Sesin Yolculuğu

düzenleme kurulu 2008

Michael Ellison (İstanbul Teknik Üniversitesi – MİAM)

Selen Gülün (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

Özkan Manav (MSGSÜ Devlet Konservatuvarı)

Turgut Pöğün (Bilkent Üniversitesi)

Mete Sakpınar (İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı)

 

Koordinatörler
Eray Altınbüken, Michael Ellison, Özkan Manav, Yelda Özgen Öztürk

2
designed by TMA