Sesin Yolculuğu

2. konser 2008

11 Nisan 2008 Cuma, 20:00
Mustafa Kemal Amfisi, İTÜ

Barış Ürüm (*1982)
Dört Flüt ve Piyano için Üç Bölüm (2006)

Aslıhan And, flüt – Umut Şengün, flüt
Ayça Yılmaz, flüt – Recep Fıçıyapan, flüt
Burcu Aktaş Urgun, piyano

Efe Tanman (*1983)
Yaylı Çalgılar Dörtlüsü (2007)
II. bölüm: Andante

Nilay Karaduman, 1. keman – Gizem Korkmaz, 2. keman
Zeynep Paftalı, viyola – Musa Eren İşkodralı, viyolonsel

Ece Merve Yüceer (*1988)
Piyano için Görüntüler I (2007)

Olasılıkların Zıtlığına Sitem (2008)

Eren Başbuğ, piyano

Oğuzcan Şehiraltı (*1987)
Solo Keman için Müzik (2006)
Gökçe Coşkun, keman

Deniz Ilgar (*1980)
Dilara Sakpınar (*1988)
Notion, hazırlanmış piyano için iki kişilik performans (2007)
Deniz Ilgar – Dilara Sakpınar, piyano

Batuhan Bozkurt (*1983)
deQuenching Live, elektronik ortamda canlı müzik programlama performansı (2008)

ARA

Eray Altınbüken (*1975)
Keman-Piyano için Varyasyonlar (2005)
Aida Boydağ, keman
Hyun Sook Tekin, piyano

Ozan Karagöz (*1986)
Trio Formation (2008)
Ozan Karagöz, pikolo blokflüt – Oğuzcan Bilgin, trompet
Manolya Varılcı, keman

Trio Sonat (2008)
I.   Andante
II.  Fugue
III. Menuet I
IV. Menuet II
V.  Ad libitum
VI. Tempo

Buğra Özgün, obua – Alper Çoker, trompet
Aziz Baziki, fagot – Ozan Karagöz, sürekli bas

Birce Tanrıgüden (*1985)
Mariposa, flüt ve piyano için (2007)
Filiz Karapınar, flüt
Eren Başbuğ, piyano

Sedat Dağhan Doğu (*1986)
Kristal Atmosfer, 14 yorumcu için (2006)

Bilkent Gençlik Oda Topluluğu
Öznur Serçeler, flüt – Berçem Kutlay, obua – Selin Gürol, klarnet
Güray Peker, fagot – Begüm Atılgan, korno – Renato Lupu, trompet
Can Ünlüsoy, 1. vurmalı – İrem Dekeli, 2. vurmalı – Eren Başbuğ, piyano
Aybek Alimov, 1. keman – Ebru Yerlikaya, 2. keman – Dinç Nayan, viyola
Duygu Kaynar, viyolonsel – Ceren Tuğçe Varol, kontrbas
Orhun Orhon, şef

 


 

BESTECİ ÖZGEÇMİŞLERİ VE PROGRAM NOTLARI

BARIŞ ÜRÜM
1982 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda Erika Farkaş’ın öğrencisi olarak bir yıl fagot eğitimi aldı. Fagot eğitimine Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda Tolga Alpay’ın öğrencisi olarak devam etti ve liseyi aynı okulda bitirdi. 2002 yılında MSGSÜ Devlet Konservatuvarı’nın kompozisyon b.lümüne girdi. Bu kurumda Volkan Barut’la armoni, Cumhur Bakışkan ve Hasan Uçarsu’yla kontrpuan çalıştı. Çalışmalarını lisans 3. sınıf öğrencisi olarak Mehmet Nemutlu’nun kompozisyon sınıfında sürdürmektedir.
Dört Flüt ve Piyano için Üç Bölüm
Bölümlerin ü.ü de farklı karakterlere sahiptir. İlk parça ağırlıklı olarak d.rtlü aralıklardan kurulu sıkı bir yapıdadır. Artiküle ve marcato karakterdeki bu köşeli b.lümü, ağır tempoda, legato bir ikinci b.lüm izler. Üçüncü b.lüm tam anlamıyla, köşeli ritimlerin ve metrik müziğin alaya alınışıdır.

EFE TANMAN
Müzik eğitimine 8 yaşındayken, Madlen Saydam’ın piyano öğrencisi olarak MSÜ Devlet Konservatuvarı’nda başladı. 2004 yılında, iki yıl sınıf atlayarak Kompozisyon Sanat Dalı’na geçti ve Volkan Barut’un öğrencisi oldu. Volkan Barut’la armoni, Ali Özkan Manav’la kontrpuan, Hasan Uçarsu’yla orkestrasyon, Babür Tongur’la modal müzik çalıştı. Piyano Sanat Dalı’nda katıldığı birçok yarışmada .düller kazandı. 2005 yılından beri Tan Sağtürk Bale ve Dans Eğitim Merkezi’nde müzik eğitmenliği yapmaktadır. Ortaokul yıllarından bu yana elektronik ortamda gerçekleştirilen müzikle de yakından ilgilenmektedir ve bu alanda da çeşitli çalışmaları bulunmaktadır. Öğrenimini MSGSÜ Devlet Konservatuvarı’nda Mehmet Nemutlu’nun kompozisyon sınıfında sürdürmektedir.
Yaylı Çalgılar Dörtlüsü
İki bölümden oluşan eser atonal anlayışta yazılmış ve bana müziği yeniden sevdiren hocam Volkan Barut’a ithaf edilmiştir. Sabâ d.rtlüsünün yapı taşı olarak kullanıldığı ilk b.lümde poliritmik, parçalı dokular dikkat çekmektedir. Bu konserde yer alan ikinci b.lümde ise kaos’un, kuralsızlığın boy gösterdiği bir “düzen”deki tartışma betimlenmektedir. Yapı, çeşitli 20. yüzyıl yazım teknikleriyle oluşturulmuştur. İlk b.lümdeki parçalı dokular bu b.lümde de net bir şekilde g.rülmektedir.

ECE MERVE YÜCEER
1988 Ankara doğumludur. Müziğe piyano dersleri ile başlayan genç besteci, 2006 yılında İsmail Sezen’le solfej ve müzik teorisi çalıştı; yine aynı yıl Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Teori-Kompozisyon Ana Sanat Dalı’na kabul edildi. Kompozisyon çalışmalarına Turgut Pöğün ile devam etmektedir.
Piyano için Görüntüler I
“Piyano için Görüntüler” adı altında topladığım, kompozisyonal anlamda renk arayışlarında bulunduğum ya da notasyon çalışmaları yaptığım parçalar serisinin ilk b.lümü. Grafik notasyonla yazıya alınmış eserde, piyanistin inisiyatifine bırakılmış olan değişken, zamandır.
Olasılıkların Zıtlığına Sitem
Solo piyano için yazdığım bu eserde; tonal, politonal-polimodal uygulamalar ve tema üstüne tema fikri göze çarpar. Temalar birbiri ardına ve çoğunlukla zıtlık oluşturacak şekilde gelir. Ritmik ve melodik malzemeler yaklaşık aynı fikirden ileri gelse de ayırt edilebilecek kadar belirgindir.

OĞUZCAN ŞEHİRALTI
1987 yılında İstanbul dünyaya geldi. 2005 yılında Kadıköy Anadolu Lisesi’nden mezun olup İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik B.lümü’nde kompozisyon ve ses teknolojileri eğitimine başladı. 2007 yılında Litvanya Müzik ve Tiyatro Akademisi’nde Erasmus öğrencisi olarak eğitim g.rdü. Selen Gülün, Onur Türkmen, Rytis Mazulis ve Ricardas Kabelis’le kompozisyon çalıştı. Çalışmalarına İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde devam etmektedir.

DENİZ ILGAR
1980’de İstanbul’da doğdu. 1991 yılında gitar çalmaya başladı ve Raci Pişmişoğlu’ndan armoni, Mustafa Dönmez’den gitar dersi aldı. 1998’de liseyi bitirdikten sonra ses mühendisliğine ilgi duymaya başladı. Aynı yıl Kuzey Müzik Productions şirketinde tonmayster asistanlığıyla başlayan tonmaysterlik serüvenini çeşitli stüdyolarda çalışarak, 2004 yılında Bilgi Üniversitesi Müzik B.lümü’ne girene dek sürdürdü. Bu zaman zarfında piyasaya çıkan çeşitli albümlerde kayıt ve mix mühendisliği yaptı, Önder Focan Trio, Yavuz Çetin Trio ve Mojo blues band’in sahne tonmaysterliğini üstlendi. Halen çeşitli projelerde kayıt ve mixaj yapan Deniz Ilgar, içinde yer aldığı projeler aracılığıyla gitar çalmaya devam etmekte ve Bilgi Üniversitesi Müzik B.lümü’nde 3. sınıf öğrencisi olarak eğitimini sürdürmektedir.
DİLARA SAKPINAR
1988’de Stockholm’de doğdu. Kü.ük yaşta piyano çalmaya başladı. Nadia Dinç’ten piyano dersleri, Randy Esen ve Irem Derlen’den vokal dersleri aldı. İlhan Erşahin’in Wax Poetic/İstanbul ve Wonderland albümlerinde birer parçaya vokal yaptı ve Wax Poetic grubuyla çeşitli mekânlarda sahneye çıktı. Liseyi bitirdikten sonra, 2005 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik B.lümü’nü kazandı ve kompozisyon çalışmalarına ağırlık verdi. Şu anda ü.üncü sınıf öğrencisi olarak eğitimine devam etmekte ve vokal çalışmalarına aktif olarak bir grupla devam etmektedir.
Notion
İki kişi için yazılmış bir “hazırlanmış piyano” parçasıdır. Birinci müzisyen piyanoyu çalarken, ikinci müzisyen hazırlanışta kullanılan cam şişeyi belirli bir oktavda ileri geri hareket ettirerek söz konusu oktavdaki notaların üst armoniklerini üretir. İkinci müzisyen, aynı anda en bas tellere de dokunur.

BATUHAN BOZKURT
1983 senesinde İstanbul’da doğdu. Lise sonrası Kocaeli Üniversitesi’nde başladığı fizik eğitimini 2003 senesinde yarıda bırakıp, 2004 senesinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik B.lümü’ndeki eğitimine başladı. Bu süre içinde elektronik / elektroakustik müzik kompozisyonu ve bu alanda yaratım sürecine ayna işlevi görecek güncel teknolojik araçlarla ilgili çalışmalara yoğunlaştı. Okulda arkadaşlarıyla birlikte kurduğu ve üyesi olduğu “Bilgi İnteraktif Ses Projesi” bünyesinde verdiği toplu konserler ve yaptığı çalışmalarla, ses kompozisyonunda yaratım sürecinin müziğin estetiğini ne şekillerde etkileyebileceği sorusuna yoğunlaşan ve dolayısıyla besteci / müzisyen / bilgisayar etkileşimi alanına daha ciddi olarak eğilen Batuhan, 2008 yılında Bilgi Üniversitesi’ndeki eğitimini tamamlamayı planlamakta ve alanındaki akademik eğitimine devam etmeyi amaçlamaktadır.
deQuenching Live
deQuenching Live, temelde bir live codeing (canlı müzik programlama) performansıdır. Burada müzisyen kendi sessel yapılarını sahnede canlı programlayarak oluşturur ve programda sesin akışını sağlayacak düşük seviyedeki parametreleri canlı olarak altere eder. Bunun yanında besteci, bir canlı akış kontrol mekanizması olarak çok kısıtlı olduğunu g.rdüğü lineer dizilimleme (linear sequencing) araçlarına bir alternatif olarak, lineer olmayan dizilimlemelere kolayca izin verebilmesi için kendi tasarlayıp geliştirdiği “deQuencher” isimli yazılımla, canlı olarak oluşturduğu yapıları zaman düzleminde kontrol edeceği bir kompozisyon sergileyecektir.

ERAY ALTINBÜKEN
1975 İstanbul doğumlu Eray Altınbüken, Saint-Benoît Fransız Lisesi, Marmara Üni. İletişim Fk. Radyo-TVSinema B.lümü ve İstanbul Teknik Üniversitesi MİAM (Müzik İleri Araştırmalar Merkezi) Kompozisyon Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Müziğe özel akordeon, blokflüt, piyano ve gitar dersleriyle başlayarak İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Klasik Gitar B.lümü’nde devam etti. Okul yılları boyunca çeşitli popüler müzik gruplarında elektrik gitar ve synthesizer çaldı, yanısıra stüdyo müzisyenliği yaptı. Bir süre TRT İstanbul TV Müzik Program Müdürlüğü’nde Yönetmen Yardımcısı olarak görev yapan Altınbüken daha sonra İTÜ-MİAM Kompozisyon B.lümü’nde Prof. Kamran İnce, Doç. Dr. Hasan Uçarsu ve Prof. İlhan Usmanbaş ile kompozisyon çalışarak Yüksek Lisansını tamamladı. Halen MİAM’da Araştırma Görevlisi olarak çalışmakta İlhan Usmanbaş ile kompozisyon alanında Doktora eğitimine devam etmektedir. Yazdığı konser müziklerinin çoğu çeşitli oda müzigi gruplarınca seslendirilmiş olan bestecinin aynı zamanda ağırlıklı olarak TRT için yapılmış çok sayıda belgesel, çizgi film, kısa film ve program jeneriği müzikleri de bulunmaktadır.
Keman-Piyano için Varyasyonlar
Keman ve Piyano için Varyasyonlar, bilinen klasik anlamdaki “Tema ve Varyasyonlar” formuna dayanır, fakat bu kez tema, müzik ancak kaba bir geri plan hattına indirgendiğinde g.rülebilen, Sol diyez’den Do diyez’e kromatik bir iniştir. Bu ana yapı müziğin akışı boyunca çeşitli biçim ve kılıklara bürünmüş olarak çıkar karşımıza. Solist rolünü ağırlıklı olarak üstlenen keman çoğunlukla saldırgan bazense tam aksine içe d.nük bir tavır sergilerken piyano kah ona eşlik eder kah onunla atışmaya başlar, içe d.nük kısımlarda ise bazen kemana dert ortaklığı eder veya bazen de onun acısına kayıtsız kalmakta inat eder. Serbest atonal tarzda yazılmış eser boyunca yer yer caz ve klasik Türk müziğini çağrıştıran ögeler de kullanılmıştır. Müziğin ilk seslendirilişi 2005 yılında 3. Akdeniz Çağdaş Müzik Günleri kapsamında gerçekleşmiştir.

OZAN KARAGÖZ
1986 yılında Söke’de doğdu. 2001 yılında İzmir Işılay Saygın Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ni kazanarak keman, piyano ve müzik teorisi çalıştı. 2005 yılında bu okuldan birincilikle mezun olup, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Ögretmenligi B.lümü’nü birincilikle kazandı. Solo olarak, oda müziği gruplarında, akademik ve özel orkestralarda keman çaldı. 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın kompozisyon b.lümü sınavlarını kazandı. Mete Sakpınar’la kompozisyon ve füg, Emel Çelebioglu’yla armoni, Begüm Çelebioglu’yla piyano, Ramiz Melik Aslanov’la partisyon okuma ve çalma dallarında eğitim almakta, yanı sıra klavsenist Leyla Pınar’la barok müzik ve klavsen alanında özel olarak çalışmaktadır. Besteleri Galata Perform (2007, 2008) ve İsveç Konsolosluğu’nda (2007) seslendirilmiştir. Eğitimini İÜDK Kompozisyon Anasanat Dalı’nda, lisans ikinci sınıfta sürdürmektedir.

BİRCE TANRIGÜDEN
1985 yılında Ankara’da doğdu. Müzik eğitimine 5 yaşında aldığı piyano dersleri ile başladı. Daha sonrasında opera sanatçısı Sara Kuştan ile kulak eğitimi derslerine devam etti. 1995 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Hazırlık Okulu Keman Ana Sanat dalına kabul edildi ve Adilhoca Aziz ile 7 yıl süren keman eğitiminden sonra 2003 yılında mezun oldu. Lisans eğitimi için Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Teori-Kompozisyon Ana Sanat Dalına kabul edilerek, Mert Karabey ile kompozisyon çalışmalarına başladı. Besteci şu anda Lisans 3. sınıfta eğitimine devam etmekte ve Mert Karabey’le kompozisyon çalışmalarını sürdürmektedir.
Mariposa (Kelebek)
Kelebekler sayılı kanat çırpışları için, aynı bir bebeğin anne karnında olduğu gibi, kozalarının içinde uzun ve zorlu bir süreç geçirirler. Yeniden doğduklarında simetrinin kusursuzluğuna, renklerin en güzel uyumuna erişirler. Doğa ise onların güzelliği ile süslenirken, kanunları, yok etmeye programlıdır. Güzellikleri öyle göz alıcıdır ki, hemen ayırt edilirler. Bu yüzdendir ki, diğer canlıların avı olurlar. Yine de hayatları için mücadeleden vazgeçmez, kırılgan kanatlarıyla avcılardan kurtulma savaşı verirler. Kimi bu mücadele sonunda kazanır, doğayı süslemeye devam eder. Kimileri de, Mariposa’da olduğu gibi kurban olurlar. Her canlının tercihleri vardır. Tıpkı dünyanın kanunları, avcıları ve avlananları gibi.

SEDAT DAĞHAN DOĞU
Dağhan Doğu 1986 yılında Kayseri’de doğdu. Müzik eğitimine 1998’de Güherdal Çakırsoy ile piyano çalışarak başladı. 2001 yılında yetenek bursu kazanarak, Bilkent Üniverstesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Müzik Hazırlık Lisesi Kontrabas b.lümüne Sergei Margulis’in öğrencisi olarak kabul edildi. 2002 senesinde Füsun Köksal ile kompozisyon ve orkestrasyon çalışmalarına başladı. Bu süre içinde besteci Giya Kancheli, Kamran İnce, Hasan Uçarsu ve İlhan Usmanbaş’ın ustalık sınıflarına katıldı. 2004 yılında aynı okulun Lisans devresine Teori-Kompozisyon Ana Sanat Dalına kabul edildi. Füsun Köksal ve Mahir Cetiz ile kompozisyon ve müzik analizi çalıştı. Bilkent Tiyatrosu için Shakespeare’in “Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası” oyununun müziklerini besteledi ve yönetti. 2007 güz döneminde genel müzik direkt.rlüğünü Bujor Hoinic’in yaptığı Başkent Oda Orkestrası’nın şefliğini üstlendi. Sedat Dağhan Doğu halen, lisans 4. sınıfta, Işın Metin ve Bujor Hoinic ile kompozisyon, orkestrasyon, orkestra şefliği çalışmalarını ve Başkent Oda Orkestrası’nı yönetmeyi sürdürmektedir.
Kristal Atmosfer
Tek notanın glissando ile hareketlenmesiyle başlar. Müzik, tek bir notadan yola çıkarak, çeşitlemenin çeşitlemesi fikriyle gelişir. Müziği iki bölmeye ayırmak mümkündür. Birinci b.lümde her çalgı kendi karakterine (öznel olarak) uygun motifleri ardı ardına sunar. Motifler üst üste gelerek bir ses yığını oluştururlar ve büyük davulun kendi temasını çalmasıyla dağılırlar. Çoğalan motiflerin arasından başlangıçtaki gibi durağan olan müzik duyulur. Fakat bu sefer müzik koral bir yapıya sahiptir. İkinci kısım olarak değerlendirilebilecek yaylıların korali ile başlayan müzik, nefeslilerin ve piyanonun perküsif girişleri ve birinci kısımdan gelen küçük tema parçacıkları duyulur. Eser, notasız vurmalı sazların küçük tema parçacığını sunmasıyla sona erer.

2
designed by TMA