlet Konservatuarı’na seviye sınavıyla girerek 2012 yılında Prof. Nurferi Onur’un piyano sınıfından mezun oldu. Prof. Hasan Uçarsu’nun sınıfında teori-kompozisyon çalışan Manafzade, bugüne kadar piyanist olarak Azerbaycan, Türkiye, Almanya, Bulgaristan, İtalya gibi ülkelerde ulusal ve uluslararası yarışmaların galibi olmuş, eserleri birçok yerde seslendirilmiştir. Azerbaycan, Türkiye ve Avrupa’nın birçok ülkesinde konserler veren Manafzade bugüne kadar birçok önemli sanatçıyla ustalık sınıfı çalışmaları yapmıştır. Sosyal medyada söz ve müziklerini yazıp paylaştığı parçalarla kendisine geniş bir hayran kitlesi kazanmış olan Turan Manafzade şu anda MSGSÜ Devlet Konservatuarı’nda maestro Antonio Pirolli’nin sınıfında orkestra şefliği eğitimine devam etmekte olup, Azerbaycan’ın ilk kadın orkestra şefi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.
Laçın (Azerbaycan halk ezgisi düzenlemesi)
Bestecilikte kendi stilimi bulmaya çalıştığım bir dönemde, Azerbaycan halk ezgisi olan Laçın üzerine yapmış olduğum bu düzenleme, parçanın orjinalliğini koruyarak, yer yer caz, yer yer empresyonist renkler taşıyor. Sosyal medyada büyük paylaşım ve izlenme sayılarına ulaşan Laçın, bugüne kadar bestelediğim parçalar içerisinde en büyük ilgiyi gören parçalardan biri olmuştur.

AIDA SHIRAZI
1987 yılında Tahran’da doğdu. İlk piyano derslerini 8 yaşında almaya başladı. 11 yaşındayken İran klasik müziği alanına odaklanıp İran’ın geleneksel çalgısı olan santoor çalmaya başladı. 2005’te Tahran Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin piyano sanat dalını kazandı ve 2010’da lisansını yüksek şeref derecesiyle tamamladı. Aynı yıl Hooshyar Khayam’dan ilk kompozisyon derslerini aldı ve 2011’de Bilkent Üniversitesi’nin kompozisyon bölümünü burslu olarak kazandı. Shirazi, lisans 4. sınıfta olup eğitimine Yiğit Aydın’la devam etmektedir. Ayrıca Tolga Yayalar, Onur Türkmen, Gökçe Altay, Füsun Köksal, Adam Roberts, Joel Bons, Mahir Çetiz, Claus-Steffen Mahnkopf, Turgut Erçetin ve Zeynep Gedizlioğlu’dan dersler almıştır. Shirazi’nin eserleri İran, Türkiye, Fransa ve ABD’de çalınmıştır.
Solo Piyano için Minyatür
Bu eser deniz ve özellikle medcezir fenomeninden ilham alarak yazılmıştır. Eserin geniş nüans çeşitliliği, ritmik figürleri ve farklı tekniklerden oluşturulan ses renkleri, bestecinin deniz ve medcezirden esinlenerek imgeleminde canlandırdığı görüntüleri ve sesleri yansıtır.

İLAYDA DENİZ OĞUZ
2000 yılında Ankara’da doğdu. Müzik eğitimine altı yaşında Aynur Özgür’den piyano dersleri alarak başladı. Server Acim ve Anya İsababayeva Apaydın’la çalıştı. 2010 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Bale İlköğretim Okulu’na kabul edildi. Deren Eryılmaz’la piyano, Turgut Pöğün’le kompozisyon çalışmaları yaptı. Hüseyin Sermet, Yury Martynov, Misha Dacic, Mauricio Vallina, Aldo Ragone, Pierre Reach, Edna Golandsky gibi piyanistlerin, Mahir Çetiz, Füsun Köksal ve Zeynep Gedizlioğlu gibi bestecilerin ustalık sınıflarına ve seminerlerine katıldı. 2014 yılında Bilkent Senfoni Orkestrası ile Beethoven’ın 2. Piyano Konçertosu’nun 1. bölümünü kendi yazdığı kadansla seslendirdi. 15. Antalya Uluslararası Piyano Festivali’nde “Genç Yıldızlar” konserinde sahne aldı. 2014 yılında Orhan Veli’nin şiiri üzerine bestelediği Anlatamıyorum adlı orkestral şarkısı 9. Ulusal Nejat Eczacıbaşı Beste Yarışması’nda finale kalan eserlerden biri olmuştur. Halen Zerin Rasul’la piyano, Yiğit Aydın ve Orhun Orhon’la kompozisyon, armoni ve orkestrasyon, Işın Metin’le şeflik çalışmalarını sürdürmektedir.
Keman ve Piyano için Scherzo
Tipik bir scherzo formunda olan parça genel olarak A-B-A yapısı sergiler. Parçada pek çok motif bulunmakta, bu motifler çeşitli şekillerde, örneğin kanon veya yansıma teknikleriyle tekrarlanmaktadır. Aksak ritimlerle dolu olan A bölmesi hareketli iken, B bölmesi daha çok scherzo’nun trio bölmesi yapısında ve daha cantabile (şarkı söylermiş gibi) bir karakterdedir. Parça A bölmesinin geliştirilip tekrarlanmasıyla son bulur.

ASLIHAN KEÇEBAŞOĞLU
Mesleki anlamda müzik çalışmalarına 12 yaşında Antalya Devlet Konservatuvarı’nın piyano bölümünde başlamıştır. Lise eğitiminin sonuna kadar bu bölümde Yuriy Sayutkin’le öğrenimine devam etmiş, bu süre zarfında yurtiçi ve yurtdışında birçok resital vermiştir. İsveç’in Stockholm kentinde düzenlenen “Genç Yetenekler Piyano Yarışması”nda mansiyon, Ankara Ulusal Chopin Yarışması’nda 3.lük ödülü almıştır. Piyano alanındaki gelişimini İdil Biret, Ayşegül Sarıca, Andreas Staier, Khatia Buniatishvili gibi isimlerle çalışarak desteklemiştir. 2013 yılında Bilkent Üniversitesi kompozisyon bölümünün sınavlarını tam burslu kazanarak kompozisyon çalışmalarına başlamıştır. 2014’te Ensemble Garage için yazdığı Moments for Distinct Manners adlı eseri İstanbul’da aynı topluluk tarafından seslendirilmiştir. Keçebaşoğlu kompozisyon çalışmalarını Bilkent Üniversitesi’nde Onur Türkmen’le sürdürmektedir.
Return to Selfness
Viyolanın temayı solo olarak icrasıyla başlayan müzik, farklı müzikal fikirlerin birbiri ardına sıralanmasıyla gelişir. Her farklı fikir, müzik boyunca varlığını ısrarcı ve ‘takıntılı’ bir üslupta sürdürmeye çalışsa da nihayetinde gelişir, dönüşür ve yerini bir diğerine devreder. Her ne kadar ‘farklılık’ ve ‘takıntı’ kavramları baskın olsa da söz konusu devir-teslim eserin kesintiye uğramaksızın devamını sağlar. Eser temanın piyanoyla birlikte duyurulmasıyla son bulur. İnsan hayatındaki bütünlüğün ve devamlılığın sağlanması için çeşitliliği, inançların ve düşüncelerin peşinden koşmayı temel ilke olarak gören besteci, en nihayetinde her şeyin başladığı yere döneceğini ve kendi gözünden insan hayatının özetini imgelemeye çalışmıştır.

ORKUN ZAFER ÖZGELEN
Müzik hayatı İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nın lise devresinde başladı. Lisans eğitimini aynı konservatuarın kompozisyon bölümünde tamamlarken, Erasmus bursuyla bir yıl Roma’da orkestrasyon ve kompozisyon eğitimi de aldı. Halen İTÜ TMDK’nın kompozisyon bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.
4&4
Parça, hem dörtlü armoni sistemine yönelik bir ironi, hem de tınısal yönü ağır basan kimi modern müziklere nazire olarak melodinin ve ritmin hâlâ yaşadığını anımsatan bir hatırlatmadır.

PETER SALVUCCI
ABD’de Chester, Pennsylvania’da doğan Peter Salvucci 2012’de University of North Carolina at Greensboro’dan saksofon yorumculuğu alanında çift anadal olarak hem klasik performans, hem de caz bölümlerinden mezun oldu. 2013 yılında girdiği İstanbul Teknik Üniversitesi’nde halen müzik teorisi ve kompozisyon alanında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.
Melancholic Fantasy
Melancholic Fantasy hafif ama etkili bir modal armoni denemesi olarak yazıldı. Frigyen modunu temel alan eser, kendine has kadans formülüyle tonaliteden uzaklaşır, modu birkaç transpozisyonun ardından İyon moduyla karşılaştırırken diğer yandan da teksesli bir hattın çok boyutlandırılmasıyla ilgili imkânları kullanmayı amaçlar.

ÖNDER YİĞİT TÜRK
1995 yılında Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. Müziğe duyduğu ilgi kendini ortaokul yıllarında gösterdi. Gitar çalmaya da bu zamanlarda başladı. Önceleri gitar üzerine yoğunlaşmayı planlarken bestecilik arzusu üstün geldi. 2013 yılında Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın bestecilik ve müzik teorisi bölümünü kazandı. Kompozisyon ve armoni çalışmalarına Murat Yakın’la devam etmektedir.
Pavor Nocturnus
Gecenin ortasında avazınız çıktığı kadar bağırdığınız oldu mu?

8
designed by TMA