Sesin Yolculuğu

3. konser 2008

12 Nisan 2008 Cumartesi, 20:00
Mustafa Kemal Amfisi, İTÜ

Atilla Cömert (*1982)
Yaylı Dörtlü ve Piyano için Fantezi (2008)

Ömür Güren, 1. keman – Nurbanu Aytekin, 2. keman
Elif Kantarcı, viyola – Ayşen Ersoy, viyolonsel
Atilla Cömert, piyano

Duygu Deniz Demirel (*1981)
5/8 Piyanolu Kentet (2008)

Ömür Güren, 1. keman – Nurbanu Aytekin, 2. keman
Elif Kantarcı, viyola – Ayşen Ersoy, viyolonsel
Duygu Deniz Demirel, piyano

Özge Can (*1981)
Yaylı Dörtlü için Parça (2006)

Ömür Güren, 1. keman – Nurbanu Aytekin, 2. keman
Elif Kantarcı, viyola – Ayşen Ersoy, viyolonsel

Mert Kocadayı (*1989)
Üç Klarnet için Üç Parça (2008)
Selin Gürol, 1. klarnet
Mehmet Girici, 2. klarnet
Ali Tercan, 3. klarnet

Tuna Pase (*1976)
Nefes, elektroakustik (2007)

R. Yiğit Özatalay (*1985)
Bütün İşe Yarayanlar İşe Yaramaz Sanılanlardan Çıkar (2007)
Öykü Karadağ, klarnet – Aida Boydağ, keman
Renan Koen, piyano

ARA

Gökçe Ağ (*1983)
Ayşe Gülsen Ağ, orkestra için (2007)

Melisa Uzunarslan (*1985)
Keman Konçertosu: “Mélange” (2006)
I.   Allegro
II.  Adagio
III. Presto ma non troppo

Melisa Uzunarslan, keman

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Senfoni Orkestrası
flüt: İlayda Şahinler, Ece Akkerman, Ayça Çetin
obua: Beste Özensoy, Mehmet Örsçüler
klarnet: Sercan Büyükedes, Tarçın Çelebi
fagot: Feyzi Çokgez, Boğaç İpeklioğulları
korno: Caner Gülşen, Can Aras Somel, Ali Dağ
trompet: Aras Yıldıran, Timuçin Abacı
trombon: Sancar Uçan, Hasan Gözetlik, Hüseyin Çakır
vurmalı çalgılar: Bora Çifterler, Bahadır Gülşen
arp: Aslıhan Güngör
1. keman: Begüm Çalımlı, Canberk Fıçıyapan, Fatih Ataoğlu, Banu Selin Aşan,
Ayşe Ferzan Alada, Ilgın Ülkü, Gizem Ağ, Yankı Karataş
2. keman: Fahrettin Arda, Aylin A. Sonderer, Caner Bilgin, Suay Doğanay,
Doğa Başak, Metehan Dada
viyola: Duru Uçal, Sercan Tarım, N. Eda Talu, Nesli Tekin, Pınar Arpınar
viyolonsel: Argun Yıldıran, M. Semih Karlıdağ, Can Kehri, Botan Özsan,
Seren G. Karabey, Taygun Fülurya, Didem Çizel, Feride B. Varol, Hazal Akkerman
kontrbas: İ. Gözdem Şele, Hande Gürsoy

Erdem Çöloğlu, şef

 


 

BESTECİ ÖZGEÇMİŞLERİ VE PROGRAM NOTLARI

ATİLLA CÖMERT
1982 yılında İzmir’de doğdu. Ortaokul yıllarında Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ögretim üyesi Selin Başer’den müzik teorisi ve piyano dersleri aldı. Müzik eğitimini 1997 yılında, Ankara’da Metin Kışlak’tan saksofon ve teori dersleri alarak sürdürdü. 1999 yılında Amerikalı virtü.z saksofonist James Holluk’un saksofon ustalık sınıfına katıldı. Saksofon eğitimini sürdürdüğü 1999-2001 yıllarında Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir, Antalya gibi kentlerde düzenlenen müzik festivallerinde Big Band Orkestrası ile konserler verdi. 2000 yılında Gürcistan’da, Tiflis Caz Orkestrası ile konserlere, 2001 yılında ise Azerbaycan’da halk konserlerine katıldı. 2003 yılında Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı’nı kazandı. Burada Aydın Azimov, İbrahim İsmailov ve Semih Korucu’nun öğrencisi oldu. 2003-2005 yıllarında Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nda saksofon sanatçısı olarak birçok temsil ve müzikalde yer aldı. Halen İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Kompozisyon Anasanat Dalı’nda Zeynep Yurdakul’la piyano, Emel Çelebioglu’yla armoni ve Mete Sakpınar’la kompozisyon çalışmaktadır.
Yaylı Dörtlü ve Piyano için Fantezi
I. bölme (A), 4/4 lük, adagio tempoda, piyano ile başlar. Ardından diğer enstrümanlarda tematik oluşumlar gerçekleşir. II. bölme (B), 5/8’lik ve daha hareketli, parlak bir karaktere sahiptir. Tema ilk olarak piyanoda seslenir ve diğer enstrümanlarca geliştirilir. Eser, A bölmesinin tekrar etmesiyle sona erer.

DUYGU DENİZ DEMİREL
1981 yılında Mersin’de doğdu. İlkokul ve ortaokulu bitirdikten sonra Frengiz Alizade’den piyano dersleri almaya başladı. Aynı yıl Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın sınavına girerek trompet b.lümünü kazandı. Liseyi birincilikle bitirdikten sonra kompozisyon b.lümüne geçiş yaptı. Bu yıllarda Aydın Azimov, İbrahim İsmailov, Zarife İsmailova, Maura Şahbazbekova, Murat Kodallı ve Semih Korucu’yla çalıştı. Ögrencilik yılları boyunca birçok eser yazdı ve seslendirme olanağı buldu. Lisans öğrenimini birincilikle bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın kompozisyon yüksek lisans programına kabul edildi. Burada Emel Çelebioglu, Mete Sakpınar ve Ramiz Melik Aslanov’la çalıştı. Şu anda yüksek lisans programına devam etmekte ve İstanbul TED Koleji’nde piyano öğretmenliği ve orkestra şefliği yapmaktadır.
5/8 Piyanolu Kentet
Piyano ve yaylı d.rtlü için yazılmış olan bu eser 5/8’lik, hareketli ve gergin bir hava içerisinde başlamaktadır. Tema, önce birinci kemanda g.rülür ve diğer enstrümanlarda da art arda katlanarak seslendirilir. Gelişim bölmesi birinci temaya karşıt bir karakter sergilemekte, sakin ve ağır bir tempoda sunulmaktadır. Ardından birinci temaya geri d.nüş yapılır. A-B-A formunda, iki zıt karakteri anlatan bu eser, aynı zamanda makamsal bir yapıya sahiptir.

ÖZGE CAN
1981 yılında İstanbul’da doğdu. 1992 yılında İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’nda Cenk .ztürk’le çello eğitimine başladı. 1997-1999 yıllarında Ramiz Melik Aslanov’la çello çalıştı. 1998 yılında İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’nın kompozisyon (lisans) b.lümüne başladı. 2001–2003 yılları arasında Duygu Ünal’la armoni çalıştı. 2002 yılında İTÜ TMDK’nın kompozisyon b.lümünden mezun oldu ve aynı yıl İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın kompozisyon b.lümüne girdi. Emel Çelebioglu ile armoni, Mete Sakpınar’la kompozisyon, Ramiz Melik Aslanov’la partisyon okuma, Sibel Kutatgobilik ve Begüm Çelebioglu ile piyano çalıştı. 2007 yılında lisans programından mezun oldu ve yüksek lisans programına kabul edildi. Çalışmalarına Emel Çelebioğlu, Mete Sakpınar ve Ramiz Melik Aslanov’la devam etmektedir.

MERT KOCADAYI
1989 yılında İzmir’de doğdu. Müziğe, 2003 yılında girdiği İzmir Ümran Baradan Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde viyola ve piyano eğitimi alarak başladı. Beste yapmaya lise birinci sınıfta yazdığı kü.ük piyano parçalarıyla başladı. 2007 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Teori Kompozisyon Sanat Dalı’na kabul edildi. Besteci, çalışmalarını lisans hazırlık 1. sınıfta Uğraş Durmuş’la sürdürmektedir.
Üç Klarnet için Üç Parça
Bu üç parça asıl olarak birbirinden bağımsız değil, bir bütünün parçaları olarak tasarlanmıştır. Bir başka deyişle ü. b.lümlü, bir parçadır. Eserin ilk b.lümü genel olarak 3 ayrı çalgı için değil de polifonik yapıya sahip bir üflemeli çalgı düşünülerek yazılmıştır. İkinci b.lüm, J. S. Bach’ın Matthaus Passion adlı eserinin “Buss und Reu” aryasının “Du lieber Heiland du” adlı resitatifinin üzerine kurulmuştur. Bu tema, kolaj amaçlı değil, d.nüşüm amacı güdülerek kullanılmıştır.Yine J. S. Bach’ın org için Do minör Passacaglia’sı (BWV 582) örnek alınarak yapılmış olan çeşitlemelerde bu tema net bir biçimde duyulur ve her seferinde farklı bir ifadeyle karşımıza çıkar. Eserin son bölümü, diğer b.lümlerle karşılaştırıldığında daha dinamiktir ve bir final havasındadır. İlk bölümden farklı olarak çalgılara solo karakterler yüklenmiştir.

TUNA PASE
İstanbul’da doğdu. Beyoğlu Anadolu Lisesi’nin ardından İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı’nda müzikoloji bölümünü bitirdi. Bu arada flüt, klarnet ve davul gibi çeşitli enstrümanlar çaldı. 2002 yılında İTÜ Müzik İleri Araştırmalar Merkezi’nde ana dalı etnomüzikoloji olmak üzere; ses mühendisliği dersleri de aldı ve 2006 yılında mezun oldu. 1994 yılından beri çeşitli müzik organizasyonlarında görev aldı ve türlü gazete ve dergilerde müzik yazıları yazdı. Şu anda İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik B.lümü’nde Araştırma Görevlisi olarak dünya müziği dersleri vermekte, Yeni Müzik projesinde yer almakta, ‘santralmuzik’ dergisinin edit.rlüğünü yapmaktadır. Ayrıca halen İ.T.Ü Müzik İleri Araştırmalar Merkezi ses mühendisliği doktora programında öğrencidir. Müziğin her türüne ve konusuna ilgisi her geçen gün artmaktadır.
Nefes
Nefes (2007) adlı parçam sanskritçe yaşam enerjisi anlamına gelen Pranayama nefes tekniklerinden esinlenerek ortaya çıktı. Bu tekniklerinden biri olan Ujjayi nefesi; sesli bir nefes alma tekniğidir. Aynı zamanda okyanus nefesi olarak da adlandırılan bu nefesi insandan başlayarak- nefesli enstrümanlar (flüt ve klarnet) ile tasvir etmeye çalıştım. Parçamı yaparken bana yardımcı olan Nidal Aras’a ve güzel oyuncak Eventide harmonizer’a ve müzik yolunda destekçim Pieter Snapper’a çok teşekkür ederim.

R. YİĞİT ÖZATALAY
1985 yılında Isparta’da doğdu. İzmir Bornova Anadolu Lisesi’nin ardından, 2003’te girdiği Bilgi Üniversitesi Müzik B.lümü’nde Caz Piyano (Selen Gülün, Tuna Ötenel), Armoni ve Kompozisyon (Selen Gülün, Onur Türkmen) çalıştı. Uzunyol Üçlüsü ve Güne Yolculuk gruplarıyla konserlere katıldı. 2006-2007 öğretim yılında Erasmus programıyla gittiği Polonya’daki Krakow Müzik Akademisi Kompozisyon Bölümü’nde son senesini tamamlayarak mezun oldu. Çalışmalarını Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak sürdürmektedir.
Bütün İşe Yarayanlar İşe Yaramaz Sanılanlardan Çıkar
Diyelim ki ıslık çalacaksın ıslık / Sen ıslık çalınca / Ne ıslık çalıyor diye şaşacak herkes / Kimse çalamamalı senin gibi güzel […] Dünyada yapılmamış işler çoktur çocuğum / Derlerse ki bu işler bi’şeye yaramaz / De ki bütün işe yarayanlar / İşe yaramaz sanılanlardan çıkar.
Aziz NESİN (1915-1995)

GÖKÇE AĞ
1983 yılında İstanbul’da doğdu. Piyanoya 6 yaşında başladı. İlk konserini 8 yaşında Mersin’de verdi. 10 yaşında Mersin Devlet Opera ve Balesi’nin çocuk korosuna katıldı. İlkokul beşinci sınıfta öğrenim g.rürken ilk piyano derslerini almaya başladı. Profesyonel anlamda piyano eğitimine 1995 yılında Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda Frangiz Alizadeh ile başladı, 1998-2000 yılları arasında Aylin Ulutaş’la sürdürdü. 2000 yılında MSÜ Devlet Konservatuvarı’nın piyano b.lümüne yatay geçiş yaptı ve Zeynep Yamantürk’ ün öğrencisi oldu. Aynı yıl kompozisyon b.lümünün sınavlarını da kazandı. Bu bölümdeki öğrenimini Babür Tongur, Hasan Uçarsu, Özkan Manav, Volkan Barut ve Cumhur Bakışkan’la sürdürdü. 2004 yılında İtalyan Kültür Merkezi’nde, “Sesin Yolculuğu” adlı ortak konserde yer alan iki lied’inin ilk seslendirilişine piyanoyla eşlik etti. 2006 yılında, Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi’nde Klaus Ager ve Özkan Manav’ın bestecilik atölyesine katıldı. “Şizofren” adlı Piyano Sonatı 2006 yılında gerçekleşen Sesin Yolculuğu: Genç Besteciler Şenliği’nde seslendirildi. Piyano b.lümündeki öğrenimini sürdüren Gökçe Ağ, Hasan Uçarsu’nun kompozisyon sınıfından 2007 yılında mezun oldu.
Ayşe Gülsen Ağ
Mezuniyet senemde yazdığım bu eser ilk 12-ses müziğimdir. İki ana temadan oluşur. Müziğin başlangıcında yaylılarda gelen tema, ön vuruşları olmayan, senkoplarla ilerleyen bir temadır. İkinci tema ise korno solonun sunduğu lirik bir temadır. Bu iki tema eserin sonuna kadar hakimdir. Eserin içindeki bütün materyaller bu iki temadan elde edilmiştir. Söz konusu temalar parçanın başından sonuna dek, ikilik nota değerinden, otuz ikilik nota değerine kadar sıkışarak devam eder. Genel olarak melodi ve eşlik tekniği yerine, iç içe geçen ve birbirini tıpkı bir zincir gibi izleyen hatlardan yararlandım. Kanon tekniği, ilk göze çarpan, temel unsurlardan biridir.

MELİSA UZUNARSLAN
Keman eğitimine 10 yaşında Prof. Gönül Gökdoğan’la MSGSÜ Devlet Konservatuvarı’nda başladı. 2000 yılında kompozisyon b.lümünde de okumaya hak kazandı. 2001 yılında Prof. Çiğdem İyicil’in keman sınıfına geçti. Kompozisyon öğrenimini Hasan Uçarsu’yla yaptı. 2006 yılında kompozisyon ve keman b.lümlerinin lisans devresinden pekiyi dereceyle mezun oldu. 1999 yılında Edirne Yılın Genç Müzisyeni yarışmasında keman dalında 3.lük .dülü aldı. 2001-2003 yılları arasında Ayvalık’ta, AIMA’da Prof. Lukas David’in ustalık sınıflarına katıldı. 2004, 2005 ve 2006 yıllarında İtalya Müzik Festivali Pergine Festival Orkestrası’na başkemancı olarak davet edildi. Aynı festival kapsamında 1. Yaylı D.rtlüsü seslendirildi. Antonie de Simone, Alberto Martini, Elise Kuder, Özkan Manav, Babür Tongur ve Volkan Barut gibi hocalarla çalıştı. Lisans öğrenimi boyunca TEV bursuyla okudu ve 2006 yılında Üstün Başarı Ödülü aldı. 2003 yılından beri Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası, İstanbul Oda Orkestrası ve Şişli Senfoni Orkestrası’nda yer almakta, TEVİTÖL Güher-Süher Pekinel Müzik Bölümü’nde keman hocalığı yapmaktadır. Öğrenimini halen MSGSÜ Devlet Konservatuvarı’nın keman b.lümü yüksek lisans programında Prof. Çiğdem İyicil’in öğrencisi olarak sürdürmektedir.
Keman Konçertosu: “Mélange”
Babam Işık Sargın’a ithaf edilmiş olan eser modal anlayışta yazılmıştır ve ü. b.lümden oluşmaktadır. Bu seslendirme eserin ilk seslendirilişi olacaktır. İlk bölüm, keman ve orkestranın karşılıklı soru cevap şeklinde giden konuşmasıyla sürer. 4 kornonun unison olarak duyurduğu sesler bölüm boyunca bir uyarı niteliğinde dikkat çekmektedir. 2. b.lüm, arp ve kemanın bölüm boyunca süren lirik anlatımıyla devam etmektedir. 3. bölüm, moto perpetuum (sürekli devinim) olarak düşünülmüştür. Finalde kemanda gelen motifler ve orkestradaki ritimler bölüme tango havası vermektedir.

2
designed by TMA